İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Elif Çiçekli

Elif Çiçekli,  Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Elif Çiçekli, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. PricewaterhouseCoopers İstanbul ofisinde Denetim Departmanı’nda kıdemli asistan olarak çalıştı. Pazarlama odaklı MBA derecesini Londra’daki University of Hull, Greenwich School of Management’ta tamamladı. MBA tezini girişimcilik üzerine yazdı. Doktorasını Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetim ve Organizasyon alanında tamamladı ve doktora tezini örgütsel davranış alanında yazdı. Boğaziçi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi ve ayrıca San José State University Foundation’da sözleşmeli araştırma görevlisi olarak çalıştı ve küresel zihniyet ve çok uluslu şirketlerde örgütsel kültür konuları üzerinde çalışan uluslararası bir akademik araştırma ekibine asistanlık yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak çalıştı ve uluslararası işletme yönetimi üzerine dersler verdi. Ekim 2020'den bu yana İstinye Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmakta ve işletme, pazarlama yönetimi, uluslararası pazarlama ve uluslararası işletme yönetimi konularında dersler vermektedir. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi'nde işletme dersi vermektedir.

Araştırma Alanları: Küresel Zihniyet, Kültür, Çok Uluslu Şirketler ve Küreselleşme, Liderlik, Örgütsel Davranış, Cinsiyet

Temel Alanları: Organizasyon,  Örgütsel Davranış, 

2016 - Antecedents of Opportunity at Work Evidence from White Collar Employees in Turkey İşyerinde Fırsatın Öncülleri Türkiye de Beyaz Yakalı Çalışanlardan Elde Edilen Kanıtlar
ÇİÇEKLİ ELİF,KABASAKAL HAYAT. Business and Economics Research Journal, 7(2), 115-134.
2016 - İş Kurma Hakkında Bilgi Sahibi Olmanın ve İş Stresinin Girişimcilik İsteğine Etkileri
ÇİÇEKLİ ELİF. İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research-Turk), 8(1), 19-36.
2013 - Human Resource Needs of Organizations in Terms of the Qualities They Need and Seek from New Graduate Employees Şirketlerin Yeni Mezun Çalışanlarda İhtiyaç Duydukları ve Aradıkları Özellikler Açısından İnsan Kaynakları İhtiyaçları
ÇİÇEKLİ ELİF. International Journal of Business and Social Science, 4(1), 49-58.
2013 - A Qualitative Study on the Antecedents of Turnover Intentions in a Turkish Company Bir Türk Şirketinde Ayrılma Niyetinin Öncülleri Üzerine Kalitatif Bir Çalışma
BOZTOK DEVRİMCİ AYLİN,ÇİÇEKLİ ELİF. The Journal of American Business Review, 1(2), 158-164.
2011 - Antecedents of Normative Integration in Multinational Companies A Conceptual Model Çokuluslu Şirketlerde Normatif Entegrasyonun Öncülleri Kavramsal Bir Model
ÇİÇEKLİ ELİF. International Journal of Management, 28(4), 177-183.
2008 - The Opportunity Model of Organizational Commitment Örgütsel Bağlılıkta Fırsat Modeli
ÇİÇEKLİ ELİF. The Business Review, 10(2), 337-343.
- The Opportunity Model of Organizational Commitment Örgütsel Bağlılıkta Fırsat Modeli
ÇİÇEKLİ ELİF,KABASAKAL HAYAT. International Journal of Manpower,
- Graduate Skills Requirements for Effective Performance in the Banking Sector Bankacılık Sektöründe Etkin Performans için Mezun Becerileri Gereksinimleri
ÇİÇEKLİ ELİF. Business: Theory and Practice, 17(3-4),
Challenges and Prospects in Modern Management Modern Yönetimde Zorluklar ve Beklentiler
2009 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-960-6672-60-6
ÇİÇEKLİ ELİF
(2014), "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Kadrosu Sıralaması", "Üniversite", "İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ", "YARDIMCI DOÇENT", "Alanında özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül", "İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ", Diğer