İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Levent Sümer, Mardin Artuklu Üniversitesi İİSBF'nin düzenlediği "First International Artuklu Congress on Economic, Administrative and Political Sciences" konferansında "Kentleşme Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yeni Bir Finansman Modeli Öneri

Dr. Öğr. Üyesi Levent Sümer, Mardin Artuklu Üniversitesi İİSBF'nin düzenlediği "First International Artuklu Congress on Economic, Administrative and Political Sciences" konferansında "Kentleşme Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yeni Bir Finansman Modeli Önerisi: Mardin İli Örneği” adlı bildirisini sundu.