İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Fahri Erenel

Fahri Erenel,  Doç. Dr.

CV
Öğretim Üyesi, EPAM Müdürü,Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü,Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

1980 yılında iktisat anabilim dalını başarı ile tamamlayarak Piyade subayı olarak Kara Harp Okulu'ndan,1991 yılında Kurmay Subay olarak Kara Harp Akademisinden mezun olmuştur.1993 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirmiştir.1996 yılında ABD’de Barış Gücü Operasyonları’nın planlanması ve uygulanması eğitimini almıştır.2003 yılında Beykent Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında, 2017 yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesinde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Yüksek Lisansını, 2006 yılında İstanbul Üniversitesinde İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalında Doktorasını, 2018 yılında İstanbul Üniversitesinde Sosyoloji lisans eğitimini tamamlamıştır. 1980-2010 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görev yapmıştır.2005 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Yaklaşık 8 yıl (Şırnak, Hakkari, Ağrı ve Tunceli) Terörle Mücadelede uygulayıcı ve planlayıcı olarak görev almıştır.2 yıl süre ile Kıbrıs’ta cephe hattında görev yapmıştır. Azerbaycan’ın güvenlik stratejisine yönelik planın yapılması çalışmalarında yer almış ve Azeri subaylara Azerbaycan’da eğitim vermiştir. Hudut güvenliği çalışmalarında özellikle sistem ve malzeme tedarik ve sözleşme yönetiminde görev almıştır. Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetimi Stratejinin Uygulanmasına Yönelik Ulusal Eylem Planı çalışmalarında yer almıştır. Milli Savunma Bakanlığında 3 yıl boyunca Silahlı Kuvvetlerin her türlü tedarik ve önemli silah, mühimmat, araç vb. proje faaliyetlerinin yürütüldüğü Tedarik Dairesinin Başkanlığı görevini sürdürmüştür. Kamu ihale mevzuatı çalışmalarında ve Planlama-Programlama ve Bütçeleme süreçlerinde yer almıştır. AKUT Arama Kurtarma Derneğinde, arama kurtarma çalışmaları konusunda eğitim almış ve uygulamalarda bulunmuştur. B sınıfı iş güvenlik uzmanıdır.İş Sağlığı ve Güvenliği alanında birçok çalışmaları bulunmaktadır.2017 yılında Yönetim ve Strateji alanında Doçent olmuştur. Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde,10 yıldır Savunma Kaynaklarının Planlanması ve Yönetimi ile Güvenlik ve Strateji yüksek lisans dersleri vermektedir. 2011-2017 yılları arasında İstanbul Altınbaş Üniversitesinde farklı akademik birimlerde kurucu, yönetici, öğretim üyesi ve çeşitli komisyonlarda üye olarak görev yapmıştır. Halen, İstinye Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesidir. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevi yanı sıra Ekonomi ve Politik Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü görevini de yürütmektedir. Lisansüstü, Lisans ve Ön lisans programlarında İş Sağlığı ve Güvenliği, Afet Yönetimi, Acil Durum Yönetimi, İşletme, Yüksek Lisans programlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Liderlik, Yönetim ve Organizasyon dersleri vermektedir.21 yüksek lisans tezinin danışmanlığını yürütmüştür. Çok sayıda ulusal ve uluslararası makale ve bildirisi bulunmaktadır.Ölçme ve Değerlendirme, Açık Uçlu Sorular ve Cevapların Analizi ile Terörle mücadele üzerine yazılmış “Aklın Akılla Savaşı” ,Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Afet ve Acil Durum Yönetimine Güncel Bakış adlı kitapları, kitap bölümleri bulunmaktadır.Global Savunma dergisi ile İSG Gündem dergilerine düzenli olarak aylık makaleler yazmakta, TVNET’te düzenli olarak Akıl Odası programına dış politika ve güvenlik konularında analiz yapmak üzere katılmaktadır.Çeşitli akademik dergilerde hakemlik yapmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Bilimler Araştırma Merkezi Onur Üyesidir.Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi(TASAM)Başkan Yardımcılığı, Teknik ve Üst Düzey Mesleki Güvenlik Eğitimcileri Derneği (TÜMGED) İkinci Başkanlığı, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu Başkan Vekilliği, İş Güvenliği Profesyonelleri Derneği İkinci Başkanlığı, Akıllı Şehirler İnovasyon Derneği, AKUT Arama Kurtarma Vakfı,İstinye Üniversitesi Güvenlik Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdürmektedir. İnsan Yönetimi (PERYÖN) Derneği üyesi, Merkez Strateji Enstitüsü Danışma Kurul üyesidir. AKUT Spor Kulübü Atletizm lisanslı sporcusudur.Çok sayıda ultra maraton ve maratona katılmış ve katılmaya devam etmektedir. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Araştırma Alanları: Uluslararası İlişkiler ve Savunma Politikaları, Uluslararası Terörizm, Liderlik, Afet Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Temel Alanları: Yönetim ve Strateji,  Kurumsal Yönetişim,  Stratejik Yönetim, 

