Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Okan Yaşar

Okan Yaşar,  Assoc. Prof.

CV
Öğretim Üyesi

Okan Yaşar completed his undergraduate education in 1993 in the field of Electrical and Electronics Engineering at the Milli Savunma University, his master's degree in Management Engineering in 2000 at Istanbul Technical University and his doctorate in the field of Management and Organization at the Milli Savunma University in 2012. Yaşar, who gives certificates and trainings in Big Data Analytics and Systems Engineering, also gives undergraduate and graduate courses in many universities. He has been teaching at Istinye University since 2019.

Research Areas: Decision Making Behaviour, Quantitative Decision Making, Chaos Theory in Big Data Management, Organizational Behavior, Strategic Management

Main Areas: Yönetim ve Strateji,  Örgütsel Davranış,  Stratejik Yönetim, 

2021 - Critical Thinking Dispositions in Business World: Mixed Method on Employees and Managers
IŞIK BİRKAN, YAŞAR OKAN. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(35), 1644-1673.
2021 - Pilot Karar Verme Davranışı: Rasyonel mi? Doğal mı?
Erikçi Burcu, YAŞAR OKAN. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1), 938-959.
2021 - Bilim Paradigması, Yönetim ve Araştırma Yöntemleri Etkileşimi
YAŞAR OKAN. Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities, 6(11), 138-147.
2020 - Doğal Karar Verme Ölçeği (DKVÖ): Kavramsal Tanım ve Ölçek Geliştirme Çalışması
SUNDU MUSTAFA, YAŞAR OKAN. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 21(1), 101-115.
2020 - Organizasyonel Öğrenmenin Talep Tahmini Üzerindeki Etkisi: Kaotik Yapinin Düzenleyici Rolü
EYİGÜN İSMAİL, YAŞAR OKAN. Business & Management Studies: An International Journal, 8(5), 4017-4046.
2020 - İş Dünyasında Liderlerin Gözüyle Takipçiler: Tipoloji Belirleme Üzerine Bir Olgubilim Araştırması
YAŞAR OKAN. Turkish Studies, 15(4), 2529-2546.
2019 - Eğitim Kurumlarında Örgüt Kültürü, Güç Algısı ve Karar Verme İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
MEYDAN CEM HARUN, YAŞAR OKAN. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 50(50), 142-159.
2019 - Kurumsal İtibar Algısında Örgütsel İletişimin Rolü: Devlet ve Özel Okullarında Karşılaştırmalı Bir Analiz
ÇANTAY NURAN, YAŞAR OKAN. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 1161-1186.
2019 - Yönetici Kararlari ve Bilişsel Esnekliği: Yöneticiler Nasil Karar Aliyor? Nörobilim Ne Diyor?
YAŞAR OKAN. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(71), 1176-1194.
2017 - The Relationship between Five Factor Personalities and Alienation to Work of Nurses in Teaching and Research Hospitals
ALOMEROĞLU ESİNDERYA, GÜNEY SALİH, SUNDU MUSTAFA, YAŞAR OKAN, AKYÜREK SALİM. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(1), 117-122.
2017 - Tüketici Karar Verme Stili İle Düşünme Stili İlişkisi
YAŞAR OKAN, SUNDU MUSTAFA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 183-194.
2016 - The Relationship of Organizational Cynicism, Burnout, and Organizational Commitment: A Study on Middle School Teachers
YAŞAR OKAN,ÖZDEMİR ALİ. Eurasian Business Economics Journal, 6(6), 50-61.
COVID-19 SÜRECİNDE İŞLETME YÖNETİMİ VE DEĞİŞEN ÖRGÜT YAPILARI
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-7636-05-6
YAŞAR OKAN
Connect With Your Management On-The-Go
2021 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-631-84081-8
YAŞAR OKAN
Sosyal Bilimler Perspektifinden Güç
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-7216-60-9
YAŞAR OKAN
Business Intelligence and Analytics in Small and Medium Enterprises
2019 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-0367173883
Afacan Fındıklı Mine, SUNDU MUSTAFA, YAŞAR OKAN
Dark Side of Organization
2021 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-631-84142-6
YAŞAR OKAN
Davranışsal Karar Verme, Düşünme, Problem Çözme
2016 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 6059189422
YAŞAR OKAN
(2021), "Bilim Paradigmasi, Yönetim Bilimi Ve Araştirma Yöntemleri Etkileşimi", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>Stratejik Yönetim>Yönetim Psikolojisi",
(2021), "Yöneticilerin Liderlik Stillerinin Etkililik, Tatmin ve Performans Üzerine Etkisi", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>Stratejik Yönetim>Yönetim Psikolojisi",
(2018), "Yönetici Kararları ve Bilişsel Esnekliği: Yöneticiler Nasıl Karar Alıyor? Nörobilim Ne Diyor?", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2015), "Örgüt Kültürü ve Kontrol Odağının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisi: Ortaöğretim Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>Stratejik Yönetim>Yönetim Psikolojisi",
(2021), "Covid 19 Pandemi Dönemi Çalışanların Stres Düzeyleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>Stratejik Yönetim>Yönetim Psikolojisi",
"İş Yerinde Mükemmeliyetçilik: Fenomenolojik Bir Yaklaşım", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>Stratejik Yönetim>Yönetim Psikolojisi",
"Kaotik ortamlar için karar verme model önerisi: doğal karar verme.", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>Stratejik Yönetim>Yönetim Psikolojisi",
(2019), "Büyük Veri Çağında Örgütler İçin Stratejiler", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>Stratejik Yönetim>Yönetim Psikolojisi",
(2015), "Davranışsal Karar Verme Modelleri: Teori ve Uygulamadaki Süreçlerin Karşılaştırmalı Analizi", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı>Örgütsel Davranış>Stratejik Yönetim>Yönetim Psikolojisi",
(2016), "Yeni Bilimin Metaforlarıyla Yönetim: Kuantum, Kaos ve Karmaşıklık Perspektifinden Bir Değerlendirme", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2018), "The Role of Organizational Communication in Institutional Reputation: A Comparative Analysis in Public and Private Education Institutions", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",