İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bölüm Başkanının Mesajı

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Özdemir

Bölüm Başkanı

Sevgili Genç Arkadaşım,

Bilimsel keşiflerin tek bir insan ve tek bir disiplin çatısında  gerçekleştiği çağdan; ekiplerin ve farklı disiplinlerin bir araya gelerek önemli gelişmelere imza attığı, disiplinler arası bakabilen bireylerin varlığına ihtiyaç duyulduğu bir çağa ulaşmış durumdayız. Bu durum, ülkemizde ilk defa 1995 yılında kurulan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün zaman içerisinde ne kadar kritik bir önem kazandığının en temel göstergesidir. Bu kritik önem, son dönemdeki veri analisti, veri bilimci açığı ve yapay zekânın işletmelerin her kademesine entegrasyonu ile Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunlarına duyulan ihtiyacı daha da şiddetlendirmektedir. 

İstinye Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü olarak, toplumun sahip olduğu/olabileceği sorunlara işletme fonksiyonlarını baz alarak, bilişim stratejisi ve araçlarını kullanarak çözüm bulan bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedefimiz, yapay zeka çalışmalarının bilişimin önemli bir parçası haline gelmesiyle, “yapay zeka teknolojisine aşina ve bunu insanın yararına olacak şekilde işletmeye entegre edebilme bilgi ve becerisine sahip mezunlar” verebilmeyi önceliklendirecek şekildedir. Çünkü şunu biliyoruz ki Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü disiplinler arası zenginliğe sahip olduğu kadar dinamik bir bölümdür. Bu dinamizm tüm dünyanın yarışmakta olduğu bir alanı kucaklamayı, ders içeriklerini bu yönde ve sürekli güncelleyerek sunmayı gerektirmektedir. 

Değerli İstinye Yönetim Bilişim Sistemleri Adayı,

Bilişimin insan hayatına dokunmadığı bir alanın kalmadığı, insanın olmadığı yerde bilişimin tek başına anlamsızlaştığı bir dünyada, alacağın eğitim sana geniş bir perspektifle sorunlara bakabilmeyi, mühendislik alanına ait olduğu düşünülen araçları kullanarak çözüm üretebilme bilgisini ve becerisini kazandıracaktır. Dünya Ekonomi Forumu’nun 2018 yılı raporunda 2020 yılının en önemli becerileri arasında analitik düşünme, inovasyon, yaratıcılık, orijinallik ve girişimcilik sıralanmaktadır. Benzer şekilde Silikon Vadisi gelecekte insanı, toplumu/işletmeyi anlayabilen, bilişimi ve veriyi kullanarak fırsatlar oluşturan, yıkıcı teknolojileri farklı bir göz ile değerlendirerek fırsata çevirebilen bireylere ihtiyaç duyulacağını vurgulamıştır. Pek çok farklı rapor ve açıklamadaki ortak vurgu insan ve bilişimin birlikteliğidir. Sen, İSÜ YBS Adayı, bu birlikteliği sağlamakta işletmelerin ihtiyaç duyacağı önemli bir değersin.