İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim

Prof. Dr. Mine Mukaddes AFACAN FINDIKLI Dekan Vekili

Doç. Dr. Okan YAŞAR  Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SUNDU Dekan Yardımcısı