İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Bölüm Başkanının Mesajı

suat eren özyiğit

Dr. Öğretim Üyesi Suat Eren Özyiğit
Bölüm Başkanı

Sevgili Gençler,

Uluslararası sistemin yapısı ve işleyişi ile sistem içinde yer alan devletler, uluslararası örgütler ve devlet dışı aktörlerin davranışları ve birbirleriyle etkileşimlerini konu alan Uluslararası İlişkiler bölümü, disiplinler arası bir karaktere sahiptir. Siyaset bilimi, iktisat, tarih, hukuk, felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi pek çok farklı disiplinden faydalanan Uluslararası İlişkiler disiplininin aktörleri küreselleşme olgusu ile çeşitlenmiş ve zamanla disiplinin tek aktörü olan devlete uluslararası ve bölgesel örgütler, çok uluslu şirketler, sivil toplum kuruluşları gibi devlet dışı aktörler de eklenmiştir. Aktörlerinin çoğalması ve kapsamının genişlemesiyle, uluslararası ilişkiler disiplininin etki alanı artmış ve böylece dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal bilimlerde önemli alanlardan biri haline gelmiştir.

Çağın gerektirdiği değerlerle daima uyumlu olmayı, farklılıkları zenginlikle eşdeğer görmeyi ve bakış açısını besleyen kaynakları mümkün olduğunca çeşitlendirmeyi esas olarak kabul eden felsefemiz doğrultusunda, evrensel değerle birikimi genişlemiş, çevresine ve içerisinde bulunduğu toplumun sorunlarına duyarlı, üzerine yüklenmiş sorumlulukların bilincinde olarak, sizleri ülkemize kazandırmak vizyonumuzun ana eksenini teşkil etmektedir. Her seviyede ürettiğimiz akademik bilgiyi, farklı bakış açılarıyla harmanlayarak geliştirmek ve toplumumuzu sizlerle aydınlık yarınlara taşımak temel gayemizdir.

Uluslararası ilişkiler literatürüne hakim, siyasal, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, devletlerarası diplomatik ilişkileri, farklı uluslararası ilişkiler aktörlerinin etkileşimlerini ve bunların tarihsel süreci dahil birçok olay, olgu ve sorunu uluslararası ilişkiler biliminin temel ilkeleriyle analiz edebilen, çok yönlü bir bakış açısı ile kavrama ve değerlendirme becerisine, sorgulama yeteneğine sahip, analitik düşünebilen insan kaynağını yetiştirmek hedefiyle hareket etmektedir. Avrupa Birliği, Küresel Gelişmeler/Bölgesel Çalışmalar ve Türk Dış Politikası vb. konularda uzman yetiştirmeye yönelik biçimde şekillenen ve yurt dışındaki prestijli üniversitelerin programlarıyla uyumlu olarak hazırlanan öğretim programımızla, sizlerin bu kurumlarda eğitim faaliyetlerinde bulunabilir olması bizim için önceliklidir.

Çağdaş istihdam paradigmasına göre yükseköğretim kurumlarında yetenek çeşitlendirilmesi önemlidir. Bu sebeple üniversitemiz, yükseköğretim eksenli eğitimin uygulamalı bir şekilde gerçekleştirilmesi düşüncesini taşımakta ve her bölüm için çok sayıda çözüm ortağı ile iş birliğine gitmektedir. Bu iş birlikleri, dönem içi boş zamanlarınızda ve yaz tatilinizde isteğe bağlı staj uygulamalarınızda sizlere büyük derecede avantaj sağlayacaktır.

Mezun olduğunuzda oldukça geniş bir yelpazede istihdam imkanı bulabilirsiniz. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere çeşitli devlet kurumlarındaki uzmanlık kadrolarına aday olabilirsiniz. Ayrıca uluslararası ilişkilerin giderek artan önemine paralel olarak, uluslararası kuruluşlarda, diplomaside, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, basın sektöründe, finansal kurumlarda, yerli ve yabancı çok uluslu şirketlerde, uluslararası örgütlerde, sivil toplum örgütlerinde çalışabilir, araştırmacı, danışmanlık ve akademik kariyer gibi meslek dallarına da yönelebilirsiniz.