Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Political Science and Public Administration

News from Department

Department of Economics organized an Earthquake Week Event
Assoc. Prof. Dr. Şebnem Özdemir Participates in the 22nd Traditional Antalya Education Symposium
Department of Economics; EPAM Event was Held
.
Popülerliği her geçen gün artmakta olan, özellikle pandemi döneminde etkisinin büyüklüğünü gördüğümüz ve yıllar boyunca kıymeti katlanarak artan günümüzde ise ticaretin bölünmez parçalarından biri haline gelen online alışveriş ile yaygınlaşan E-Ticaret için Networking Club olarak sizlere harika bir etkinlikle geldik🙌🏻  Türk girişimcilerce kurulan ve sektörde kendine çok önemli bir yer edinmiş olan Ticimax’a konuk oluyoruz
Department of Economics Visited Macellan
Department of Economy Held an External Stakeholder Meeting
Economy Department Event Held
Productive Artificial Intelligence in Higher Education: Opportunities and Threats Workshop
The event organized jointly by the Department of Economics and EPAM took place
The Book "Turkey's Modernization and Atatürk in the 100th Anniversary of the Republic" was Published with the Contributions of our Department Professors
Department of Economics and EPAM Organized a Joint Event
Our Department Head, Assoc. Prof. Dr. Şebnem Özdemir, Presented as a Speaker at TEDxITU
StarGate
Okan Yaşar
Şebnem Özdemir Konuşma
Our Department Head of the Department of Economics, Assoc. Dr. Çiğdem Gürsoy Made a Presentation at the Turkish Economic Congress
Students from the Management Information Systems program have submitted 79 unique Tubitak 2209-A projects with 139 students.
Our head of department, Assoc. Prof. Dr. Şebnem Özdemir, participated as a speaker at the event "Aselsan Career 101: Artificial Intelligence 101" organized by ASELSAN.
Our department chair, Assoc. Prof. Dr. Şebnem Özdemir, participated in Birol Güven's program 'Gelecek Geliyor' as a speaker to discuss generative artificial intelligence.
The Project of Ph.D. Hasan Ufuk Gökçe, one of our Department Professors, was entitled to be supported by Tubitak Teydeb
Global Strateji Konferansı
Head Of Department Ph.D. Şebnem Özdemir Participated As A Speaker At The "AI Tomorrow Summit"
Serdar Demir, one of the research assistants of our department, completed his master's degree with his thesis titled "Mathematical Modeling Methodology and a Traffic Model by Data Analysis and Machine Learning" at Yıldız Technical University, Department of Mathematics, and then started his Ph.D. Program in Industrial Engineering at Boğaziçi University.
güvsam
During our winter school, Ph.D. Şebnem Özdemir gave a presentation on generative artificial intelligence to high school students.
Ph.D. Yalçın Özkan's book "Python for Data Science" was published.
OCÜ
siyasi araştırmalar
Department Head PhD. Şebnem Özdemir Joins Podcast

Avrupa Birliğine giden yolda ilk uluslararası kuruluş olan Ortak Pazar'ın başlangıcından ve onu hazırlayan diğer anlaşmaların yapılış tarihinden önce kurulan Avrupa Konseyi, geniş Avrupa ailesi için bir "demokrasi çatısı" oluşturmuştur. Bu çatı altında, demokrasinin beşiği olduğu söylenen yerel yönetimler kendilerine, birlikte gelişip ortaklıklar yapacakları bir zemin bulmuşlardır: "Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi".
Avrupa Konseyi'nin yapısını oluşturan üç önemli organdan ilki, hükümetlerin temsil edildiği, üye ülkelerin Dışişleri Bakanlarından oluşan Bakanlar Komitesi; ikincisi, parlamentoların temsil edildiği, ulusal parlamentoların üyelerinden atanan üyelerden oluşan Parlamenterler Meclisi ve üçüncüsü, yerel ve bölgesel yönetimlerin temsil edildiği ve bunların seçilmiş üyeleri arasından oluşturulan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'dir.
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (AKYBYK), kuruluşunun ilk yıllarında, Avrupa Konseyi'nde yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden danışman organ olarak tanımlanmaktaydı. Zaman içinde görevlerinde meydana gelen değişiklikler sonucu bugün Kongre, 46 Avrupa Ülkesinin seçilmiş 150.000'den fazla yerel ve bölgesel meclis üyesini temsil eden; 306 asil, 306 yedek toplam 612 üyeden oluşan ve bütün Avrupa'yı kapsayan bir siyasi meclistir.