2020 - Doğu Akdeniz’in Yeni Aktörleri:Rusya ve Çin
ERENEL FAHRİ. Avrasya Dosyası, 11(2), 120-144.
2019 - Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Adası :Artan Önem ve Artan Aktör Sayısı
ERENEL FAHRİ. Stratejist,
2019 - Doğu Akdeniz Güvenlik Algılamaları Bağlamında, Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması(PESCO) ve Enerji Güvenliği Meselelerinin Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerine Olası Yansımalarını Anlamak
KISACIK SİNA,ERENEL FAHRİ. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 2(1), 51-76.
2019 - Muharebeye Toplumbilimsel Bir Bakış
ÇAYA SİNAN,ERENEL FAHRİ. Sosyal Bilimler Dergisi(SOBİDER), 6(41), 98-115.
2018 - The Applicability of Program Management Approach in the Defense Acquisition Projects in Order to Avoid Deviations
EREN ÖZHAN,ERENEL FAHRİ. İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi, 5(17), 163-193.
2016 - Defense Industry Clusters in Turkey
Demir Kadir Alpaslan,ERENEL FAHRİ,CAYMAZ EBRU. Jorunal of Defense Resources Management, 1(12), 7-20.
2016 - Open Innovation in Human Resources and the Use ofCrowdsourcing
BOZAT ZEYNEP AYFER,ERENEL FAHRİ. Modern Management Science and Engineering, 4(1), 43-52.
2015 - The Effect Of Path Goal Leadership Styles On Work Group Performance A Research On Jewellery Industry In Istanbul
ERENEL FAHRİ. Journal of Management, Marketing and Logistics, 2( 2015), 360-376.
2015 - An Exploratory Research On Diversity Management The Turkish Case with Special Reference To The Position Of Senior Citizens
ERENEL FAHRİ. International Journal of Economics, Commerce and Management, 3(5), 1007-1014.
2015 - Savunma Planlamasında Enerjinin Önemi
CAYMAZ EBRU,ERENEL FAHRİ. Milli Güvenlik ve Askeri Bilimler Dergisi, 2(7), 23-30.
2015 - Evolution of Organizational Niches A Study on General and Specialist Organizations
ERENEL FAHRİ. International Journal of Human Sciences, 12(2), 611-624.
2014 - The Relationship Between Corporate Sustainability And Corporate Social Responsibility In Business Global Compact Turkey
CAYMAZ EBRU,SORAN SEMİH,ERENEL FAHRİ. Journal of Management, Marketing and Logistics, 1(3), 208-217.
2014 - Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Sorunlarının Çözümünde Yeterliliği:Afrika Birliği Örneği
ERENEL FAHRİ,CAYMAZ EBRU. İstabul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 117-135.
2013 - Validation of a Conscientius Corporate Brand Framework A Turkish Study
BAŞ TÜRKER,ÜLGEN AYDINLIK ARZU,SVENSSON GÖRAN,MYSEN TORE,ERENEL FAHRİ. International Journal of Business and Globalisation, 10(2-2013), 173-184.
2013 - The Effect of Ladership Charisma Engagement and Group Belonging on Volunteer Work Performance AKUT Search and Rescue Association Example
CAYMAZ EBRU,GÜRER BURAK,ERENEL FAHRİ. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1-19.
2012 - Personel Temin ve Seçim Sürecinde Adaylarda Oluşan Adalet Algısının Örgüte Etkilerinin Analizi
ERENEL FAHRİ. Maliye Finans Yazıları, 26(95), 9-20.
2011 - Üniversite Öğrencilerinin İşveren Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Keşfedici Bir Araştırma
BAŞ TÜRKER,ÜLGEN AYDINLIK ARZU,ERENEL FAHRİ. Ege Akademik Bakış, 11(3), 439-452.
TÜRKİYE’DE YENİ BİR YÖNETİM MODELİ: CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ
2019 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 978-605-033-103-5
ÇINAR MEHMET FATİH,ERENEL FAHRİ,ÇUKUROVA BÜLENT,ULUÇAKAR MUSTAFA,SALI ÖZLEM,BARTU Öykü Naz,AKARÇAY PINAR,GEDİK AHMET,SAFİ İSMAİL,CEYHAN AHMET İLKAY,ÖZGÜN CENGİZ,AK GÖKHAN,ÖZYİĞİT SUAT EREN,İNCEKARA RAHMİ,BİNGÖL OKTAY,AKKAYA SAFFET
Kritik Altyapı ve Tesislerin Korunması
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-402-448-1
ERENEL FAHRİ,CAYMAZ EBRU,KISACIK SİNA
Acil Durum ve Afet Yönetimine Güncel Bir Bakış
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-033-206-3
ERENEL FAHRİ,CAYMAZ EBRU
Management and Organization: Various Approaches
2019 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-631-78282-8
EZİLMEZ BİLAL
Geleceğin Güvenliği
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-4881-32-13
ERENEL FAHRİ
Tarih-Toplum-Hukuk Bağlamında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yazıları
2019 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-7604-07-1
ÖZDEMİR BURCU,ERENEL FAHRİ
Management and Organization: Various Approaches
2019 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-631-78282-8
ERENEL FAHRİ
A CRITICIAL REVIEW OF SOCIAL SCIENCE: THEORY AND PRACTICE
2018 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978 93 81043 28 8
ERENEL FAHRİ,ÖZDEMİR BURCU
Aklın Akılla Savaşı
2016 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 9786-055729684
ERENEL FAHRİ
(2019), "TASAM Stratejik Vizyon Sahibi Bilim İnsanı Ödülü", "Sivil Toplum Kuruluşu", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ", "DOÇENT", "Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü", "Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi-TASAM", Bilim - Sanat Ödülleri
(2002), "Eser Yazma Başarı Ödülü", "Kamu", "ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü", "GENELKURMAY BASKANLIGI", Çalışma Ödülü
(2012), "Askeri Araştırmalar Merkezi Onur Üyeliği", "Kamu", "ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü", "GENELKURMAY BAŞKANLIĞI", Bilim - Sanat Ödülleri
(2019), "Akademik Onurlandırma", "Üniversite", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ", "DOÇENT", "Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ", Çalışma Ödülü