İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Fahri Erenel

Fahri Erenel,  Doç. Dr.

CV
Öğretim Üyesi, EPAM Müdürü,Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü,Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (GÜVSAM)

1980 yılında iktisat anabilim dalını başarı ile tamamlayarak Piyade subayı olarak Kara Harp Okulu'ndan,1991 yılında Kurmay Subay olarak Kara Harp Akademisinden mezun olmuştur.1993 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirmiştir.1996 yılında ABD’de Barış Gücü Operasyonları’nın planlanması ve uygulanması eğitimini almıştır.2003 yılında Beykent Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında, 2017 yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesinde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Yüksek Lisansını, 2006 yılında İstanbul Üniversitesinde İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalında Doktorasını, 2018 yılında İstanbul Üniversitesinde Sosyoloji,2019 yılında Anadolu Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans eğitimini, Atatürk Üniversitesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi ön lisans eğitimini tamamlamıştır. 1980-2010 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görev yapmıştır.2005 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Yaklaşık 8 yıl (Şırnak, Hakkari, Ağrı ve Tunceli) Terörle Mücadelede uygulayıcı ve planlayıcı olarak görev almıştır.2 yıl süre ile Kıbrıs’ta cephe hattında görev yapmıştır. Azerbaycan’ın güvenlik stratejisine yönelik planın yapılması çalışmalarında yer almış ve Azeri subaylara Azerbaycan’da eğitim vermiştir. Hudut güvenliği çalışmalarında özellikle sistem ve malzeme tedarik ve sözleşme yönetiminde görev almıştır. Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetimi Stratejinin Uygulanmasına Yönelik Ulusal Eylem Planı çalışmalarında yer almıştır. Milli Savunma Bakanlığında 3 yıl boyunca Silahlı Kuvvetlerin her türlü tedarik ve önemli silah, mühimmat, araç vb. proje faaliyetlerinin yürütüldüğü Tedarik Dairesinin Başkanlığı görevini sürdürmüştür. Kamu ihale mevzuatı çalışmalarında ve Planlama-Programlama ve Bütçeleme süreçlerinde yer almıştır. AKUT Arama Kurtarma Derneğinde, arama kurtarma çalışmaları konusunda eğitim almış ve uygulamalarda bulunmuştur. B sınıfı iş güvenlik uzmanıdır.İş Sağlığı ve Güvenliği alanında birçok çalışmaları bulunmaktadır.2017 yılında Yönetim ve Strateji alanında Doçent olmuştur. Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde,10 yıldır Savunma Kaynaklarının Planlanması ve Yönetimi ile Güvenlik ve Strateji yüksek lisans dersleri vermektedir. 2011-2017 yılları arasında İstanbul Altınbaş Üniversitesinde farklı akademik birimlerde kurucu, yönetici, öğretim üyesi ve çeşitli komisyonlarda üye olarak görev yapmıştır. Halen, İstinye Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı,İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı Ana Bilim Dalı Başkanı,İstinye Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurul Başkanı,GÜVSAM ve EPAM Müdürü olarak görev yapmaktadır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüme ait muhtelif dersler,Stratejik Öngörü, İş Sağlığı ve Güvenliği, Afet Yönetimi, Acil Durum Yönetimi, İşletme, Yüksek Lisans programlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Liderlik, Yönetim ve Organizasyon İşletme Stratejisi dersleri vermektedir.25 yüksek lisans,2 doktora tezinin danışmanlığını yürütmüştür. Çok sayıda ulusal ve uluslararası makale ve bildirisi bulunmaktadır .Ölçme ve Değerlendirme, Açık Uçlu Sorular ve Cevapların Analizi ile Terörle mücadele üzerine yazılmış “Aklın Akılla Savaşı” ,Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Afet ve Acil Durum Yönetimine Güncel Bakış,Kritik Tesis ve Altyapıların Korunması adlı kitapları, kitap bölümleri bulunmaktadır.Yeni Birlik Gazetesi,Global ve Savunma dergisi ile İSG Gündem dergilerine düzenli olarak aylık makaleler yazmakta, TVNET’te düzenli olarak Akıl Odası programına dış politika ve güvenlik konularında analiz yapmak üzere katılmaktadır.Çeşitli akademik dergilerde hakemlik yapmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Bilimler Araştırma Merkezi Onur Üyesidir.Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi(TASAM)Başkan Yardımcılığı, Teknik ve Üst Düzey Mesleki Güvenlik Eğitimcileri Derneği (TÜMGED) İkinci Başkanlığı, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu Başkan Vekilliği, İş Güvenliği Profesyonelleri Derneği İkinci Başkanlığı, Akıllı Şehirler İnovasyon Derneği, AKUT Arama Kurtarma Vakfı,İstinye Üniversitesi Güvenlik Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdürmektedir. İnsan Yönetimi (PERYÖN) Derneği üyesi, Merkez Strateji Enstitüsü Danışma Kurul üyesidir. AKUT Spor Kulübü Atletizm lisanslı sporcusudur.Çok sayıda ultra maraton ve maratona katılmış ve katılmaya devam etmektedir. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Araştırma Alanları: Uluslararası İlişkiler ve Savunma Politikaları, Uluslararası Terörizm, Liderlik, Afet Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkınma, Siyasal Kurumlar, İnsan Kaynakları Yönetimi

Temel Alanları: Yönetim ve Strateji,  Kurumsal Yönetişim,  Stratejik Yönetim, 

(2019), "TASAM Stratejik Vizyon Sahibi Bilim İnsanı Ödülü", "Sivil Toplum Kuruluşu", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ", "DOÇENT", "Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü", "Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi-TASAM", Bilim - Sanat Ödülleri
(2002), "Eser Yazma Başarı Ödülü", "Kamu", "ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü", "GENELKURMAY BASKANLIGI", Çalışma Ödülü
(2012), "Askeri Araştırmalar Merkezi Onur Üyeliği", "Kamu", "ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü", "GENELKURMAY BAŞKANLIĞI", Bilim - Sanat Ödülleri
(2019), "Akademik Onurlandırma", "Üniversite", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ", "DOÇENT", "Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ", Çalışma Ödülü