İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bölüm Hakkında

Prof. Dr. Mehmet Fatih Taşgetiren

Bilişimin her alanın sarsılmaz bir parçası haline geldiği günümüzde, en temel ihtiyaçlar arasında insan gibi sosyal bir varlığı işletme olgunun içinde değerlendirebilen, işletmeyi ise sadece bir organizasyon olarak değil, bilişimin dinamiklerini de kapsayan bir olgu olarak değerlendirebilme bakış açısına sahip bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü; toplumun sahip olduğu/olabileceği sorunlara işletme fonksiyonlarını baz alarak, bilişim stratejisi ve araçlarını kullanarak çözüm bulan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

  Programın kazandırdıkları

  Yönetim Bilişim Sistemleri ile ilgili en temel soru, yazılım mı yoksa işletme mi ağırlıklı bir bölüm olduğudur. Oysa bu bölümün dünyadaki örnekleri incelendiğinde odak noktanın “teknolojiyi insan hayatını iyileştirmek için kullanabilme donanımına sahip bireyler yetiştirmek” olduğu görülmektedir. Bu da yazılım ve işletmenin mükemmel bir denge ve uyum içinde öğretilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu yönüyle Yönetim Bilişim Sistemleri disiplinler arası bakabilme vizyonunu, güncel, zengin içerik ve tasarıma sahip bir program tasarımı ile öğrencilerine kazandırmaktadır. Aşağıda yurtdışındaki saygın üniversitelerin Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerine bakışları verilmektedir:

   

   Yönetim Bilişim Sistemleri

  Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği

  Odak Nokta

  Organizasyon

  Yazılım

  Hedef

  Daha verimli ve etkili işletme ortamı kurgulayabilme

  Güvenilir (hatadan uzak) bilgisayar programı geliştirme

  Temel Beceri

  Problem Çözme

  Mantık/Yöntem

  Temel Görev

  İşletmenin ihtiyaçlarını karşılayan doğru ve etkin bilişim sistemleri kurgulama

  İhtiyaçları karşılayan bilişim sistemlerini gerçekleştirme

  Teorik ve Uygulama Bilgisi

  Dengeli

  Uygulama Ağırlıklı

  Genel İş Unvanı

  Analist/Tasarımcı

  Geliştirici

  Kariyer Hedefi

  İş Analisti

  Sistem Analisti

  Veri Analisti

  Yazılım Geliştirici

  Veri Analisti

  İstinye YBS Mezununun Özellikleri:

  • Karmaşık problemleri sosyal ve teknik yönleri ile değerlendirerek çözebilme
  • Teknolojiyi insan sorunlarını çözmede stratejik olarak kullanabilme
  • Genel resmi ve genel resmin içindeki detayları/örüntüleri fark edebilme
  • Zamanı ve kaynakları iyi yönetme
  • Sistem tasarımı ve analizi anlayışı ile olayları/problemleri inceleyebilme
  • Teknoloji ve işletme dünyası arasında gereken iletişimi sağlayabilme
  • Veriden, enformasyona, enformasyondan bilgiye uzanan süreci etkili ve verimli biçimde yönetebilme

  Mezunlar için iş olanakları

  Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü bütünleşik bir alanı barındırmaktadır. Bu bütünleşik alan hem teknolojiye hem işletmeye hitap edebilmeyi gerektiren dinamik bir yapıdadır. Bu bağlamda bunlarla sınırlı olmamakla birlikte mezunlarımıza yönelik bazı iş olanakları aşağıdaki gibidir:

  • İş Analisti (Business Analyst)
  • İş Uygulama Geliştiricisi (Business Application Developer)
  • IT Danışmanı (IT Consultant)
  • Sistem Analist (Systems Analyst)
  • IT Projeleri Lideri (IT Development Project Leader)
  • Veri Tabanı Yöneticisi (Database Administrator)
  • İş Zekası Analisti (Business Intelligence Analyst)
  • Sistem Geliştirici (Systems Developer)
  • Veri Tabanı Analisti (Database Analyst)
  • Web Geliştirici (Web Developer)
  • Bilgi Sistemleri Yöneticisi (Information Systems Manager)
  • İnsan Bilgisayar Etkileşimi Uzmanı (Human Computer Interaction Specialist)
  • Veri Analisti (Data Analyst)
  • Veri Görselleştirme Uzmanı(Data Visualization Specialist)