İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Neden İstinye Sağlık Yönetimi?

Yetkin Akademik Kadro

İSÜ Sağlık Yönetimi Bölümü, sağlık sektöründe deneyimli ve güçlü akademik kadrosu ile hem akademik hem de bilimsel alanda sadece ulusal değil, uluslararası boyutta başarılar göstermektedir. Öğrencileri küresel standartlarda bilgi ve becerilerle donatılmış, sosyal yönü gelişmiş bireyler olarak yetiştirmektedir.

Staj ve Uygulama Yapma Fırsatları

Hem teoride hem de mesleki uygulamalarda ülkemizin en büyük marka zincir hastanelerine sahip MLPCare Group hastane yöneticilerinin desteğini alabilmektedir.
Öğrencilere, üniversite hayatlarının başından itibaren, Medicalpark hastanelerinde uygulama yapma ve staj imkanları sunmaktadır.

“Mentorun CEO Olsun” Programı 

Mentorluk sistemi uygulaması ile kendi alanında uzmanlaşmış, deneyimli, başarılı ve tanınmış genellikle üst düzey yöneticiler, öğrencilerin iş alanlarına adaptasyonlarını ve network ağlarını şimdiden oluşturulmasını sağlamaktadır.

Yapay Zeka Çalışmaları

Üniversitemizin sağlık alanında Yapay Zeka konusunda yaptığı önemli projelere öğrenci katılımları sağlanarak, öğrencilerin dijitalleşme ve yapay zeka konusunda eğitim almaları ve proje üretmeleri konusunda destek verilmektedir.

TTO ve Kuluçka Merkezi

Geliştirmek istediğiniz projeniz, fikriniz veya girişiminiz konusunda   akademik / teknik / yönetimsel / hukuki danışmanlık ve fiziki çalışma ortamı olmak üzere her türlü desteğe ulaşım sağlanmaktadır.

Bilimsel Çalışma 

Sağlık sektörünün sorunlarına; etkili, verimli ve yenilikçi çözüm önerileri geliştirebilecek yeterliliğe sahip olmak için öğrencilere aktif bir şekilde bilimsel araştırma çalışmalarında rol alabilmeleri konusunda destek sağlanmaktadır.

Çok Yönlü Ders Programı

Bölüm dersleriyle alanlarında uzmanlaşırken aynı zamanda fakülte bünyesinde bulunan ekonomiden, uluslararası ilişkilere ve yeni medyaya kadar on farklı bölümün yanı sıra diğer fakültelerdeki endüstri mühendisliği, psikoloji, yazılım gibi çok çeşitli disiplinlerden ilgi alanlarına uygun dersler seçerek farklı alanlarda da kendilerini yetiştirme imkanları bulunmaktadır.

Uluslararası Eğitim ve Deneyim Paylaşımı

Gerek Erasmus kapsamında yaptığımız iş birliği anlaşmaları gerekse uluslararası hafta etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerimize sağladığımız yurtdışında staj yapma ve eğitim alma olanakları sunarak, meslekleri ile ilgili uluslararası güncel ve akademik gündemi takip edebilme fırsatı sağlanmaktadır.

Kulüp Etkinlikleri

Öğrenciler, üyesi olacakları Sağlık Yönetimi Öğrenci Kulübü ve üniversitede kurulan sosyal ve bilimsel içerikli kulüplere üye olabilmekte, yapacakları faaliyetler öğrencilerin sosyal ve bilimsel yönlerini geliştirmekte ve müfredatta yer alan İstinyelilik Manifestosu dersi kapsamında sayılmaktadır.