İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Neden İstinye Uluslararası İlişkiler?

Neden İstinye Uluslararası İlişkiler?

  • İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünün akademik kadrosu, kendi alanlarında uzman akademisyenlerden oluşmaktadır. Uluslararası İlişkiler bölümü akademisyenleri, ulusal ve uluslararası bağlantıları sayesinde, alanında önemli başarılar elde etmiş akademisyenler ve profesyonel kişiler ile öğrencilerin birebir bağlantı kurmasına olanak tanımaktadır.

  • Bölümün eğitim dili İngilizcedir. Bir yıllık hazırlık eğitimi sayesinde öğrenciler, akademik bir seviyede İngilizce bilgisine sahip olarak dört yıllık lisans programını tamamlayarak mezun olurlar. Dört yıllık bölüm müfredatı ise hem ulusal hem de uluslararası alanda, kamu ve özel sektördeki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

  • Uluslararası İlişkiler Bölümü müfredatındaki ve üniversite genelindeki seçmeli derslerin çeşitliliğiyle, öğrencilere farklı alanlarda uzmanlaşma imkanı tanınmaktadır. İsteyen ve hak kazanan öğrencilerin yan dal veya çift ana dal yapmaları sağlanarak farklı farklı disiplinlere yönelmeleri desteklenmektedir. Ayrıca, öğrenci değişim programları ve yurt dışındaki üniversitelerle yapılan ikili anlaşmalar sayesinde, çeşitli ülkelerde, uluslararası seviyede eğitim alma imkanı sunulmaktadır.

  • Uluslararası İlişkiler Bölümü müfredatı kapsamında staj zorunlu tutulmamakla birlikte, başarılı ve istekli öğrencilere, bölüm hocalarının destekleri ile kamuda ve özel sektörde staj yaparak deneyim kazanma fırsatı sunulmaktadır.

  • Son sınıf öğrencileri mezuniyet tezi yazarak, akademik ve profesyonel hayatta araştırma yapma, tez yazma ve yayın yapabilme yeteneklerini kazanacaklardır.

  • İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu öğrenciler geniş bir yelpazede istihdam imkanına sahiptir; başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere çeşitli devlet kurumlarındaki uzmanlık kadrolarında, uluslararası kuruluşlarda, basın sektöründe, finansal kurumlarda, yerli ve yabancı çok uluslu şirketlerde, sivil toplum örgütlerinde istihdam edilebilirler.