İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Fahri Erenel

Fahri Erenel,  Doç. Dr.

CV
Öğretim Üyesi, EPAM Müdürü,Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

1980 yılında iktisat anabilim dalını başarı ile tamamlayarak Piyade subayı olarak Kara Harp Okulundan,1991 yılında Kurmay Subay olarak Kara Harp Akademisinden mezun olmuştur.1993 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirmiştir.1996 yılında ABD’de Barış Gücü Operasyonları’nın planlanması ve uygulanması eğitimini almıştır.2003 yılında Beykent Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında,2017 yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesinde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Yüksek Lisansını,2006 yılında İstanbul Üniversitesinde İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalında Doktorasını,2018 yılında İstanbul Üniversitesinde Sosyoloji lisans eğitimini tamamlamıştır.1980-2010 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görev yapmıştır.2005 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Yaklaşık 8 yıl (Şırnak, Hakkari, Ağrı ve Tunceli) Terörle Mücadelede uygulayıcı ve planlayıcı olarak görev almıştır.2 yıl süre ile Kıbrıs’ta cephe hattında görev yapmıştır. Azerbaycan’ın güvenlik stratejisine yönelik planın yapılması çalışmalarında yer almış ve Azeri subaylara Azerbaycan’da eğitim vermiştir. Hudut yönetimi konusunda eğitim almış,Tugay Komutanlığı sırasında hudut eğitimi alan personelin eğitimlerini planlamış ve uygulamıştır. Hudut güvenliği çalışmalarında özellikle sistem ve malzeme tedarik ve sözleşme yönetiminde görev almıştır. Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetimi Stratejinin Uygulanmasına Yönelik Ulusal Eylem Planı çalışmalarında yer almıştır. Milli Savunma Bakanlığında 3 yıl boyunca Silahlı Kuvvetlerin her türlü tedarik ve önemli silah, mühimmat, araç vb. proje faaliyetlerinin yürütüldüğü Tedarik Dairesinin Başkanlığı görevini sürdürmüştür. Kamu ihale mevzuatı çalışmalarında ve Planlama-Programlama ve Bütçeleme süreçlerinde yer almıştır. AKUT Arama Kurtarma Derneğinde, arama kurtarma çalışmaları konusunda eğitim almış ve uygulamalarda bulunmuştur. B sınıfı iş güvenlik uzmanıdır.İş Sağlığı ve Güvenliği alanında birçok çalışmaları bulunmaktadır.2017 yılında Yönetim ve Strateji alanında Doçent olmuştur. Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde,7 yıldır Savunma Kaynaklarının Planlanması ve Yönetimi ile Güvenlik ve Strateji yüksek lisans dersleri vermektedir. 2011-2017 yılları arasında beri İstanbul Kemerburgaz(Altınbaş)Üniversitesinde farklı akademik birimlerde kurucu,yönetici,öğretim üyesi ve çeşitli komisyonlarda üye olarak görev yapmıştır.Halen,İstinye Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesidir. Lisans,Lisans ve Ön lisans programlarında İş Sağlığı ve Güvenliği, Afet Yönetimi, Acil Durum Yönetimi,İşletme, Yüksek Lisans programlarında İnsan Kaynakları Yönetimi,Liderlik, Yönetim ve Organizasyon dersleri vermektedir.15 yüksek lisans tezinin danışmanlığını yürütmüştür. Çok sayıda ulusal ve uluslararası makale ve bildirisi bulunmaktadır.Ölçme ve Değerlendirme, Açık Uçlu Sorular ve Cevapların Analizi ile Terörle mücadele üzerine yazılmış “Aklın Akılla Savaşı” adlı kitapları bulunmaktadır. M5 Ulusal Güvenlik ,Savunma ve Strateji dergisi ile İSG Gündem dergilerine düzenli olarak aylık makaleler yazmakta,TVNET’te düzenli olarak Akıl Odası programına dış politika ve güvenlik konularında analiz yapmak üzere katılmaktadır.Çeşitli akademik dergilerde hakemlik yapmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Bilimler Araştırma Merkezi Onur Üyesidir.Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi(TASAM)Başkan Yardımcılığı, Teknik ve Üst Düzey Mesleki Güvenlik Eğitimcileri Derneği (TÜMGED) İkinci Başkanlığı,Marmara İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu Genel Sekreterliği, İş Güvenliği Profesyonelleri Derneği İkinci Başkanlığı, Akıllı Şehirler İnovasyon Derneği, Beşiktaş Kent Derneği ,AKUT Arama Kurtarma Vakfı,İstinye Üniversitesi Güvenlik Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdürmektedir. İnsan Yönetimi (PERYÖN) Derneği üyesi, Merkez Strateji Enstitüsü Danışma Kurul üyesidir. AKUT Spor Kulübü Atletizm lisanslı sporcusudur.Çok sayıda ultra maraton ve maratona katılmış ve katılmaya devam etmektedir. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Araştırma Alanları: Uluslararası İlişkiler ve Savunma Politikaları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Liderlik, Afet Yönetimi

Temel Alanları: Yönetim ve Strateji,  İnsan Kaynakları Yönetimi,  Stratejik Yönetim, 

