İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Bölüm Hakkında

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, yerel ve uluslararası düzeylerde meydana gelen siyasal, sosyal, ekonomik ve yönetsel değişimleri incelemekle birlikte kamu örgütlerinin yapılanmasını, kamu politikalarının oluşturulmasını, demokrasi, yurttaşlık, adalet, kentleşme, çevre, insan hak ve özgürlükleri ile uluslararası seviyede oluşturulan siyasaları anlamamıza ve anlamlandırmamıza yardımcı olmaktadır. İstinye Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü programı, öğrencilere akademik ve mesleki birikimin yanında analitik bakış açısını da kazandırmayı hedefleyerek özenle hazırlanmıştır.

İstinye Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programının amaçları;

Amaç 1. Program, Kamu sektöründe idari pozisyonlarda çalışmayı hedefleyenlerin, kamu yönetimi konusunda uzmanlaşmalarını sağlar. Mezunların, kamuda yönetim pozisyonlarında görev almaları amaçlanmaktadır. 

Amaç 2. Mezunlar, özel sektördeki işletmelerin idari kadrolarında görev alabilirler. Stratejik planlama ve yönetim alanlarında uzmanlaşmış bireyler olmaları amaçlanmaktadır. 

Amaç 3. Mezunlara, STK'lar ve vakıflarda, politika analizi, proje yönetimi gibi konularda çalışma fırsatları sunarak, topluma olumlu etki etmeleri amaçlanmaktadır. 

Amaç 4. Mezunların, akademik kariyerlerine odaklanarak üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev alabilecek düzeyde bilgi ve donanıma sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda, müfredatta yer alan dersler hem kamu kurulumlarının işleyişlerine yönelik hem de özel sektör aranan bilgilerin sunulduğu bir içeriğe sahiptir. Ayrıca, öğrencilere bölüm dersleri haricinde çeşitli alanlarda seçmeli dersler seçebilme imkânı sunulmakta ve alan dışına ilgi duyan öğrencilerin ilgilerine yönelik program oluşturulmaktadır.

Mezunlar için iş olanakları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü diğer sosyal bilimlerle disiplinlerarası bir bağa sahiptir. Bu nedenle, değişen dünyada hem kamu kuruluşlarının ihtiyacını karşılayabilecek eğitim düzeyine sahiptirler hem de ülkemizde ve dünyada giderek büyüyen özel sektör kuruluşlarında ilgili alanlarda kendilerine yer edinebilirler. Bu bağlamda, bölüm öğrencileri çeşitli programlar ve staj uygulamalarıyla ilgilendikleri sektörlere dahil olabilmektedirler.