İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Bölüm Hakkında

gulsum-gokgoz

Amaç 

Küresel işletme yoğunluğunun artış gösterdiği günümüz dünyasında ihtiyaç duyulan değişik kültürel ortamlarda çalışabilen, ekonomik ve ticari faaliyetleri yorumlayıp yönetebilecek, uluslararası ticaret konularına hakim, işletmeyi bir bütün olarak kavrayıp stratejiler belirleyebilecek; girişimcilik, analitik problem çözme, ekip çalışması, araştırma, bilgi düzenleme ve iletişim becerileri gelişmiş uygulamacıları yetiştirmek.  

Misyon 

Şirket liderleri ve endüstri ile işbirliği içinde paydaşlar ve toplum için değer yaratan, en az 2 yabancı dili kullanabilen ticaret liderleri, girişimciler ve iş insanları yetiştirmek. 

Vizyon 

Uluslararası ticaret ve işletmecilik alanında eğitim almayı isteyen öğrencilerin ve istihdam yaratan şirketlerin ilk tercihi olmak.