İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bölüm Hakkında

Prof. Dr. Mehmet Fatih Taşgetiren

Amaç

İş problemlerinin görselleştirmesi ve mevcut bilgi ve teknoloji kaynaklarına dayalı bilinçli kararlar verilmesini sağlayacak analitik becerileri kazandırarak; bilgisayar sistemleriyle elde edilen verileri işlemek korumak, ve yönetmek suretiyle işletmenin içindeki işlere, yönetim fonksiyonlarına, iş süreçlerine, işletme problemlerine aktarılmasını sağlayan; işletmenin amaçlarına ulaşmasını sağlayacak yazılımların tasarlanması ve inşa edilmesinde aktif rol oynayan mezunlar yetiştirmektir.

 

Misyon 

Endüstri ile işbirliği içinde, ilgi alanlarında özgün bir araştırma yapacak ve literatüre katkıda bulunacak olan yönetim bilişim sistemleri alanında gerekli bilimsel altyapıya sahip, paydaşları ve toplumları için değer yaratan uzmanlar geliştirmek

Vizyon 

Şirketlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için bilgi sistemlerini yenilikçi yöntemlerle tasarlayan ülkenin en önde gelen Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü olmak