Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Cem Duran

Cem Duran,  Faculty Member, PhD

CV
Faculty Member

Cem Duran who graduted from department of maritime transportation Management engineering in 2000 in İstanbul University, later in the same time he completed in Marketing in Marmara University and Finance in İstanbul Technical University. Cem Duran graduated from ITU Business Engineering Department in 2016 and his thesis subject is Customer Experience Management. With the completion of the thesis he got his doctor's title. After graduation, he has worked in Behavioral Sciences Institute for 2 years as a ‘’Marketing Expert’’and then he has lived in New York for 6 months. At these times, he attended the ‘’Coaching Skills for Manager’’ certification program at New York University. After returning to the country in 2007, he worked as a "Business Development Manager" in Istanbul Deniz Otobüsleri (İDO) for 5 years and he took part in an active role in İDO’s privatization process. In the same period, he has found ‘’Photoshoter’’ which is Turkey’s first and only Photo Marketing Agency. Since the beginning of 2012, he has taken different tasks in all processes in Etohum, especially application evaluation processes and he has been mentoring different entrepreneurs on different projects. He lectured ‘’Marketing Principles’’ and ‘’Marketing Management’’ at Istanbul University Engineering Faculty. In 2014, he started to work YTU as a tecnology transfer manager. Within this period, he has advised many TTOs during the establisment process. In the same period, he also served as a assistant general manager at YTU Technopark. At the end of 2016, he resigned all his tasks about YTU. He is currently working at İstinye University and he is mentoring internet entrepreneurs in Etohum.

Research Areas: Marketing, Customer Experience, Innovation and Entrepreneurship

Main Areas: Pazarlama,  Girişimcilik ve Pazarlama,  Müşteri İlişkileri Yönetimi, 

2022 - The Role of The Need For Uniqueness In Choosing Between Conventional / Unconventional Customization: The Case Of Gen Z
Duran Cem, Kılıç Anıl Savaş. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 20(3), 325-350.
2022 - Do Consumers with High Need for Uniqueness Pay More a Study of The Relationship Between Consumer Need for Uniqueness (CNFU) and Willingness to Pay (WTP)
Kılıç Anıl Savaş, Duran Cem. Research Journal of Business and Management, 9(3), 172-183.
2021 - Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Kalitesini, Tercih Edilen Ölçek Derecesi Nasıl Etkiler?
Tavşan Ahmet Nihat, Duran Cem. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(40), 542-556.
2021 - Özel Hastanelerde Müşteri Deneyimi Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme
Duran Cem. Izmir Democracy University Social Sciences Journal, 4(1), 1-16.
2021 - An Analysis of Similarities and Dissimilarities among Categories of Deep Tech Entrepreneurship: Evidence from Turkey
Kılıç Anıl Savaş, Duran Cem. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 10(2), 87-109.
2020 - Pazarlama Harcamaları İle Tablo Bazlı Finansal Göstergeler Arasındaki İlişki
Ertuğrul Melik, Duran Cem. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 13(35), 154-184.
2018 - Müşteri Deneyimi ve Ölçümünün Yazımdaki Yerine İlişkin Bir Değerlendirme
Duran Cem, Uray Nimet. Research Journal of Business and Management, 5(1), 63-72.
2016 - A Pilot Study on the Perception of Innovation and Entrepreneurship
Aslan Ayşe Esra, Duman Burcu, Şen Dünya, Duran Cem, Atarbay Sinem. Eurasian Journal of Educational Research, 16(64), 139-156.
2015 - A Segmentation Based Analysis for Measuring Customer Satisfaction in Maritime Transportation
Ekinci Yeliz, Uray Nimet, Ülengin Füsun, Duran Cem. Transport, 33(1), 104-118.
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Güncel Tartışmalar 2
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-8261-06-6
Duran Cem, Uray Nimet
Girişimcilik ve Liderlik Güncel Yaklaşımlar
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-7604-32-3
Duran Cem
Sürdürülebilirlik ve Değer Yaratan Yeşil Uygulamalar
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-7677-71-4
Duran Cem
Teknoloji Yönetimi
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-8410-33-4
Duran Cem
Ekonomi ve İşletmecilik Gelişim Değişim Dönüşüm
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-8117-77-6
Duran Cem, Kılıç Anıl Savaş
Yapay Zeka Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978 - 605 - 242 - 933 - 4
Duran Cem
Oyun Değiştiren Güç: Yapay Zeka
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978 - 605 - 242 - 668 - 5
Duran Cem, Şenyılmaz Abdullah
Contemporary Issues with Multidisciplinary Perspectives on Social Science
2021 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-631-81593-9
Tavşan Ahmet Nihat, Duran Cem
(2014), "Denizyolu Ulaşımında Müşteri Memnuniyeti Analizi; İstanbul Örneği", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Müşteri İlişkileri Yönetimi>Tüketici Davranışları",
(2020), "Contributions of CRM Applications to Company Performance", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Müşteri İlişkileri Yönetimi>Tüketici Davranışları", "10.17261/Pressacademia.2020.1230",
(2022), "Artificial Meat Consumption: Attitude’s Sensitivity to Religious Values in Turkey", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Tüketici Davranışları>Müşteri İlişkileri Yönetimi",
(2020), "Bir Hayatta Kalma Mücadelesi: Derin Teknoloji Girişimleri", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Girişimcilik ve Pazarlama>Müşteri İlişkileri Yönetimi>Tüketici Davranışları",
(2015), "İnovasyon Algısı Üzerine Bir Araştırma", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Girişimcilik ve Pazarlama>Tüketici Davranışları",
(2020), "The Effect Of Customer Experıence On Brand Image And Brand Loyalty In The Aır Transportatıon Industry", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Müşteri İlişkileri Yönetimi>Tüketici Davranışları",
(2020), "SAAS Applications on Customer Experience Management", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Müşteri İlişkileri Yönetimi>Tüketici Davranışları>Dijital Pazarlama",
(2020), "Müşteri İlişkileri Yönetimi Çalışmalarının Müşteri Satın Alma Niyeti ve Müşteri Devamlılığına Olan Etkisi", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Müşteri İlişkileri Yönetimi>Tüketici Davranışları",