İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Neden ISU Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi?

  • Bölüm kontenjanlarımız 3 öğrenci tam burslu, 27 öğrenci %50 indirimli olmak üzere toplam 30 öğrenci olarak belirlenmiştir.
  • Bölüm akademik kadrosu kendi alanlarında uzman ve alanlarındaki en iyi hocalar tarafından yetiştirilmiş akademisyenlerdir. Bölümümüzün ulusal ve uluslararası bağlantıları ile öğrenciler ileri gelen akademik ve profesyonel kişiler ile birebir bağlantı kurma olanağına sahip olmaktadırlar.
  • Bölümün eğitim dili Türkçe’dir. Hazırlık eğitimi yoktur. Ancak hazırlık eğitim programının eşdeğeri bir İngilizce eğitim programı ve mesleki/akademik İngilizce dersleri 4 senelik lisans programına yerleştirilmiş ve zorunlu tutulmuştur. Dolayısıyla öğrencilerimiz İstinye Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden akademik seviyede İngilizce ile, hazırlık sınıfı okumaksızın, 4 senede mezun olabileceklerdir.
  • Bölüm müfredatımız ülkemizin kamu ve özel sektör alanlarındaki ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanmış olup, nitelikli bir Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans eğitiminin tüm gerekliliklerini karşılamaktadır.
  • Bölüm müfredatı kapsamında staj zorunlu tutulmamakla birlikte başarılı ve motive öğrencilerimize, bölüm hocalarımızın direktifleri doğrultusunda kamuda ve özel sektörde staj yapma ve deneyim kazanma fırsatı sunmaktadır.
  • Bölümdeki öğretim üyelerimizin hem akademik hem de kişisel geçmişleri göz önüne alındığında, öğrencilerimize ülkenin idari işleyişi ve kamu teşkilatlanmaları hakkında iyi bir eğitim sunabileceklerdir.
  • Bölüm programımızdaki seçmeli derslerin çeşitliliğiyle, öğrencilerimize diğer disiplinlerde de uzmanlaşma yetkisi kazandırabilecektir. Fakültemizdeki diğer bölümlerle yapılacak iş birlikleriyle, öğrencilerimizin birden fazla disiplinde eğitim alabilmeleri mümkündür.
  • Öğrenci değişim programlarıyla ve yurtdışındaki üniversitelerle yapılan ikili anlaşmalarımızla, öğrencilerimize çeşitli ülkelerde eğitim alma şansı sunarak, öğrencilerimiz hem ulusal hem de uluslararası düzeyde eğitim alabileceklerdir.
  • İstinye Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ders programı dahilinde bulunan Mezuniyet Tezi sayesinde öğrenciler kendi tercihleri doğrultusunda nicel veya nitel araştırma yapmaya teşvik edilmektedir. Bu tezler arasında başarılı olanların yayınlanması için İstinye Üniversitesi öğrencilerini desteklemektedir. Bu sayede öğrencilerimiz akademik ve profesyonel hayatta araştırma yapma, tez yazma ve yayın yapabilme yeteneklerini kazanacaktır.
  • Üniversitemiz bünyesindeki yüksek lisans programlarımız sayesinde, öğrencilerimiz bilimsel araştırma ve uzmanlık eğitimi alanında gelişimlerini sürdürebileceklerdir.