İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Bölüm Hakkında

economics

Geleceğin Ekonomistleri İstinyeli Olacak!

İstinye Üniversitesi Ekonomi Bölümü, uluslararası standartlarda eğitim veren öncü bir bölüm olarak, mezunlarının, araştırmacı ekonomistler arayan kuruluşların ilk tercihi olması vizyonundan hareketle; güncel ekonomik sorunları analiz ederek bunlara yönelik yenilikçi çözümler üreten ve küresel trendleri takip ederek toplum için değer yaratan lider ekonomistleri yetiştirir.

İyi bir ekonomist olarak yetişmenizi ve ilgi alanlarınızı keşfetmenizi sağlamak için, zorunlu derslere ek olarak farklı seçmeli ihtisas dersleriyle takviye edilen zengin bir müfredatımız bulunuyor. Deneyimli akademisyen kadromuz ve güncel trendlerle uyumlu eğitim programımız ile, en temel önceliğimiz olan hem sektörde hem de akademide parmakla gösterilen ekonomistler yetiştirebilmek gayesindeyiz. Siz değerli öğrencileri, bizimle beraber bu hedefe yürümeye davet ediyoruz.  

Programın Kazandırdıkları

Küreselleşmenin etkileriyle birlikte oldukça dinamik bir dönüşüm geçiren dünyada iyi bir ekonomist olabilmenin birinci koşulu, güçlü bir ekonomiye giden yolda karşılaşılacak finansal istikrarsızlık, işsizlik, enflasyon ve piyasa fiyatlarında oynaklık gibi sorunların temeline inebilmek ve bu sorunlar için çözümler geliştirebilmektir. Bu anlayıştan hareketle İstinye Üniversitesi Ekonomi Bölümü olarak öğrencilerimizi aşağıdaki kazanımlarla donatmayı hedefliyoruz:

  • Ekonomik, sosyal ve teknolojik dinamikleri kavrayarak ulusal ve küresel trendler ile sorunları sağlam bir teorik altyapı ışığında gözlemleme
  • Bu gözlemler dahilinde ekonomik sorunları geniş bir perspektiften ele alıp doğru yorumlayarak uygun öngörülerde bulunma ve çözümler önerme
  • Yapay zekânın öneminin farkında olarak güncel bilgi teknolojilerine hâkim olma ve ekonomide yapay zekâ bazlı yaklaşımlar geliştirme
  • Uluslararası yayınları, gelişmeleri ve yeni trendleri sürekli takip eden ve sorgulayan bir araştırmacı olma

Mezunlar için İş Olanakları

Rekabetçiliğin üst seviyeye ulaştığı küresel ekonomide firmalar için yeni pazarlara girebilmek ve mevcut pazar paylarını artırabilmek oldukça mühim bir husus olarak ön plana çıkıyor. Buna yönelik kamu politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması konusunda iyi yetiştirilmiş ve geniş vizyonlu ekonomistlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Bu bağlamda, ekonomi bölümü mezunları hem kamu sektöründe hem de özel sektörde geniş bir yelpazede görev alabilir. Bankacılık ve finans, ekonomi yönetimi, denetim, müfettişlik, dış ticaret, muhasebe ve pazarlama gibi alanlar, ekonomi bölümü mezunlarının istihdam alanlarının başlıcalarıdır. Ayrıca disiplinlerarası bir program olan ekonomi, akademik kariyere son derece elverişli bir programdır.