İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Komisyon ve Kurullar

İİSBF KALİTE KURULU ÜYELERİ

BAŞKAN

Doç. Dr. Mustafa SUNDU

Dekanlık

KALİTE TEMSİLCİSİ

Doç. Dr. Okan YAŞAR

Dekanlık

KURUL ÜYESİ

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin TORUN

Uluslararası Tic. ve İşletmecilik

KURUL ÜYESİ

Dr. Öğr. Üyesi İlayda İSABETLİ FİDAN 

 

Ekonomi

KURUL ÜYESİ

Dr. Öğr. Üyesi Bilgen Sütçüoğlu

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

KURUL ÜYESİ

Dr. Öğr. Üyesi Can DONDURAN

Uluslararası İlişkiler

KURUL ÜYESİ

Dr. Öğr. Üyesi Melek YURDAKUL

İşletme

KURUL ÜYESİ

Dr. Öğr. Üyesi Gülhan KALMUK

Sağlık Yönetimi

KURUL ÜYESİ

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun UTAŞ

Yönetim Bilişim Sistemleri

SEKRETER

Şeyda BAFRA

Dekanlık

ÖĞRENCİ KURUL ÜYESİ (Fakülte içi)

Arda KARA (YBS Bölümü)

 

ÖĞRENCİ KURUL ÜYESİ (Fakülte dışı)

Dilara ÇETİN (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

 

Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN
Prof. Dr. Hacer ÖZGEN NARCI
Prof. Dr. Ayselin YILDIZ
Doç. Dr. Okan YAŞAR
Doç. Dr. Mustafa SUNDU
Dr. Öğr. Üyesi Bilgen SÜRÇÜOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÖZAYDIN