İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Bölüm Hakkında

gulhan_kalmuk

Sağlık Yönetimi Bölümü 4 yıllık lisans eğitim ve öğretimi sunmaktadır. Eğitim dili Türkçedir. Sağlık Yönetimi Bölümü'nün hedefi, bireylerin ve toplumun sağlık düzeyinin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi temel amacına katkıda bulunan sağlık kurumlarının tasarlanmasına, işletilmesine, performansının değerlendirilmesine ve sorunlarının çözümüne liderlik edecek, inovatif düşünen, stratejik yönelimli ve etik değerlere bağlı profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmektir.

Bölümün Kazandırdıkları

Programımızdan mezun olan öğrenciler, sağlık sisteminin ve alt sistemlerinin işleyişini kavrayabilecek, değerlendirebilecek ve yönlendirebilecek yeterliliktedir.

Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili faktörler hakkında bilgi sahibi olurlar.

Ayrıca, mezunlarımız sağlık yönetimi konusundaki kuramsal, uygulama bilgilerini ve ilgili gelişmeleri, bilimsel yöntem ve teknikler ile bilgisayar yazılımı kullanarak analiz eder, değerlendirir ve inovatif çözüm önerileri geliştirerek bunları sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulayabilecek donanım ile mezun olur. 

Programımız; öğrencilerimizin, yazılı ve sözlü iletişimde, kurallara uygun biçimde dil bilgisini, sağlık terminolojisini ve bir yabancı dili yeterli düzeyde kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilecek, meslektaşları ve kurum dışı ilgili taraflarla ile bilişim ve iletişim teknolojileri üzerinden iletişim kurabilecek yetkinlikte eğitmek üzere tasarlanmıştır.

Teknik yönden beceri sahibi mezun yetiştirmek amacının yanı sıra sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik bilincine sahip mezun verme amacıyla hazırlanan programımız, hem ders içerikleri hem üniversite içi seminer ve sosyal sorumluluk etkinlikleri ile ülke ve dünya genelinde sağlık sorunlarına duyarlı davranan, toplumsal faydayı maksimize edecek çözüm önerileri geliştiren, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uygun davranan, sağlık yönetimi alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler hakkında bilgi sahibi liderler yetiştirir.

Mezunlar İçin İş Olanakları

Bölüm mezunlarımız; Medical Park Hastanelerimizde, diğer özel hastanelerde, kamu hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, bağımsız polikliniklerde, laboratuvarlarda, rehabilitasyon merkezlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumunda, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, sağlıkla ilgili araştırma merkezlerinde, danışmanlık firmalarında ve üniversitelerde çalışabilmektedir.

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.