İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Doç. Dr. Aybike Serttaş, lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünde, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim ana bilim dalı, Radyo Televizyon ve Sinema bilim dalında, doktora eğitimini yine Marmara Üniversitesi’nde aynı dalda, birincilikle tamamladı. 2004 yılından bu yana çeşitli üniversitelerde tam zamanlı lisans ve lisans üstü dersler veren Dr. Serttaş, çalışmalarını izleyici araştırmaları, televizyon anlatısı ve kitle iletişim ürünlerinin eleştirel analizi üzerine yoğunlaştırdı. Akademik çalışmaları içerisinde alana yönelik beş kitap, uluslararası ve ulusal makaleler, bildiriler ve kitap bölümleri bulunan Serttaş, çalıştığı üniversitelerde Dekan yardımcılığı ve Bölüm başkanlığı görevlerini de yürüterek idari tecrübelerini geliştirdi. Amerika’da yayımlanan Journal of Library and Information Sciences dergisinin Editörlük görevini yürütmeye devam eden Serttaş, çalıştığı kurumlarda İletişim Günleri, Medya ve Sanat Ödülleri Töreni, Reklam Günleri, Reklam Sergisi gibi etkinliklere koordinatör olarak imza attı. Çeşitli yayın kuruluşlarında TV programcılığı, metin yazarlığı, program ve senaryo danışmanlığı yapan Serttaş’ın aynı zamanda kısa filmleri ve video artları da bulunmaktadır.

Araştırma Alanları: Medya Çalışmaları, Senaryo ve Anlatı, Sinematografi

Temel Alanları: Gazetecilik ve Medya Çalışmaları,  Televizyon Programcılığı,  Televizyon Yayıncılığı, 

SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE. (2017), Türk Televizyonlarında Yayınlanan Gündüz Kuşağı Programlarında Mahremiyetin Dönüşümü, Akdeniz İletişim, 9-26.
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE,GÜNGÖR ERAL ASLI. (2017), TÜRKİYE’DE YAYINLANAN DİZİLERDE ENGELLİ BİREYLERİN TEMSİLİ: TRT ÇOCUK KANALI ÖRNEĞİ, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 331-348.
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE. (2016), N. TUTAL CHEVIRON, Televizyon ve İçimizdeki Şiddet, İletişim Çalışmaları Dergisi, 157-160.
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE,GÜRKAN HASAN. (2015), Türkiye’deki Kadın İzleyicilerin Televizyondaki Kadın Algısı, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dergisi, 48(), 91-111.
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE. (2015), Televizyon Dizilerinde Yabancılaşma Teması: Black Mirror Dizisi Örneği, Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 6(6), 55-80.
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE,GÜNGÖR ERAL ASLI. (2015), AKP’nin Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Yayınlanan Televizyon Reklamlarının Alımlaması, ASOS The Journal of Academic Social Science, 21(), 203-218.
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE. (2014), The Analysis Of The Shock Advertise “8 March 8 Women” Which Was Broadcasted In Turkey, International peer-reviewed Journal of Communication and Humanities, 2(2), 54-72.
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE,Luşoğlu Sinem. (2014), Televizyonda Cinsiyetçilik Reklam Filmleri Üzerinden Bir Analiz, ASOS, The Journal of Academic Social Science, 2(5), 369-384.
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE. (2014), V For Vendetta Filminin Alımlama Analizi ile Sinemada Televizyon, Global Media Journal, 5(9), 303-322.
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE. (2012), Fahrenheit 9/11 Belgeselinin İletişimsel Eylem Kuramı ve 5 Basamakli Etik Çözümleme Modeline Göre Analizi, İletişim Çalışmaları Dergisi, 1-22.
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE,HACIOĞLU ÜMİT. (2011), The Important Issues of Current Agenda Energy Security and Climate Change, International Journal of Business and Science, 2(23), 159-164.
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE. (2011), 17-25 Year Old Turkish College Students Attitude Towards Tv Advertisements, International Journal of Business and Science, 2(3), 201-203.
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE. (2009), İnternet Sanal Kültür ve Sanal Platformda Giderilen Yaşama Özlemi Farmville Örneği, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Art Academia Hakemli Dergisi, 9-21.
TEMEL İLETİŞİM
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE (2012), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları, Ders Kitabı
REKLAMCILIĞIN ANAHTAR KAVRAMLARI
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE,YILMAZ RECEP (2012), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uygulamalı İletişim, Bilimsel Kitap
İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 2015
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE (2015), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları, Bilimsel Kitap
Televizyon Alternatif Evren
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE (2011), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları, Bilimsel Kitap
REKLAM TEMEL KAVRAMLAR TEKNİK BİLGİLER ÖRNEKLER
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE (2009), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uygulamalı İletişim, Bilimsel Kitap
MÜLAKAT TEKNİKLERİ
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE (2012), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uygulamalı İletişim, Ders Kitabı
TELEVİZYONDA GÖRÜNTÜ DÜZENLEMESİ
SERTTAŞ ERTİKE AYBİKE (2009), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uygulamalı İletişim, Bilimsel Kitap