İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Enes Kurt'un Ulusal ve Uluslararası Alanda Üç Ayrı Makalesi yayınlandı.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü araştırma görevlisi Enes Kurt'un ulusal ve uluslararası alanda üç ayrı makalesi yayınlanmıştır. Makalelere erişim için:

Türkiye’de Salgın Hastalıklar ve İşletme Tarihi: Salgın Hastalıkla Mücadelede Büyüyen Bir Girişimci Olarak Necip Akar: https://dergipark.org.tr/en/pub/girkal/issue/60057/791451

İşletme Eğitimi Alanının Kavramsal Yapısının Keşfi: Bir Bibliyometrik Analiz: https://dergipark.org.tr/en/pub/turkegitimdergisi/issue/55125/81808

Toksik Liderlik ve Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları İlişkisinde Kariyerizmin Aracı Etkisi: https://dergipark.org.tr/en/pub/kauiibf/issue/58936/770167