İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Misyon-Vizyon

Vizyon:
Çağdaş teknolojik ve bilimsel gelişmeleri merkezine alan, eğitim ve araştırma alanında öncü, bilgi toplumuna entegre olan, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli çalışmalarıyla tanınan bir sosyal bilimler fakültesi olmaktır.

Misyon:
Bilgi ve yeni teknolojileri topluma fayda sağlayacak şekilde kullanarak, toplumsal ve ekonomik kalkınmaya sürdürülebilir kalkınma hedeflerini de gözeterek katkıda bulunmak, uluslararası standartlarda eğitim ve araştırma fırsatları sunarak öğrencilerine çağın gereksinimlerine uygun bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırmak, doğanın korunmasına duyarlı ve tüm kazanımlarıyla dünya çapında rekabet edebilecek bireyler olarak yetiştirmektir.

Değerler:
Mükemmellik
İnovasyon ve Yenilikçilik
Çağdaşlık
Çeşitlilik ve Katılımcılık
Liderlik
Girişimcilik
Rekabetçilik
Takım Ruhu
Etik Değerlere Saygı
Sosyal Sorumluluk ve Topluma Katkı
Sürdürülebilirlik