İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

Bölüm Hakkında

İstinye Üniversitesi İşletme Bölümü, öğrencilerine 1 yıl hazırlık ve 4 yıl lisans eğitimi sunmaktadır. Eğitim dili İngilizcedir. İşletme bölümü, üniversitemizin misyonu doğrultusunda, iş ekosistemindeki paydaşlarla kurulan işbirlikleri ile iş yaşamının ihtiyacı olan beceri ve yetkinliklere sahip, etik ve ahlaki değerleri içselleştirmiş, topluma karşı sorumlu, kendini geliştiren ve yeniliklere açık, takım arkadaşları, yöneticiler, girişimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programın Kazandırdıkları
Bilindiği gibi, VUCA dünyasında, işletmelerin değer yaratması ve rekabet avantajı elde etmelerinde yararlandıkları en önemli kaynaklardan biri beceri ve yetkinliklere sahip insan kaynağıdır. Bu anlayışla İşletme Bölümü, öğrencilerine aldıkları akademik eğitimlerin yanı sıra staj olanakları, Erasmus+ programı ile farklı kültürleri deneyimleme imkanları, “Mentorun CEO olsun” Programı ve sektör ile buluşmaları, seminerler yardımıyla entelektüel ve sosyal sermayelerini geliştirme fırsatı sunar.
Teori ve sektörel örnekleri uygulamalarla birleştiren ders programımız öğrencilerine işletme yönetimi bilgisini ve bakış açısını sağlar. Pazarlama, yönetim, finans, muhasebe, insan kaynakları, bilgi teknolojileri ve programlama dilleri, hukuk, sosyoloji, psikoloji, felsefe, sanat gibi geniş bir ders yelpazesi içinde kendi seçimlerine göre eğitim alma şansı verir. Temel olarak İşletme bölümümüzdeki ders programlarımız yönetim-organizasyon, pazarlama ve muhasebe-finans olmak üzere üç disiplini de içinde barındıran dersleriyle öğrencilerimizi iş hayatına hazırlar.
Yandal veya ÇAP yapma imkanları ile günümüz için çok gerekli olan veriden, enformasyona, enformasyondan bilgiye uzanan süreci etkili ve verimli biçimde anlama ve yönetebilme becerisine sahip olabilirler ya da ilgi alanları doğrultusunda kendilerini geliştirebilirler.
İşletme bölümü dersleri arasında yer alan “Staj” imkanıyla, öğrencilerimiz öğrendiklerini uygulamada gözlemleyebilme, deneyimleyebilme imkanı elde ederler ve yakın zamanda kendileri için gerekli olacak iş bağlantılarını ve sosyal çevrelerini genişletme fırsatı elde ederler. Ayrıca, üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren kulüplerimiz öğrencilerimize bir takımın üyesi olma ya da takıma liderlik etme, zaman ve kaynakları iyi yönetme gibi becerileri kazanmasına yardımcı olur. Böylece farklı kanallardan eğitim gördükleri süre içinde öğrencilerimiz yeni bilgi ve beceriler edinirler.


Mezunlar için iş olanakları
İşletme yönetimi bir bilim dalı olmakla beraber doktor, eczacı, avukat, mimar gibi toplumun geneli tarafından ilk akla gelen mesleklerden kabul edilmediğinden işletme bölümüne girmek isteyenler “İşletme mezunu ne iş yapar?” sorusunu sıklıkla sorarlar. İşletme Bölümü, adından da anlaşılabileceği üzere işletme odaklıdır, iktisat bölümlerinin makro bakış açısı yerine sosyal ve teknik mikro yapının yönetimi ile ilgilidir. Yukarıda belirtilen imkanlardan etkin biçimde faydalanan öğrencilerimiz mezun olduktan sonra özel kurum ve kuruluşlarda yönetim kademelerinde ve departman düzeyinde görev alma imkânına sahip olabilirler. İşletmelerin çeşitli departmanlarında takım lideri olabilirler. İlgili kurumların talep ettiği gerekli sınav ve prosedürleri yerine getirerek gümrük müşavirliği, mali müşavirlik, denetim gibi mesleklere yönelebilir, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olma şartı arayan kamu kurumlarında, gerekli sınav ve prosedürleri yerine getirerek bürokrat/memur olarak görev alabilirler. Kendi girişimlerini hayata geçirebilirler. Akademik eğitimlerine devam ederek ilgi duydukları alanda uzmanlaşacakları yüksek lisans ve doktora programlarıyla bilim insanı olabilirler.