İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Bölümden Haberler

.
Popülerliği her geçen gün artmakta olan, özellikle pandemi döneminde etkisinin büyüklüğünü gördüğümüz ve yıllar boyunca kıymeti katlanarak artan günümüzde ise ticaretin bölünmez parçalarından biri haline gelen online alışveriş ile yaygınlaşan E-Ticaret için Networking Club olarak sizlere harika bir etkinlikle geldik🙌🏻  Türk girişimcilerce kurulan ve sektörde kendine çok önemli bir yer edinmiş olan Ticimax’a konuk oluyoruz
adsad
Bu dönem bölümüne başlayan Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Ekonomi ve İşletme 1. sınıf öğrencilerimizle oryantasyonumuzu gerçekleştirdik. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Gökgöz tarafından yapılan oryantasyonda öğrencilerimize, ders seçimlerinden Erasmus faaliyetlerine, yaz okulundan çap ve yandal olanaklarına önemli bilgilendirmeler yapıldı.
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü'nden TÜBİTAK 2209-A Başarısı Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) Bölümü hocalarımızdan Dr. Öğr. Üy. Elif Çiçekli danışmanlığında  Burak Babadağ'ın "İş Hayatında Esnek Çalışmanın Eşitsizlik Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma" başlıklı projesi, Dr. Öğr. Üy. Yasemin Torun danışmanlığında Selin Erdoğan'ın "Z Kuşağının Kişisel Verilerin Gizliliği Ve Güvenliği Konusunda Dijital Uygulamalarının Kullanımına Yönelik Tutumları" başlıklı pr
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Naim Çetintürk Habertürk TV'de otomotiv piyasasını yorumladı.
.
.
Sektör profesyoneller ile ders programımız kapsamında DHL Lojistik'in Saha Satış Müdürü Taylan Obuz'u ağırladık
Romanya'dan ve Makedonya'dan Misafirlerimiz Vardı.
Gazi Kitabevi tarafından çıkarılan Yönetim, Strateji ve Organizasyon Alanında Bilimsel Tartışmalar isimli kitapta Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Araştırma Görevlisi Enes Kurt'un "Örgütlerde Davranışa Anlam Vermek: Teorisyenler, Yaklaşımlar ve Öne Çıkan Temalar" başlıklı bölümü yayınlanmıştır.
Enes Kurt'un Yeni Makalesi Yayınlandı
Dr. Öğr. Üyesi Levent Sümer, Mardin Artuklu Üniversitesi İİSBF'nin düzenlediği "First International Artuklu Congress on Economic, Administrative and Political Sciences" konferansında "Kentleşme Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yeni Bir Finansman Modeli Önerisi: Mardin İli Örneği” adlı bildirisini sundu
https://www.savunmatr.com/ozel-haber/dunu-ve-bugunu-birlestiren-bir-hafiza-inssi-turk-savunma-sanayii-h15196.html
Enes Kurt 29. Yönetim ve Organizasyon Kongresi'nde "İşletme Tarihi ve Yönetim ve Örgüt Çalışmalarında Tarih Kullanımında Birleşmeye Doğru: BH, BHR Ve JHM Dergileri Üzerine Bir Bibliyometrik Analiz" başlıklı bildirisini sundu.
Bölüm Hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Torun'un "The mediating role of entrepreneural invention in the relationship between university students' core self evaluation and career stress: a case study of foundation university students" başlıklı yeni makalesi Pamukkale University Journal of Education dergisinde yayınlanmıştır.
Enes Kurt'un "Türk Savunma Sanayii Tarihi" isimli kitabı yayınlandı.
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü Öğretim Üyesi Yasemin Torun İSÜ Kızılay kulübü tarafından düzenlenen "Dokunma Yoluyla İletişim ve İş Yerindeki Yansımaları" başlıklı seminerde iletişimde dokunmanın yeri dokunma türleri, dokunmanın duygusal anlamları ve aktardığı mesajlar,  dokunma nedenleri ve amaçları, dokunma şekilleri, profesyonel hayatta en sık kullanılan dokunma şekillerinden tokalaşma, ve el sıkışma biçimleri ve bu davranışlarda dikkat edilmesi gerekenler gibi konulara değinecektir.
Dr. Öğr. Üy. Levent Sümer, Ekonomi Günlüğü TRT Radyo Programı'nda ve  Radyo Sputnik'te  "Koronavirüsün Ekonomiye Yansımaları"na ilişkin tespitlerini anlattı.
Dr. Öğr. Üy. Levent Sümer'in Gayrı Menkul Piayasaları ve Proje Yönetimi'ne Dair Akademik Yayınları
Covid-19'un otomobil piyasasına yapmış olduğu etkiler üzerine Dr. Öğr. Üyemiz Naim Çetintürk, farklı haber mecralarında demeçler vermiştir.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çerçevesinde Avrupa Yeşil Mutabakatı
İş Hayatına Girdiler!
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü araştırma görevlisi Enes Kurt'un Ulusal ve Uluslararası Alanda Üç Ayrı Makalesi yayınlanmıştır.
Uluslararası ticaret ve İşletmecilik Bölümü öğrencileri Kitap Kulubü
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda arabam.com pazarlama direktörü Dr. Naim Çetintürk yazılı ve görsel basında otomotiv sektörünün bir değerlendirmesini yaptı.
Uluslararası Ticarette Neler Oluyor
Bölüm Hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Levent Sümer'in Yeni Makalesi Yayınlanmıştır
Öğretim Üyemiz Dr. Naim Çetintürk'ten HaberGlobal'e Röportaj
Bölümümüz tarafından düzenlenen Uzak Erişimli Dünya Ticaret Tarihi Seminerleri öğrencilerimiz tarafından ilgiyle takip edildi.