İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Elif ÇİÇEKLİ

Elif Çiçekli,  Dr. Öğr. Üyesi

CV

Elif Çiçekli, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. PricewaterhouseCoopers İstanbul ofisinde Denetim Departmanı’nda kıdemli asistan olarak çalıştı. Pazarlama odaklı MBA derecesini Londra’daki University of Hull, Greenwich School of Management’ta tamamladı. MBA tezini girişimcilik üzerine yazdı. Doktorasını Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetim ve Organizasyon alanında tamamladı ve doktora tezini örgütsel davranış alanında yazdı. Boğaziçi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi ve ayrıca San José State University Foundation’da sözleşmeli araştırma görevlisi olarak çalıştı ve küresel zihniyet ve çok uluslu şirketlerde örgütsel kültür konuları üzerinde çalışan uluslararası bir akademik araştırma ekibine asistanlık yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak çalıştı ve uluslararası işletme yönetimi üzerine dersler verdi. Ekim 2020'den bu yana İstinye Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmakta ve işletmeye giriş, uluslararası işletme yönetimi, uluslararası işletme çevresi, pazarlama yönetimi, uluslararası işletme yönetimi ve örgütsel davranış konularında dersler vermektedir.

Araştırma Alanları: Kurumsal Sosyal Sorumluluk , Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, Liderlik, Kurum Kültürü, Pazarlama, Çok Uluslu Şirketler ve Küreselleşme, Bilişsel Karmaşıklık, Küresel Zihniyet, Cinsiyet

Temel Alanları: Yönetim ve Organizasyon,  Örgütsel Davranış,  Stratejik Yönetim, 

Industrial Engineering in the Age of Business Intelligence: Lecture Notes in Management and Industrial Engineering
2022 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-031-08781-3
ÇİÇEKLİ ELİF
Challenges and Prospects in Modern Management Modern Yönetimde Zorluklar ve Beklentiler
2009 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-960-6672-60-6
ÇİÇEKLİ ELİF
Kadın olma ve yönetici olma arasındaki negatif ilişki: Türkiye’de cam tavan üzerine görgül bir çalışma
2019 - Ulusal Hakemli
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ÇİÇEKLİ ELİF
The Opportunity Model of Organizational Commitment Örgütsel Bağlılıkta Fırsat Modeli
2017 - Uluslararası Hakemli
International Journal of Manpower, ÇİÇEKLİ ELİF,KABASAKAL HAYAT
Graduate Skills Requirements for Effective Performance in the Banking Sector Bankacılık Sektöründe Etkin Performans için Mezun Becerileri Gereksinimleri
2016 - Uluslararası Hakemli
Business: Theory and Practice, ÇİÇEKLİ ELİF
Antecedents of Opportunity at Work Evidence from White Collar Employees in Turkey İşyerinde Fırsatın Öncülleri Türkiye de Beyaz Yakalı Çalışanlardan Elde Edilen Kanıtlar
2016 - Uluslararası Hakemli
Business and Economics Research Journal, ÇİÇEKLİ ELİF,KABASAKAL HAYAT
İş Kurma Hakkında Bilgi Sahibi Olmanın ve İş Stresinin Girişimcilik İsteğine Etkileri
2016 - Ulusal Hakemli
İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research-Turk), ÇİÇEKLİ ELİF
Human Resource Needs of Organizations in Terms of the Qualities They Need and Seek from New Graduate Employees Şirketlerin Yeni Mezun Çalışanlarda İhtiyaç Duydukları ve Aradıkları Özellikler Açısından İnsan Kaynakları İhtiyaçları
2013 - Uluslararası Hakemli
International Journal of Business and Social Science, ÇİÇEKLİ ELİF
A Qualitative Study on the Antecedents of Turnover Intentions in a Turkish Company Bir Türk Şirketinde Ayrılma Niyetinin Öncülleri Üzerine Kalitatif Bir Çalışma
2013 - Uluslararası Hakemli
The Journal of American Business Review, BOZTOK DEVRİMCİ AYLİN,ÇİÇEKLİ ELİF
Antecedents of Normative Integration in Multinational Companies A Conceptual Model Çokuluslu Şirketlerde Normatif Entegrasyonun Öncülleri Kavramsal Bir Model
2011 - Uluslararası Hakemli
International Journal of Management, ÇİÇEKLİ ELİF
The Opportunity Model of Organizational Commitment Örgütsel Bağlılıkta Fırsat Modeli
2008 - Uluslararası Hakemli
The Business Review, ÇİÇEKLİ ELİF
Assessing Multilevel Thinking Using Cognitive Maps to Measure Global Managers’ Cognitive Complexity in Addressing Management Issues
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Organizasyon>Örgütsel Davranış ,
Türkiye de Bankaların Yeni Mezun Çalışan İhtiyaçları Üniversiteler Mezunlarına Gerekli Bilgileri Kazandırıyor Mu
2015 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Türkiye de Eğitim Kurumlarında Liderlik Geliştirme Liderlik Öğretilebilir mi
2005 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Measuring Organizational Culture in MNCs Çokuluslu Şirketlerde Örgütsel Kültürün Ölçümü
2006 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Bankacılık sektöründe yeni mezun çalışan ihtiyacının etkin bir biçimde karşılanabilmesi için üniversitelerin yapabilecekleri
2018 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Türkiye’de bankaların yeni mezun çalışan ihtiyaçları: Üniversiteler mezunlarına gerekli bilgileri kazandırıyor mu?
2015 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Kadrosu Sıralaması
2014 - Diğer
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - Alanında özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül