Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Elif ÇİÇEKLİ

Elif Çiçekli,  Faculty Member, PhD

CV

Elif Çiçekli graduated from Boğaziçi University, Department of Business Administration. She worked as a senior in the Auditing Department of PricewaterhouseCoopers in Istanbul. She completed her MBA degree (specialized in Marketing) at the University of Hull, Greenwich School of Management in London. She focused on entrepreneurship in her MBA thesis. She completed her PhD in Management and Organization at Boğaziçi University and focused on organizational behavior in her PhD dissertation. She worked as a research assistant at Bogazici University and also as a contractual research assistant at San José State University Foundation and assisted an international academic research team who studied global mindset and organizational culture in multinational companies. She worked as an assistant professor at Istanbul Bilgi University and taught courses on international business management. She has worked as an assistant professor in the Department of International Trade and Business at Istinye University since October 2020. She teaches introduction to business, international business management, international business environment, marketing management, and organizational behavior.

Research Areas: Corporate Social Responsibility , Management and Organization, Organizational Behavior, Leadership, Organizational Culture, Marketing, Multinational Companies, Cognitive Complexity, Global Mindset, Gender

Main Areas: Yönetim ve Organizasyon,  Örgütsel Davranış,  Stratejik Yönetim, 

Industrial Engineering in the Age of Business Intelligence: Lecture Notes in Management and Industrial Engineering
2022 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-031-08781-3
ÇİÇEKLİ ELİF
Challenges and Prospects in Modern Management Modern Yönetimde Zorluklar ve Beklentiler
2009 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-960-6672-60-6
ÇİÇEKLİ ELİF
Kadın olma ve yönetici olma arasındaki negatif ilişki: Türkiye’de cam tavan üzerine görgül bir çalışma
2019 - Ulusal Hakemli
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ÇİÇEKLİ ELİF
The Opportunity Model of Organizational Commitment Örgütsel Bağlılıkta Fırsat Modeli
2017 - Uluslararası Hakemli
International Journal of Manpower, ÇİÇEKLİ ELİF,KABASAKAL HAYAT
Graduate Skills Requirements for Effective Performance in the Banking Sector Bankacılık Sektöründe Etkin Performans için Mezun Becerileri Gereksinimleri
2016 - Uluslararası Hakemli
Business: Theory and Practice, ÇİÇEKLİ ELİF
Antecedents of Opportunity at Work Evidence from White Collar Employees in Turkey İşyerinde Fırsatın Öncülleri Türkiye de Beyaz Yakalı Çalışanlardan Elde Edilen Kanıtlar
2016 - Uluslararası Hakemli
Business and Economics Research Journal, ÇİÇEKLİ ELİF,KABASAKAL HAYAT
İş Kurma Hakkında Bilgi Sahibi Olmanın ve İş Stresinin Girişimcilik İsteğine Etkileri
2016 - Ulusal Hakemli
İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research-Turk), ÇİÇEKLİ ELİF
Human Resource Needs of Organizations in Terms of the Qualities They Need and Seek from New Graduate Employees Şirketlerin Yeni Mezun Çalışanlarda İhtiyaç Duydukları ve Aradıkları Özellikler Açısından İnsan Kaynakları İhtiyaçları
2013 - Uluslararası Hakemli
International Journal of Business and Social Science, ÇİÇEKLİ ELİF
A Qualitative Study on the Antecedents of Turnover Intentions in a Turkish Company Bir Türk Şirketinde Ayrılma Niyetinin Öncülleri Üzerine Kalitatif Bir Çalışma
2013 - Uluslararası Hakemli
The Journal of American Business Review, BOZTOK DEVRİMCİ AYLİN,ÇİÇEKLİ ELİF
Antecedents of Normative Integration in Multinational Companies A Conceptual Model Çokuluslu Şirketlerde Normatif Entegrasyonun Öncülleri Kavramsal Bir Model
2011 - Uluslararası Hakemli
International Journal of Management, ÇİÇEKLİ ELİF
The Opportunity Model of Organizational Commitment Örgütsel Bağlılıkta Fırsat Modeli
2008 - Uluslararası Hakemli
The Business Review, ÇİÇEKLİ ELİF
Assessing Multilevel Thinking Using Cognitive Maps to Measure Global Managers’ Cognitive Complexity in Addressing Management Issues
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Organizasyon>Örgütsel Davranış ,
Türkiye de Bankaların Yeni Mezun Çalışan İhtiyaçları Üniversiteler Mezunlarına Gerekli Bilgileri Kazandırıyor Mu
2015 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Türkiye de Eğitim Kurumlarında Liderlik Geliştirme Liderlik Öğretilebilir mi
2005 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Measuring Organizational Culture in MNCs Çokuluslu Şirketlerde Örgütsel Kültürün Ölçümü
2006 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Bankacılık sektöründe yeni mezun çalışan ihtiyacının etkin bir biçimde karşılanabilmesi için üniversitelerin yapabilecekleri
2018 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Türkiye’de bankaların yeni mezun çalışan ihtiyaçları: Üniversiteler mezunlarına gerekli bilgileri kazandırıyor mu?
2015 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Kadrosu Sıralaması
2014 - Diğer
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - Alanında özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül