İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Haberler

4'lü
Onur Şahin
1
Melik Ertuğrul
1
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü Öğretim Üyesi Yasemin Torun İSÜ Kızılay kulübü tarafından düzenlenen "Dokunma Yoluyla İletişim ve İş Yerindeki Yansımaları" başlıklı seminerde iletişimde dokunmanın yeri dokunma türleri, dokunmanın duygusal anlamları ve aktardığı mesajlar,  dokunma nedenleri ve amaçları, dokunma şekilleri, profesyonel hayatta en sık kullanılan dokunma şekillerinden tokalaşma, ve el sıkışma biçimleri ve bu davranışlarda dikkat edilmesi gerekenler gibi konulara değinecektir.
BIGG
NYIT
Dumlupınar Üniversitesi
1
İşyeri Uygulamaları dersi- Arif Bay
Cloudtalk
pinarozuyar
pinarozuyar
Dumlupınar Üniversitesi
niluferkapukaya
azrabetülerdoğdu
işletmeveekonomikulübü
Dr. Öğr. Üy. Levent Sümer, Ekonomi Günlüğü TRT Radyo Programı'nda ve  Radyo Sputnik'te  "Koronavirüsün Ekonomiye Yansımaları"na ilişkin tespitlerini anlattı.
Dr. Öğr. Üy. Levent Sümer'in Gayrı Menkul Piayasaları ve Proje Yönetimi'ne Dair Akademik Yayınları
Covid-19'un otomobil piyasasına yapmış olduğu etkiler üzerine Dr. Öğr. Üyemiz Naim Çetintürk, farklı haber mecralarında demeçler vermiştir.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çerçevesinde Avrupa Yeşil Mutabakatı
İş Hayatına Girdiler!
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü araştırma görevlisi Enes Kurt'un Ulusal ve Uluslararası Alanda Üç Ayrı Makalesi yayınlanmıştır.