İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Bölüm Başkanının Mesajı

gulhan_kalmuk

Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Kalmuk
Bölüm Başkanı

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de ekonomik, demografik, sosyal ve kültürel alanlarda yaşanan gelişmeler neticesinde, sağlık sistemimizin daha iyi yönetilme ihtiyacı artmıştır. Bu ihtiyacın karşılanması son derece önemlidir çünkü sağlık sisteminin temel amacı, ülke insanının sağlık düzeyinin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesidir. Bu amaca ulaşılması ise sağlık hizmetleri sunumunda, finansmanında, sistemin ihtiyacı olan girdilerin temininde, sağlık politikalarının belirlenmesinde ve performansın değerlendirilmesinde profesyonel bilgi ve becerilerle donatılmış sağlık yöneticilerini gerektirmektedir.

Sağlık yöneticiliği mesleği, Türkiye’de yeni bir meslek olmamakla birlikte, yıldızı yakın zamanda parlayan ve gelecek vadeden bir meslektir. Sağlık yöneticisi olarak insan sağlığının korunmasında, iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde aktif rol almak isteyen siz değerli arkadaşlarımız için sağlık yöneticiliği mesleği doğru bir tercih olacaktır.

İstinye Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü dünyada ve ülkemizde hızla büyüyen sağlık sektöründe mükemmelleşmenize, sağlık yönetimi alanı konusundaki bilgi ve becerilerinizi geliştirmenize ve sizin uluslararası bir ortamda çalışmak için yetenekler kazanmanıza yardımcı olacaktır.