İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Bölüm Başkanının Mesajı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, yerel ve uluslararası düzeylerde meydana gelen siyasal, sosyal, ekonomik ve yönetsel değişimleri incelemekle birlikte kamu örgütlerinin yapılanmasını, kamu politikalarının oluşturulmasını, demokrasi, yurttaşlık, adalet, kentleşme, çevre, insan hak ve özgürlükleri ile uluslararası seviyede oluşturulan siyasaları anlamamıza ve anlamlandırmamıza yardımcı olmaktadır. İstinye Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü programı, öğrencilere akademik ve mesleki birikimin yanında analitik bakış açısını da kazandırmayı hedefleyerek özenle hazırlanmıştır.

Mesleki seminer dersleri ile birlikte öğrencilerin ilgi alanları da belirlenerek kamu kurum ve kuruluşlarında, saygın STK’larda ve çeşitli firmalarda kendilerine staj imkân ve fırsatlarının sunulması, çift anadal ve yandal olanakları, sosyal ve mesleki geziler ve seçmeli yabancı dil dersleri ile öğrencilerin dil yönelimlerinin sağlanması bölümün öncelikleri arasındadır. Bununla birlikte, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nü tercih edecek öğrencilerin de araştırmacı, çok okuyan, sayısal bilgi sahibi ve iletişim yönlerinin kuvvetli olması beklenmektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinin mezuniyet sonrası iş alanları ve olanakları oldukça geniştir. Başbakanlık, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarında, yerel yönetimlerde ve idari yargıda görev alabilmektedirler. Özel sektörde ise, şirket ve firma yöneticiliği, bankalarda uzmanlık ve müfettişlik, dış ticaret uzmanlığı, finans, satış ve pazarlama, üretim yönetimi ve organizasyonu, eğitim, yazılı ve görsel medya gibi alanlarda iş bulabilmektedirler. Bunun dışında, İstinye Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyeleri, mezuniyetleri sonrasında da öğrencileriyle ilgilenmekte ve iş seçimi konusunda kendilerine yardımcı olmaktadırlar.

İstinye Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir.