İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Bölüm Hakkında

Melik

Vizyon

Ekonomi alanında uluslararası standartlarda eğitim veren öncü bir üniversite olarak, mezunlarımızın araştırmacı ekonomistler arayan kuruluşların ilk tercihi olması

Misyon

Güncel ekonomik sorunları analiz ederek bunlara yönelik yenilikçi çözümler üreten ve küresel düzeydeki ekonomik trendleri takip ederek toplum için değer yaratan alanının öncü ve lider ekonomistlerini yetiştirmek

Amaç

Güncel ekonomik ve sosyal dinamikleri kavrayarak ulusal ve küresel ekonomik trendler ile sorunları sağlam bir teorik altyapı ışığında gözlemleyen, bu bağlamda sorular soran ve cevaplar arayan, bilgi teknolojilerine hakim, uluslararası yayınları ve gelişmeleri yakinen takip eden, araştırmacı ekonomistler yetiştirmek.