İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Alpaslan KELLECİ

Alpaslan Kelleci,  Dr. Öğr. Üyesi

CV

Alpaslan Kelleci, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden şeref derecesiyle mezun olmuştur. Pazarlama ağırlıklı İşletme Yüksek Lisansını ABD’de tamamlamıştır. 2000 ile 2016 yılları arasında özel sektörde çalışmış, ürün ve iş geliştirmenin yanı sıra, pazarlama ve satış alanlarında yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Doktorasını İşletme Yönetimi alanında tamamlayan Alpaslan Kelleci, Journal of Macromarketing ve Sustainability gibi alanının önde gelen dergilerinde makaleler yayınlamıştır. İlgilendiği alanlar arasında pazarlama stratejisi ve teorisi, pazarlama sistemleri, makro pazarlama ve sürdürülebilirlik pazarlaması bulunmaktadır.

Araştırma Alanları: Pazarlama Teorisi, Makro Pazarlama , Marka Yönetimi, Dijital Pazarlama, E-Ticaret, Blockchain, Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilirlik, Eklemeli imalat, 3D Baskı

Temel Alanları: Pazarlama,  Dijital Pazarlama,  Sosyal Pazarlama ve Sürdürülebilirlik, 

Handbook of Research on Digital Transformation Management and Tools
2022 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9781799897644
KELLECİ ALPASLAN
Impact of Open Innovation on the World Economy
2022 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9781799886655
KELLECİ ALPASLAN
Farklı Bakış Açıları ile Pazarlama
2023 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-367-344-4
KELLECİ ALPASLAN, YILDIZ OĞUZ
Sürdürülebilir Havayollarının Tüketici Tarafından Kabulünü Etkileyen Teşvik Edici Faktörler
2024 - Ulusal Hakemli
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, YILDIZ OĞUZ,KELLECİ ALPASLAN,BAŞAKCI TUĞÇE
Power-Based Typology of Marketing Systems: Foundation for Alternative Marketing Theory in the Post-Capitalist Marketing Era
2023 - Uluslararası Hakemli
Journal of Macromarketing, KELLECİ ALPASLAN
DETERMINANTS OF SUSTAINABLE CONSUMPTION BEHAVIOR: A FIELD STUDY ON TURKISH GEN Z
2023 - Uluslararası Hakemli
Akademik Hassasiyetler, YILDIZ OĞUZ, KELLECİ ALPASLAN
(Consistent) PLS-SEM vs. CB-SEM in Mobile Shopping
2023 - Uluslararası Hakemli
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, YILDIZ OĞUZ, KELLECİ ALPASLAN
Four-Stage Model of Value Creation for Sustainability-Oriented Marketing: En Route to Participatory Marketing
2022 - Uluslararası Hakemli
Journal of Macromarketing, KELLECİ ALPASLAN
Key Determinants of Luxury Marketing Accordant with Sustainability-Oriented Value Perspectives
2022 - Uluslararası Hakemli
Sustainability, KELLECİ ALPASLAN
Z kuşağının sürdürülebilir tüketim davranışını etkileyen faktörlere yönelik keşifsel bir araştırma
2022 - Uluslararası Hakemli
Business and Management Studies: An International Journal, YILDIZ OĞUZ, KELLECİ ALPASLAN
A Guiding Framework for Levels of Sustainability in Marketing
2021 - Uluslararası Hakemli
Sustainability, KELLECİ ALPASLAN, YILDIZ OĞUZ
Customer Orientation, Innovation and the Mediating Role of Crowdsourcing in Organizational Performance
2020 - Uluslararası Hakemli
Transnational Marketing Journal, KELLECİ ALPASLAN,TAŞKIN ERDOĞAN
Social Sustainability via Digital Financial Inclusion in the Banking Industry
2023 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Sosyal Pazarlama ve Sürdürülebilirlik>Dijital Pazarlama ,
Sosyal Bulaşıcılık Kuramı Çerçevesinde Dijital Toplulukların Pazarlamadaki Önemi
2023 - Uluslararası ISSN 978-625-6942-41-7
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Dijital Pazarlama>Tüketici Davranışları ,
Sürdürülebilir Tüketici Davranışını Açıklamada Kullanılan Teorik Yaklaşımlar
2022 - Uluslararası ISSN 978-625-00-0990-1
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Tüketici Davranışları>Sosyal Pazarlama ve Sürdürülebilirlik ,
SÜRDÜRÜLEBİLİR HAVAYOLLARININ TÜKETİCİ TARAFINDAN KABULÜNÜ ETKİLEYEN TEŞVİK EDİCİ FAKTÖRLER
2023 - Uluslararası ISSN 978-605-66178-6-7
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Tüketici Davranışları>Sosyal Pazarlama ve Sürdürülebilirlik ,
Factors Affecting the Acceptance of Sustainable Aviation
2023 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Tüketici Davranışları>Sosyal Pazarlama ve Sürdürülebilirlik ,
Z Kuşağının Sürdürülebilir Tüketim Davranışını Etkileyen Faktörlere Yönelik Keşifsel Bir Araştırma
2022 - Uluslararası ISSN 978-605-74712-2-2
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama>Tüketici Davranışları>Sosyal Pazarlama ve Sürdürülebilirlik ,