İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Cem Duran

Cem Duran,  Dr. Öğr. Üyesi

CV

Dr. Cem Duran, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Sonrasında aynı dönemde Marmara Üniversitesi’nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İşletme alanında yüksek lisans yapmıştır. 2016 Yılında İTÜ İşletme Mühendisliğinde Müşteri Deneyimi Yönetimi konusundaki tez çalışmasını bitirerek Doktor unvanı almıştır. Mezuniyetinden sonra Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde 2 sene “Pazarlama Uzmanı” olarak çalıştıktan sonra Newyork Üniversitesinde “Coaching Skills for Manager” sertifika programına katılmıştır. 2007 yılında İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO) 5 yıl ‘’İş Geliştirme Yöneticisi’’ olarak çalışmış ve İDO’nun özelleştirme sürecinde aktif rol almıştır. Aynı dönemde Türkiye’nin ilk ve tek Photo Marketing Ajansı, Photoshoter’ı kurmuştur. Bu şirket halen kendi sektöründe Türkiye'nin en büyük şirketi olarak yoluna devam etmektedir. 2012 yılının başından beri Etohum’da, başvuru değerlendirme süreci başta olmak üzere tüm süreçlerinde değişik görevler almış ve girişimcilere değişik projelerde mentorlük yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde “Pazarlama İlkeleri” ve “Pazarlama Yönetimi” dersleri vermiştir. 2014 yılında YTÜ Teknopark Genel Müdür Yardımcısı ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdür olarak çalışmaya başlamış bu süreçte bir çok TTO ve Teknoparkın kuruluş sürecinde danışmanlı yapmıştır. YTÜ’deki tüm görevlerinden 2016 sonunda ayrılmıştır. Halen İstinye Üniversitesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmakta ve Etohum bünyesinde internet girişimcilerine mentorluk vermektedir. 2018 Yılı Temmuz ayı itibariyle de Teknopark İstanbul Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Araştırma Alanları: Dijital Pazarlama, Müşteri Deneyimi, İnovasyon ve Girişimcilik

Temel Alanları: Pazarlama,  Girişimcilik ve Pazarlama,  Müşteri İlişkileri Yönetimi, 

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Güncel Tartışmalar 2
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-8261-06-6
Duran Cem, Uray Nimet
Girişimcilik ve Liderlik Güncel Yaklaşımlar
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-7604-32-3
Duran Cem
Sürdürülebilirlik ve Değer Yaratan Yeşil Uygulamalar
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-7677-71-4
Duran Cem
Teknoloji Yönetimi
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-8410-33-4
Duran Cem
Ekonomi ve İşletmecilik Gelişim Değişim Dönüşüm
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-8117-77-6
Duran Cem, Kılıç Anıl Savaş
Yapay Zeka Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978 - 605 - 242 - 933 - 4
Duran Cem
Oyun Değiştiren Güç: Yapay Zeka
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978 - 605 - 242 - 668 - 5
Duran Cem, Şenyılmaz Abdullah
Contemporary Issues with Multidisciplinary Perspectives on Social Science
2021 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-631-81593-9
Tavşan Ahmet Nihat, Duran Cem
The Role of The Need For Uniqueness In Choosing Between Conventional / Unconventional Customization: The Case Of Gen Z
2022 - Ulusal Hakemli
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Duran Cem, Kılıç Anıl Savaş
Do Consumers with High Need for Uniqueness Pay More a Study of The Relationship Between Consumer Need for Uniqueness (CNFU) and Willingness to Pay (WTP)
2022 - Ulusal Hakemli
Research Journal of Business and Management, Kılıç Anıl Savaş, Duran Cem
Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Kalitesini, Tercih Edilen Ölçek Derecesi Nasıl Etkiler?
2021 - Ulusal Hakemli
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Tavşan Ahmet Nihat, Duran Cem
Özel Hastanelerde Müşteri Deneyimi Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme
2021 - Ulusal Hakemli
Izmir Democracy University Social Sciences Journal, Duran Cem
An Analysis of Similarities and Dissimilarities among Categories of Deep Tech Entrepreneurship: Evidence from Turkey
2021 - Ulusal Hakemli
Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, Kılıç Anıl Savaş, Duran Cem
Pazarlama Harcamaları İle Tablo Bazlı Finansal Göstergeler Arasındaki İlişki
2020 - Ulusal Hakemli
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, Ertuğrul Melik, Duran Cem
Müşteri Deneyimi ve Ölçümünün Yazımdaki Yerine İlişkin Bir Değerlendirme
2018 - Ulusal Hakemli
Research Journal of Business and Management, Duran Cem, Uray Nimet
A Pilot Study on the Perception of Innovation and Entrepreneurship
2016 - Uluslararası Hakemli
Eurasian Journal of Educational Research, Aslan Ayşe Esra, Duman Burcu, Şen Dünya, Duran Cem, Atarbay Sinem
A Segmentation Based Analysis for Measuring Customer Satisfaction in Maritime Transportation
2015 - Uluslararası Hakemli
Transport, Ekinci Yeliz, Uray Nimet, Ülengin Füsun, Duran Cem
Denizyolu Ulaşımında Müşteri Memnuniyeti Analizi; İstanbul Örneği
2014 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Müşteri İlişkileri Yönetimi>Tüketici Davranışları ,
Contributions of CRM Applications to Company Performance
2020 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Müşteri İlişkileri Yönetimi>Tüketici Davranışları ,
Artificial Meat Consumption: Attitude’s Sensitivity to Religious Values in Turkey
2022 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Tüketici Davranışları>Müşteri İlişkileri Yönetimi ,
Bir Hayatta Kalma Mücadelesi: Derin Teknoloji Girişimleri
2020 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Girişimcilik ve Pazarlama>Müşteri İlişkileri Yönetimi>Tüketici Davranışları ,
İnovasyon Algısı Üzerine Bir Araştırma
2015 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Girişimcilik ve Pazarlama>Tüketici Davranışları ,
The Effect Of Customer Experıence On Brand Image And Brand Loyalty In The Aır Transportatıon Industry
2020 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Müşteri İlişkileri Yönetimi>Tüketici Davranışları ,
SAAS Applications on Customer Experience Management
2020 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Müşteri İlişkileri Yönetimi>Tüketici Davranışları>Dijital Pazarlama ,
Müşteri İlişkileri Yönetimi Çalışmalarının Müşteri Satın Alma Niyeti ve Müşteri Devamlılığına Olan Etkisi
2020 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Müşteri İlişkileri Yönetimi>Tüketici Davranışları ,