İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü'nden TÜBİTAK 2209-A Başarısı

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü'nden TÜBİTAK 2209-A Başarısı
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) Bölümü hocalarımızdan Dr. Öğr. Üy. Elif Çiçekli danışmanlığında  Burak Babadağ'ın "İş Hayatında Esnek Çalışmanın Eşitsizlik Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma" başlıklı projesi, Dr. Öğr. Üy. Yasemin Torun danışmanlığında Selin Erdoğan'ın "Z Kuşağının Kişisel Verilerin Gizliliği Ve Güvenliği Konusunda Dijital Uygulamalarının Kullanımına Yönelik Tutumları" başlıklı projesi ve bölüm öğrencilerimizden Zeynep Sude Arkun'un Ekonomi bölümü hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Gürsoy Türkiye'de Tekstil Sektöründe Yeşil Tedarik Zincirini Uygulamak Mümkün Mü? başlıklı projesi Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'na kabul edilerek desteklenmeye hak kazanmıştır.