İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Bölümden Haberler

Erasmus+ Staff Day
sm
1
mk
er1
oe
1
ot
1
1
1
1
1
İşletme Bölümü Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Fahri Erenel Çanakkale Ziyaretinin Koordinatörlüğünü Yaptı
1
1
Ekonomi Bölümü Deprem Haftası Etkinliği Gerçekleştirdi
Türkiye’nin Afrika’da Artan Varlığı ve Somali Antlaşması
.
Doç. Dr. Şebnem Özdemir, 22. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumuna Katıldı
İstinye Üniversitesi, Türkiye Down Sendromu Derneği ile ‘Fahri Öğrenci Projesi’ne Ev Sahipliği Yaptı

Avrupa Birliğine giden yolda ilk uluslararası kuruluş olan Ortak Pazar'ın başlangıcından ve onu hazırlayan diğer anlaşmaların yapılış tarihinden önce kurulan Avrupa Konseyi, geniş Avrupa ailesi için bir "demokrasi çatısı" oluşturmuştur. Bu çatı altında, demokrasinin beşiği olduğu söylenen yerel yönetimler kendilerine, birlikte gelişip ortaklıklar yapacakları bir zemin bulmuşlardır: "Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi".
Avrupa Konseyi'nin yapısını oluşturan üç önemli organdan ilki, hükümetlerin temsil edildiği, üye ülkelerin Dışişleri Bakanlarından oluşan Bakanlar Komitesi; ikincisi, parlamentoların temsil edildiği, ulusal parlamentoların üyelerinden atanan üyelerden oluşan Parlamenterler Meclisi ve üçüncüsü, yerel ve bölgesel yönetimlerin temsil edildiği ve bunların seçilmiş üyeleri arasından oluşturulan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'dir.
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (AKYBYK), kuruluşunun ilk yıllarında, Avrupa Konseyi'nde yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden danışman organ olarak tanımlanmaktaydı. Zaman içinde görevlerinde meydana gelen değişiklikler sonucu bugün Kongre, 46 Avrupa Ülkesinin seçilmiş 150.000'den fazla yerel ve bölgesel meclis üyesini temsil eden; 306 asil, 306 yedek toplam 612 üyeden oluşan ve bütün Avrupa'yı kapsayan bir siyasi meclistir.