İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

Bölüm Başkanının Mesajı

Üniversitelerin önemli amaçlarından bazıları; iş yaşamının ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip mezunlar verebilmek ve bu genç beyinlerin toplum adına faydalı çıktılar üretmelerinde yol göstermek, yön vermektir. Üniversite değerlerinden beslenerek psikolojik (umut, öz yeterlilik, dayanıklılık ve iyimserliğin) ve sosyal sermayeleri gelişmiş bireyler yetiştirmektir. 
Günümüz dünyası İçinde bulunduğumuz teknoloji ve veri çağında ekosistemlerden oluşmakta ve bu ekosistemler birbiri içine girmiş (karmaşık), karşılıklı etkileşimleri dolayısıyla değişkenlik, belirsizlik ve muğlaklık içermektedir. İşletme yönetimleri açısından da durum benzerdir. Bu sebeple, durumları farklı disiplinlerden yararlanarak yorumlayabilmek, sorunlara etkin çözüm üretmek, toplum ihtiyaç ve taleplerine yanıt verebilmede yaratıcı fikirler sunabilmek önemlidir. Bunun için öğrenmeyi öğrenebilmek gerekmektedir.

İstinye İşletme Bölümü olarak “İstinyeli yetişir, dünya değişir” mottosundan hareketle, iş ekosistemlerinin ihtiyaç duydukları yetkinliklere sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. İçinde bulunduğumuz teknoloji ve veri çağında toplumun sahip olduğu/olabileceği sorunlara işletme fonksiyonlarını baz alarak çözüm bulan, gelişen teknolojiyi takip edebilen ve uyum sağlayabilen genç girişimciler, yönetici adayları, takım arkadaşlarını topluma kazandırmayı hedefliyoruz. Bu sebeple, ders içeriklerini iş dünyasının gereklerine göre güncelliyoruz, sizlere aktif öğrenmeyi destekleyici ortamlar sunarak sosyal ve duygusal yönden de gelişiminizi önemsiyoruz. 
Birlikte yol aldığımızda, işletmelerin talep edeceği değerli bir kaynak olabilirsin.