İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Bölüm Hakkında

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, yerel ve uluslararası düzeylerde meydana gelen siyasal, sosyal, ekonomik ve yönetsel değişimleri incelemekle birlikte kamu örgütlerinin yapılanmasını, kamu politikalarının oluşturulmasını, demokrasi, yurttaşlık, adalet, kentleşme, çevre, insan hak ve özgürlükleri ile uluslararası seviyede oluşturulan siyasaları anlamamıza ve anlamlandırmamıza yardımcı olmaktadır. İstinye Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü programı, öğrencilere akademik ve mesleki birikimin yanında analitik bakış açısını da kazandırmayı hedefleyerek özenle hazırlanmıştır.

Mesleki seminer dersleri ile birlikte öğrencilerin ilgi alanları da belirlenerek kamu kurum ve kuruluşlarında, saygın STK’larda ve çeşitli firmalarda kendilerine staj imkânı unularak, öğrencilik dönemini etkin bir şekilde geçirmeleri amaçlanmaktadır. Kamu ve özel sektörün talep ettiği donanımda yöneticilerin yetiştirilmesi bölümün ana amaçlarından biridir.

Bu bağlamda, müfredatta yer alan dersler hem kamu kurulumlarının işleyişlerine yönelik hem de özel sektör aranan bilgilerin sunulduğu bir içeriğe sahiptir. Ayrıca, öğrencilere bölüm dersleri haricinde çeşitli alanlarda seçmeli dersler seçebilme imkânı sunulmakta ve alan dışına ilgi duyan öğrencilerin ilgilerine yönelik program oluşturulmaktadır. Yabancı dil derslerinin de bütün eğitim dönemlerinde öğrencilere sunulması öğrencilerin daha donanımlı olarak mezun olmalarına yönelik olumlu bir adımdır. unularak, öğrencilik dönemini etkin bir şekilde geçirmeleri amaçlanmaktadır. Kamu ve özel sektörün talep ettiği donanımda yöneticilerin yetiştirilmesi bölümün ana amaçlarından biridir.

Bu bağlamda, müfredatta yer alan dersler hem kamu kurulumlarının işleyişlerine yönelik hem de özel sektör aranan bilgilerin sunulduğu bir içeriğe sahiptir. Ayrıca, öğrencilere bölüm dersleri haricinde çeşitli alanlarda seçmeli dersler seçebilme imkânı sunulmakta ve alan dışına ilgi duyan öğrencilerin ilgilerine yönelik program oluşturulmaktadır. Yabancı dil derslerinin de bütün eğitim dönemlerinde öğrencilere sunulması öğrencilerin daha donanımlı olarak mezun olmalarına yönelik olumlu bir adımdır.

İstinye Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezununun Özellikleri:

  • Karmaşık problemleri sosyal ve teknik yönleri ile değerlendirerek çözebilme
  • Teknolojiyi insan sorunlarını çözmede stratejik olarak kullanabilme
  • Zamanı ve kaynakları iyi yönetme
  • İyi bir yabancı dil bilgisine sahip olma
  • Yeni Kamu Yönetimi anlayışı çerçevesinde modern dünyada olması gereken iletişimi sağlayabilme
  • Kamu ve Özel sektörün gereksinimlerini karşılama

Mezunlar için iş olanakları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü diğer sosyal bilimlerle disiplinlerarası bir bağa sahiptir. Bu nedenle, değişen dünyada hem kamu kuruluşlarının ihtiyacını karşılayabilecek eğitim düzeyine sahiptirler hem de ülkemizde ve dünyada giderek büyüyen özel sektör kuruluşlarında ilgili alanlarda kendilerine yer edinebilirler. Bu bağlamda, bölüm öğrencileri çeşitli programlar ve staj uygulamalarıyla ilgilendikleri sektörlere dahil olabilmektedirler.