İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Bölüm Hakkında

arafat-yilmaz

Uluslararası İlişkiler bölümü uluslararası sistemin içinde yer alan aktörlerin tüm özelliklerini, tarihsel arka planları ve karşılıklı etkileşimleri çerçevesinde inceler. Kurumların yapı ve işleyişleri, özellikle dış politika yapım süreçleri, siyasal ve ekonomik ilişkileri başlıca analiz konularını oluşturur. Devletlerin kendi aralarında ve diğer aktörlerle gerçekleştirdikleri iş birliği ya da çatışma eksenlerinde yer alan çok boyutlu ilişkileri çözümlemek için tarihten ekonomiye, siyaset biliminden hukuk ve siyasi tarihten felsefeye kadar birçok bilim dalından yararlanılmaktadır.

Uluslararası İlişkiler Bölümünün öncelikli amacı öğrencilerini bu alanın temel bilgileri ve bilimsel bakış açısıyla donatmak, onları uluslararası gelişmeleri analitik biçimde kavrayabilecek, yorumlayabilecek düzeyde bilimsel formasyona sahip uzmanlar olarak yetiştirmektir.

Programın Kazandırdıkları

Uluslararası İlişkiler bölümü, İngilizce eğitim dili ve bir yıllık hazırlık eğitimi sayesinde, öğrencilere akademik bir seviyede İngilizce öğrenme olanağı sunar. Dört yıllık eğitim süresince, müfredattaki derslerin çeşitliliğiyle öğrencilerin farklı alanlara yönelmesini teşvik eder. Ayrıca, uluslararası değişim programları, yan dal ve çift ana dal imkanları ile öğrencilerin kariyerlerinin sağlam temeller üzerine kurulmasını destekler.

Ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılar elde etmiş profesyoneller ve "Mentor'un CEO Olsun" Programı kapsamında özel sektörde uzman kişiler ile öğrencilerin birebir bağlantı kurabilmeleri sağlanarak, farklı deneyimler kazanmalarını mümkün kılar.

Mezunların İş Olanakları

Mezunlar, devlet bünyesinde çeşitli kamu kuruluşlarında veya uluslararası ilişkiler alanında yetişmiş uzmanların etkin katılımlarının olduğu özel sektör kuruluşlarında, alanında uzmanlaşmış profesyoneller olarak meslek sahibi olabilirler. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, kamu kuruluşlarında uzman olarak çalışabilirler. Ayrıca özel sektörde, finansal kurumlarda, uluslararası kurum ve kuruluşlarda ve sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilebilirler.