İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Bölüm Hakkında

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, günümüz küresel dünyasının dinamiklerini bilen, küresel bakış açısına sahip, farklı kültürlerle uyumlu çalışabilecek, uluslararası ticaret operasyon ve projelerini yönetebilecek güçte elemanlar yetiştirmek üzere 1 yıl İngilizce hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimi sunmaktadır.

Eğitim ve öğretim, alanlarında uzman akademisyenler ile sektör temsilcilerinin katılımıyla sadece anlatma ve öğretme odaklı değil, aynı zamanda araştırma, uygulama, sunum odaklıdır. Ders planı, işletmenin temel faaliyet alanları olan pazarlama, muhasebe, finans, operasyon ve hizmet yönetimi bilgisinin yanı sıra uluslararası işletmecilik kapsamında ithalat-ihracat mevzuat ve uygulamaları, uluslararası ticaret, kambiyo yönetimi, lojistik ve taşımacılık, ticaret hukuku, gümrükleme, sigorta ve risk yönetimi alanlarını içermektedir. Mezunlarımız, iletişimi güçlü, farklılıkları anlayabilen ve uygun davranış kalıpları geliştirebilen, mesleki etik bilgisine sahip, sorgulayan ve yaratıcı çözümler geliştirebilen, güncel ekonomik ve politik gelişmeleri takip eden uluslararası ticaret uzmanları olarak iş dünyasında yer alacaklardır. Mezunlarımız, dış ticaret, gümrükleme, gözetim, lojistik ve taşımacılık, havayolları, bankacılık ve sigorta şirketlerinde görev alabilir; ulusal ve uluslararası işletmelerde, finans kurumlarında pazarlama, finans, operasyon, muhasebe, lojistik, dış ticaret ve insan kaynakları yönetimi dallarında çalışabilirler. Gerekli sınavları vermek suretiyle mali müşavirlik ve gümrük müşavirliği, kamu sektöründe müfettişlik yapabilmekte; kendi dış ticaret şirketlerini kurabilmektedirler. Mezunlarımızın bir kısmı ise, Türkiye’de veya yurtdışında bulunan üniversitelerde akademik hayatlarına devam edeceklerdir.