FAKÜLTEDEN HABERLER

TÜM HABERLER

Fakültemiz
Hakkında

Değişimin ötesinde büyük dönüşümlerin neredeyse sıradan hale geldiği bir dünyada yaşıyoruz. Tarihi belki de hiç olmadığı kadar hızlı akıyor ve bu hız arkasında devasa bir bilgi birikimi bırakıyor. Bugün adına Endüstri 4.0 denilen süreç insaların büyük çoğunluğu daha ne olduğunu anlayamadan sahnedeki yerini 5.0’a bırakacak. Bu sahnede bir aktör olarak yer alabilmenin tek yolu bu biriken bilgiyi anlayabilmek, işleyebilmek, modelleyebilmek ve nihayet bir ürüne dönüştürebilmek. Bu da ancak ve ancak çok yönlü, multi disipliner, kritik düşünmeyi ve yaratıcılığı öncülleyen ve farkındalığı sürekli besleyen bir eğitim almak ile mümkün.

Dekanın Mesajı

Dekan

Prof. Dr. Melih Bulu
Dekan

Disiplinler Arası Yaklaşım: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde (İİSBF) öğrenciler bölüm dersleriyle alanlarında uzmanlaşmakta; aynı zamanda fakülte bünyesinde bulunan ekonomiden, uluslararası ilişkilere ve yeni medyaya kadar on farklı bölümden ve diğer fakültelerdeki endüstri mühendisliğinden psikolojiye kadar farklı disiplinlerden geniş bir yelpazede ilgi alanlarına uygun dersler seçebilmektedirler.

Programlama, simülasyon ve dijital teknolojiyi de odak noktasına alan İstinye Üniversitesi, bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisinde bulunan Kuluçka Merkezi, Teknopark ve Girişimcilik Merkezi aracılığıyla start-up ve girişimcilik kültürünü öğrencilere ulaştırmaktadır.

Akademik ve Sektörel Kadro: Öğrenciler, alanında seçkin ve sektör tecrübesi olan akademisyenlerden oluşan yetkin bir kadrodan ders alarak hem bilgi ve becerilerini artırabilecek hem de mezun olduklarında iş hayatına çok iyi adapte olarak avantaj elde edeceklerdir.

Fakültemiz, teknolojiyle uyum içinde, toplumu anlayan ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, topluluk karşısında kendini ifade edebilen, modern ve güncel bir eğitim ile günümüzde ve gelecekte de aranacak beceri ve yetkinliklere sahip bireyler yetiştirmek amacını taşımaktadır.

Öğrenciler iyi bir İngilizce eğitiminin yanı sıra ikinci bir yabancı dili de yetkinlikleri arasına alacak; bilgiye ulaşma yollarını öğrenmiş, ilgi ve isteklerine uygun becerilere sahip olmuş, toplumsal bilinci yüksek mezunlar olarak severek yapacakları, toplumda saygı ve itibar görecekleri bir mesleğe ve işe sahip olacaklardır.

İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi içerdiği 10 programda da böyle bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Müfredatından mekanlarına kadar her konuda öğrenci odaklılığı benimseyen Fakültemiz Ekonomi (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce), Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce), Sağlık Yönetimi (Türkçe), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe), Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe), Radyo,Televizyon ve Sinema (İngilizce), Yeni Medya (İngilizce) bölümlerine öğrenci alacaktır.

Tüm bölümlerimizin ders programlarını tasarlarken uzmanlık alanında mümkün olduğunca derinleşmenin yanında, diğer disiplinlerden de en yüksek etkileşimin sağlanmasına, konuların özünü anlamak için gereken teorik donanımın yanında iş dünyasındaki pratiklerin de olabildiğince içerilmesine, bilgiyi çözümleyebilme ve işeyebilme için analitik ve sorgulayıcı düşünebilmenin yanında, çevreye ve farklılıklara duyarlılığın, yerel ve evrensel değerlere bağlılığında benimsetilmesine öncelik verdik. Zira amacımız yenilikçi, yaratıcı, rekabetçi, çevresinde ve dünyada olan bitenin farkında ve insanlığa ve doğaya saygılı iktisatçılar, işletmeciler, yöneticiler, diplomatlar, politikacılar, girişimciler yetiştirmek.