İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Bölüm Başkanının Mesajı

gulsum-gokgoz

Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Gökgöz

Bölüm Başkanı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Son birkaç ay içerisinde haberleri izlediyseniz, sosyal medyayı takip ettiyseniz ya da bir gazete açtıysanız, şu anki ekonomi ekosisteminin küreselleşme ve uluslararasılaşma üzerine kurulduğunu, serbest ticaret, gümrük birliği, ihracat ve ithalat, rekabetçi fiyatlandırma, ekonomik birlikler, ticaret engelleri, sevkiyat, gümrük işlemleri, lojistik, tarifeler, e-ticaret gibi kavramlardan sıkça bahsedildiğini fark etmişsinizdir.

Küreselleşme artık “gerçekleştiğinde, zamanı gelince düşünülecek” bir sorun değil, zaten yaşamımızın bizzat kendisi halini almış durumda. Ticaretin her zamankinden daha önemli ve fazla birbirine bağlı olduğu bir zamanda yaşıyoruz, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) önemli bir kısmı ülke sınırlarını aşan alım satım işlemlerinden doğmaktadır. Üretim maliyetlerinin ülkeler arasında farklılık göstermesi, uzmanlaşmış endüstriler, doğal kaynakların eksikliği veya fazlalığı, farklı tüketici tercihleri, markalaşma gibi konular üretim ve alım-satım faaliyetlerinin ülke sınırlarının dışına çıkmasına neden olmuştur. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler birbirleriyle aynı zamanda rekabet edip ortaklıklar kurduklarından, ülkelerin ticaret ilişkilerini geliştirmek için yollar ve düzenlemeler yapması, gereken kalifiye ve çok kültürlü ortamlarda çalışabilecek profesyoneller yetiştirmesi çok önemlidir. 

İstinye Üniversitesi olarak sizleri geleceğin ihracatçıları, ticaret ve dış ticaret uzmanları, uluslararası işletmecileri, girişimcileri, yaratıcı ve yenilikçi iş insanları olarak eğitmeye talibiz.

Bu bölümü okumak kendinize yatırım yapmak, bir fırsat yaratmaktır. Çünkü,

1. Dünya görüşünüz genişler

Uluslararası sınırlara, ticarete, küresel ekonomiye ve farklı kültürlerle nasıl işbirlikleri yapılabildiğine bakarak şirketlerin karşılaştığı küresel zorlukları inceleyeceksiniz. Problem çözme konusundaki bu yaklaşım dünya görüşünüzü genişletecek ve farklı bakış açılarını anlamanıza yardımcı olacaktır.

2. Temel yönetim becerileriniz gelişir

Uluslararası işletmecilik eğitimi almak, bireysel ve grup projeleri üzerinde çalışmayı, ekiplerin nasıl oluştuğunu ve neler yapması gerektiğini anlamayı, farklı kültürlerle etkileşime girmeyi, rapor yazmayı ve fikirlerinizi sunmayı içerir. Böylece

  • Liderlik
  • Stratejik düşünce
  • İletişim
  • Problem çözme
  • Karar verme
  • Organizasyon

becerileriniz gelişecektir.

3. Seyahat etme fırsatı bulursunuz

Yeni pazarları keşfetme, yeni ürün ve hizmetler arama veya bunları satın alacak alıcılar bulma işinizin bir parçası olacağı için farklı kıtalarda farklı ülkeleri ziyaret edecek, böylece yeni yerler ve kişileri tanıma fırsatı yakalayacaksınız.

4. İstihdam edilebilirliğinizi arttırırsınız

Şirketlere, özellikle de KOBİ'lerin yeni dış pazarlara girmelerine ve ürünlerini dünyaya satmalarına yardımcı olmak için gerekli becerileri olan bireyler için pazarda büyük bir fırsat vardır.

5.Yenilikçi bakış açısı geliştirirsiniz

Uluslararası pazarları araştırmak, diğer kültür ve ülkelerle iş yapabilmek için farklı yönetsel uygulamaları bilme ve farklı çözümler geliştirme ihtiyacı yenilikçi ve yaratıcı düşünmenizi geliştirir.

6. Farklı alanlarda uzmanlaşabilirsiniz

Dilerseniz lojistik, uluslararası finans, uluslararası pazarlama ya da insan kaynakları alanlarında yoğunlaşabilirsiniz.