İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Doç. Dr. Aybike Serttaş, lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünde, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim ana bilim dalı, Radyo Televizyon ve Sinema bilim dalında, doktora eğitimini yine Marmara Üniversitesi’nde aynı dalda, birincilikle tamamladı. 2004 yılından bu yana çeşitli üniversitelerde tam zamanlı lisans ve lisans üstü dersler veren Dr. Serttaş, çalışmalarını izleyici araştırmaları, televizyon anlatısı ve kitle iletişim ürünlerinin eleştirel analizi üzerine yoğunlaştırdı. Akademik çalışmaları içerisinde alana yönelik beş kitap, uluslararası ve ulusal makaleler, bildiriler ve kitap bölümleri bulunan Serttaş, çalıştığı üniversitelerde Dekan yardımcılığı ve Bölüm başkanlığı görevlerini de yürüterek idari tecrübelerini geliştirdi. Amerika’da yayımlanan Journal of Library and Information Sciences dergisinin Editörlük görevini yürütmeye devam eden Serttaş, çalıştığı kurumlarda İletişim Günleri, Medya ve Sanat Ödülleri Töreni, Reklam Günleri, Reklam Sergisi gibi etkinliklere koordinatör olarak imza attı. Çeşitli yayın kuruluşlarında TV programcılığı, metin yazarlığı, program ve senaryo danışmanlığı yapan Serttaş’ın aynı zamanda kısa filmleri ve video artları da bulunmaktadır.

Araştırma Alanları: Medya Çalışmaları, Senaryo ve Anlatı, Sinematografi

Temel Alanları: Gazetecilik ve Medya Çalışmaları,  Televizyon Programcılığı,  Televizyon Yayıncılığı, 

2017 - Türk Televizyonlarında Yayınlanan Gündüz Kuşağı Programlarında Mahremiyetin Dönüşümü
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE. Akdeniz İletişim, 9-26.
2017 - TÜRKİYE’DE YAYINLANAN DİZİLERDE ENGELLİ BİREYLERİN TEMSİLİ: TRT ÇOCUK KANALI ÖRNEĞİ
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE,GÜNGÖR ERAL ASLI. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 331-348.
2016 - N. TUTAL CHEVIRON, Televizyon ve İçimizdeki Şiddet
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE. İletişim Çalışmaları Dergisi, 157-160.
2015 - Türkiye’deki Kadın İzleyicilerin Televizyondaki Kadın Algısı
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE,GÜRKAN HASAN. İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dergisi, 48(), 91-111.
2015 - Televizyon Dizilerinde Yabancılaşma Teması: Black Mirror Dizisi Örneği
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE. Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 6(6), 55-80.
2015 - AKP’nin Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Yayınlanan Televizyon Reklamlarının Alımlaması
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE,GÜNGÖR ERAL ASLI. ASOS The Journal of Academic Social Science, 21(), 203-218.
2014 - The Analysis Of The Shock Advertise “8 March 8 Women” Which Was Broadcasted In Turkey
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE. International peer-reviewed Journal of Communication and Humanities, 2(2), 54-72.
2014 - Televizyonda Cinsiyetçilik Reklam Filmleri Üzerinden Bir Analiz
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE,Luşoğlu Sinem. ASOS, The Journal of Academic Social Science, 2(5), 369-384.
2014 - V For Vendetta Filminin Alımlama Analizi ile Sinemada Televizyon
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE. Global Media Journal, 5(9), 303-322.
2012 - Fahrenheit 9/11 Belgeselinin İletişimsel Eylem Kuramı ve 5 Basamakli Etik Çözümleme Modeline Göre Analizi
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE. İletişim Çalışmaları Dergisi, 1-22.
2011 - The Important Issues of Current Agenda Energy Security and Climate Change
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE,HACIOĞLU ÜMİT. International Journal of Business and Science, 2(23), 159-164.
2011 - 17-25 Year Old Turkish College Students Attitude Towards Tv Advertisements
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE. International Journal of Business and Science, 2(3), 201-203.
2009 - İnternet Sanal Kültür ve Sanal Platformda Giderilen Yaşama Özlemi Farmville Örneği
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Art Academia Hakemli Dergisi, 9-21.
TEMEL İLETİŞİM
2012 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE
REKLAMCILIĞIN ANAHTAR KAVRAMLARI
2012 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE,YILMAZ RECEP
İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 2015
2015 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE
Televizyon Alternatif Evren
2011 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE
REKLAM TEMEL KAVRAMLAR TEKNİK BİLGİLER ÖRNEKLER
2009 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE
MÜLAKAT TEKNİKLERİ
2012 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE
TELEVİZYONDA GÖRÜNTÜ DÜZENLEMESİ
2009 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE