İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Bölüm Hakkında

gulhan_kalmuk

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de ekonomik, demografik, sosyal ve kültürel alanlarda yaşanan gelişmeler neticesinde, sağlık sistemimizin daha iyi yönetilme ihtiyacı artmıştır. Bu ihtiyacın karşılanması son derece önemlidir çünkü sağlık sisteminin temel amacı, ülke insanının sağlık düzeyinin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesidir. Bu amaca ulaşılması ise sağlık hizmetleri sunumunda, finansmanında, sistemin ihtiyacı olan girdilerin temininde, sağlık politikalarının belirlenmesinde ve performansın değerlendirilmesinde profesyonel bilgi ve becerilerle donatılmış sağlık yöneticilerini gerektirmektedir.