İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Neden İstinye Yönetim ve Bilişim Sistemleri?

Bilgi toplumu olmayı tartışan dünya, yeni sanayi devrimi/dijitalleşme yolcuğunun ani gelişiyle insanın yerini ve meslek tanımlarını yeniden sorgulamaya başlamıştır. Bu sorgulama sürecinde yapay zekâ olgusunun baskınlığı ve yeni teknoloji üretmeye kattığı güç yadsınamaz. İstinye Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, bölümün amacındaki bilişim kavramını değerlendirirken bu son gelişmeler ışığında ders planlaması yapmıştır. 

Dünya genelindeki veri analisti ve veri bilimci ihtiyacı gözetilerek dersler bazında içerik güncellemesine gidilmiştir.  Örneğin, Veri Tabanı dersi, 2 saat teorik ve 3 saat uygulama olacak şekilde toplam 5 saatlik bir ders olarak sunulmakta olup, ders kapsamında yapısal veri depolamaya uygun veritabanı yönetim sistemlerinin yanı sıra yapısal olmayan verilerin (büyük verinin) depolanmasına yönelik sistemlerin de eğitimleri uygulamalı olarak verilmektedir. Benzer şekilde pek çok YBS bölümünde tek dönemde okutulan Veri Madenciliği dersi yerine, daha kapsamlı ve her iki dönemi de kapsayacak şekilde Veri Bilimi 1 ve Veri Bilimi 2 dersleri yerleştirilmiştir. Büyük Veri, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Sosyal Medya ve Web Analitiği, Derin Öğrenmeye Giriş gibi ülkemizde lisansüstü seviyede verilen dersler, dünyadaki gelişmeler ışığında lisans eğitiminde bölüm seçmeli dersleri olarak sunulmaktadır. 

Yapay zekâ çalışmalarının giderek baskın hale geldiği ve her bölümü etkisi altına aldığı bir dönemde Yönetim Bilişim Sistemleri gibi stratejik bir bölüm de değişime uğrayacaktır. İnsan ve bilişim arasında köprü vazifesi gören, insan hayatını daha iyi seviyeye taşımak için, sorunlarını çözmek için bilişimi kullanan YBS mezunları, yapay zekâyı da tanımak ve anlamak zorundadır. Bu doğrultuda İstinye Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri, işletmelerde yapay zekâ destekli karar verme süreçlerinin, insan kaynaklarının, tedarikçi zincirinin konuşulduğu bir dünyada donanımlı olarak sektörde yerlerini bulacaklardır.