İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Okan YAŞAR

Okan Yaşar,  Doç. Dr.

CV

Okan Yaşar lisans eğitimini 1993 yılında, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında, Milli Savunma Üniversitesi ‘nde, yüksek lisansını 2000 yılında İşletme Mühendisliği alanında, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ve doktora eğitimini 2012 yılında Yönetim Organizasyon alanında, Milli Savunma Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Büyük Veri Analitiği ve Sistem Mühendisliği alanlarında sertifika ve eğitimler veren Yaşar, birçok üniversitede lisans ve lisansüstü dersler de vermektedir. İstinye Üniversitesi’nde 2019 yılından itibaren ders vermektedir.

Araştırma Alanları: Karar Verme Davranışı, Sayısal Karar Verme, Büyük Veri Yönetim Alanında Kaos Teorisi, Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim

Temel Alanları: Yönetim Bilişim Sistemleri,  Dijital İş Yönetimi,  Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, 

COVID-19 SÜRECİNDE İŞLETME YÖNETİMİ VE DEĞİŞEN ÖRGÜT YAPILARI
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-7636-05-6
YAŞAR OKAN
Connect With Your Management On-The-Go
2021 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-631-84081-8
YAŞAR OKAN
Sosyal Bilimler Perspektifinden Güç
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-7216-60-9
YAŞAR OKAN
Business Intelligence and Analytics in Small and Medium Enterprises
2019 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-0367173883
Afacan Fındıklı Mine, SUNDU MUSTAFA, YAŞAR OKAN
Dark Side of Organization
2021 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-631-84142-6
YAŞAR OKAN
Davranışsal Karar Verme, Düşünme, Problem Çözme
2016 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 6059189422
YAŞAR OKAN
Critical Thinking Dispositions in Business World: Mixed Method on Employees and Managers
2021 - Ulusal Hakemli
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, IŞIK BİRKAN, YAŞAR OKAN
Pilot Karar Verme Davranışı: Rasyonel mi? Doğal mı?
2021 - Ulusal Hakemli
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Erikçi Burcu, YAŞAR OKAN
Bilim Paradigması, Yönetim ve Araştırma Yöntemleri Etkileşimi
2021 - Uluslararası Hakemli
Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities, YAŞAR OKAN
Doğal Karar Verme Ölçeği (DKVÖ): Kavramsal Tanım ve Ölçek Geliştirme Çalışması
2020 - Uluslararası Hakemli
Doğuş Üniversitesi Dergisi, SUNDU MUSTAFA, YAŞAR OKAN
Organizasyonel Öğrenmenin Talep Tahmini Üzerindeki Etkisi: Kaotik Yapinin Düzenleyici Rolü
2020 - Ulusal Hakemli
Business & Management Studies: An International Journal, EYİGÜN İSMAİL, YAŞAR OKAN
İş Dünyasında Liderlerin Gözüyle Takipçiler: Tipoloji Belirleme Üzerine Bir Olgubilim Araştırması
2020 - Ulusal Hakemli
Turkish Studies, YAŞAR OKAN
Eğitim Kurumlarında Örgüt Kültürü, Güç Algısı ve Karar Verme İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
2019 - Ulusal Hakemli
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, MEYDAN CEM HARUN, YAŞAR OKAN
Kurumsal İtibar Algısında Örgütsel İletişimin Rolü: Devlet ve Özel Okullarında Karşılaştırmalı Bir Analiz
2019 - Ulusal Hakemli
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, ÇANTAY NURAN, YAŞAR OKAN
Yönetici Kararlari ve Bilişsel Esnekliği: Yöneticiler Nasil Karar Aliyor? Nörobilim Ne Diyor?
2019 - Ulusal Hakemli
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, YAŞAR OKAN
The Relationship between Five Factor Personalities and Alienation to Work of Nurses in Teaching and Research Hospitals
2017 - Uluslararası Hakemli
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, ALOMEROĞLU ESİNDERYA, GÜNEY SALİH, SUNDU MUSTAFA, YAŞAR OKAN, AKYÜREK SALİM
Tüketici Karar Verme Stili İle Düşünme Stili İlişkisi
2017 - Ulusal Hakemli
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, YAŞAR OKAN, SUNDU MUSTAFA
The Relationship of Organizational Cynicism, Burnout, and Organizational Commitment: A Study on Middle School Teachers
2016 - Uluslararası Hakemli
Eurasian Business Economics Journal, YAŞAR OKAN,ÖZDEMİR ALİ
Bilim Paradigmasi, Yönetim Bilimi Ve Araştirma Yöntemleri Etkileşimi
2021 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>Stratejik Yönetim>Yönetim Psikolojisi ,
Yöneticilerin Liderlik Stillerinin Etkililik, Tatmin ve Performans Üzerine Etkisi
2021 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>Stratejik Yönetim>Yönetim Psikolojisi ,
Yönetici Kararları ve Bilişsel Esnekliği: Yöneticiler Nasıl Karar Alıyor? Nörobilim Ne Diyor?
2018 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Örgüt Kültürü ve Kontrol Odağının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisi: Ortaöğretim Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma
2015 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>Stratejik Yönetim>Yönetim Psikolojisi ,
Covid 19 Pandemi Dönemi Çalışanların Stres Düzeyleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma
2021 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>Stratejik Yönetim>Yönetim Psikolojisi ,
İş Yerinde Mükemmeliyetçilik: Fenomenolojik Bir Yaklaşım
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>Stratejik Yönetim>Yönetim Psikolojisi ,
Kaotik ortamlar için karar verme model önerisi: doğal karar verme.
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>Stratejik Yönetim>Yönetim Psikolojisi ,
Büyük Veri Çağında Örgütler İçin Stratejiler
2019 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>Stratejik Yönetim>Yönetim Psikolojisi ,
Davranışsal Karar Verme Modelleri: Teori ve Uygulamadaki Süreçlerin Karşılaştırmalı Analizi
2015 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı>Örgütsel Davranış>Stratejik Yönetim>Yönetim Psikolojisi ,
Yeni Bilimin Metaforlarıyla Yönetim: Kuantum, Kaos ve Karmaşıklık Perspektifinden Bir Değerlendirme
2016 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
The Role of Organizational Communication in Institutional Reputation: A Comparative Analysis in Public and Private Education Institutions
2018 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,