İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

**Doktora eğitimi devam etmektedir