İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bölüm Hakkında

Prof. Dr. Mehmet Fatih Taşgetiren

Bilişimin her alanın sarsılmaz bir parçası haline geldiği günümüzde, en temel ihtiyaçlar arasında insan gibi sosyal bir varlığı işletme olgunun içinde değerlendirebilen, işletmeyi ise sadece bir organizasyon olarak değil, bilişimin dinamiklerini de kapsayan bir olgu olarak değerlendirebilme bakış açısına sahip bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü; toplumun sahip olduğu/olabileceği sorunlara işletme fonksiyonlarını baz alarak, bilişim stratejisi ve araçlarını kullanarak çözüm bulan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programın kazandırdıkları

Yönetim Bilişim Sistemleri ile ilgili en temel soru, yazılım mı yoksa işletme mi ağırlıklı bir bölüm olduğudur. Oysa bu bölümün dünyadaki örnekleri incelendiğinde odak noktanın “teknolojiyi insan hayatını iyileştirmek için kullanabilme donanımına sahip bireyler yetiştirmek” olduğu görülmektedir. Bu da yazılım ve işletmenin mükemmel bir denge ve uyum içinde öğretilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu yönüyle Yönetim Bilişim Sistemleri disiplinler arası bakabilme vizyonunu, güncel, zengin içerik ve tasarıma sahip bir program tasarımı ile öğrencilerine kazandırmaktadır. Aşağıda yurtdışındaki saygın üniversitelerin Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerine bakışları verilmektedir:

 

 Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği

Odak Nokta

Organizasyon

Yazılım

Hedef

Daha verimli ve etkili işletme ortamı kurgulayabilme

Güvenilir (hatadan uzak) bilgisayar programı geliştirme

Temel Beceri

Problem Çözme

Mantık/Yöntem

Temel Görev

İşletmenin ihtiyaçlarını karşılayan doğru ve etkin bilişim sistemleri kurgulama

İhtiyaçları karşılayan bilişim sistemlerini gerçekleştirme

Teorik ve Uygulama Bilgisi

Dengeli

Uygulama Ağırlıklı

Genel İş Unvanı

Analist/Tasarımcı

Geliştirici

Kariyer Hedefi

İş Analisti

Sistem Analisti

Veri Analisti

Yazılım Geliştirici

Veri Analisti

İstinye YBS Mezununun Özellikleri:

 • Karmaşık problemleri sosyal ve teknik yönleri ile değerlendirerek çözebilme
 • Teknolojiyi insan sorunlarını çözmede stratejik olarak kullanabilme
 • Genel resmi ve genel resmin içindeki detayları/örüntüleri fark edebilme
 • Zamanı ve kaynakları iyi yönetme
 • Sistem tasarımı ve analizi anlayışı ile olayları/problemleri inceleyebilme
 • Teknoloji ve işletme dünyası arasında gereken iletişimi sağlayabilme
 • Veriden, enformasyona, enformasyondan bilgiye uzanan süreci etkili ve verimli biçimde yönetebilme

Mezunlar için iş olanakları

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü bütünleşik bir alanı barındırmaktadır. Bu bütünleşik alan hem teknolojiye hem işletmeye hitap edebilmeyi gerektiren dinamik bir yapıdadır. Bu bağlamda bunlarla sınırlı olmamakla birlikte mezunlarımıza yönelik bazı iş olanakları aşağıdaki gibidir:

 • İş Analisti (Business Analyst)
 • İş Uygulama Geliştiricisi (Business Application Developer)
 • IT Danışmanı (IT Consultant)
 • Sistem Analist (Systems Analyst)
 • IT Projeleri Lideri (IT Development Project Leader)
 • Veri Tabanı Yöneticisi (Database Administrator)
 • İş Zekası Analisti (Business Intelligence Analyst)
 • Sistem Geliştirici (Systems Developer)
 • Veri Tabanı Analisti (Database Analyst)
 • Web Geliştirici (Web Developer)
 • Bilgi Sistemleri Yöneticisi (Information Systems Manager)
 • İnsan Bilgisayar Etkileşimi Uzmanı (Human Computer Interaction Specialist)
 • Veri Analisti (Data Analyst)
 • Veri Görselleştirme Uzmanı(Data Visualization Specialist)