ERENEL FAHRİ. (2020), Doğu Akdeniz’in Yeni Aktörleri:Rusya ve Çin, Avrasya Dosyası, 11(2), 120-144.
ERENEL FAHRİ. (2019), Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Adası :Artan Önem ve Artan Aktör Sayısı, Stratejist,
KISACIK SİNA,ERENEL FAHRİ. (2019), Doğu Akdeniz Güvenlik Algılamaları Bağlamında, Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması(PESCO) ve Enerji Güvenliği Meselelerinin Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerine Olası Yansımalarını Anlamak, Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 2(1), 51-76.
ÇAYA SİNAN,ERENEL FAHRİ. (2019), Muharebeye Toplumbilimsel Bir Bakış, Sosyal Bilimler Dergisi(SOBİDER), 6(41), 98-115.
EREN ÖZHAN,ERENEL FAHRİ. (2018), The Applicability of Program Management Approach in the Defense Acquisition Projects in Order to Avoid Deviations, İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi, 5(17), 163-193.
Demir Kadir Alpaslan,ERENEL FAHRİ,CAYMAZ EBRU. (2016), Defense Industry Clusters in Turkey, Jorunal of Defense Resources Management, 1(12), 7-20.
BOZAT ZEYNEP AYFER,ERENEL FAHRİ. (2016), Open Innovation in Human Resources and the Use ofCrowdsourcing, Modern Management Science and Engineering, 4(1), 43-52.
ERENEL FAHRİ. (2015), The Effect Of Path Goal Leadership Styles On Work Group Performance A Research On Jewellery Industry In Istanbul, Journal of Management, Marketing and Logistics, 2( 2015), 360-376.
ERENEL FAHRİ. (2015), An Exploratory Research On Diversity Management The Turkish Case with Special Reference To The Position Of Senior Citizens, International Journal of Economics, Commerce and Management, 3(5), 1007-1014.
CAYMAZ EBRU,ERENEL FAHRİ. (2015), Savunma Planlamasında Enerjinin Önemi, Milli Güvenlik ve Askeri Bilimler Dergisi, 2(7), 23-30.
ERENEL FAHRİ. (2015), Evolution of Organizational Niches A Study on General and Specialist Organizations, International Journal of Human Sciences, 12(2), 611-624.
CAYMAZ EBRU,SORAN SEMİH,ERENEL FAHRİ. (2014), The Relationship Between Corporate Sustainability And Corporate Social Responsibility In Business Global Compact Turkey, Journal of Management, Marketing and Logistics, 1(3), 208-217.
ERENEL FAHRİ,CAYMAZ EBRU. (2014), Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Sorunlarının Çözümünde Yeterliliği:Afrika Birliği Örneği, İstabul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 117-135.
BAŞ TÜRKER,ÜLGEN AYDINLIK ARZU,SVENSSON GÖRAN,MYSEN TORE,ERENEL FAHRİ. (2013), Validation of a Conscientius Corporate Brand Framework A Turkish Study, International Journal of Business and Globalisation, 10(2-2013), 173-184.
CAYMAZ EBRU,GÜRER BURAK,ERENEL FAHRİ. (2013), The Effect of Ladership Charisma Engagement and Group Belonging on Volunteer Work Performance AKUT Search and Rescue Association Example, International Journal of Human Sciences, 10(1), 1-19.
ERENEL FAHRİ. (2012), Personel Temin ve Seçim Sürecinde Adaylarda Oluşan Adalet Algısının Örgüte Etkilerinin Analizi, Maliye Finans Yazıları, 26(95), 9-20.
BAŞ TÜRKER,ÜLGEN AYDINLIK ARZU,ERENEL FAHRİ. (2011), Üniversite Öğrencilerinin İşveren Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Keşfedici Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, 11(3), 439-452.
ERENEL FAHRİ,ÇINAR MEHMET FATİH (2020), "Türkiye’de Yeni Bir Yönetim Modeli:Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi, Bilimsel Kitap
ERENEL FAHRİ (2019), "Geleceğin Güvenliği", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler, Bilimsel Kitap
ÖZDEMİR BURCU,ERENEL FAHRİ (2019), "Tarih-Toplum-Hukuk Bağlamında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yazıları", "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler, Bilimsel Kitap
DENİZLİ ADVİYE ASLI,DÜNDAR GÖNEN İLKAR,DEVELİ ALPTEKİN,GÖKÇEN KAPUSUZ AYŞE,KARAMAN MENEMENCİOĞLU GÜLLER BANU,DOĞAN BAŞAK,EZİLMEZ BİLAL,DEDEKORKUT SENEM EZGİ,ÇETİN CANAN,ERENEL FAHRİ,ÖZÇELİK GAYE,BABADAĞ MUSTAFA,KERSE GÖKHAN,KOSA GÖZDE,ASLAN HAKAN,UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN,AKÇAKANAT TAHSİN,DİNÇ MEHMET,AYBAS MERYEM,YORULMAZ MURAT,CAN ÖZGE,ÖZKUL AHMET SAİT,ANTALYALI ÖMER LÜTFİ,UYSAL BURHANETTİN,BOZ ANIL (2019), "Management and Organization: Various Approaches", "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji, Bilimsel Kitap
ERENEL FAHRİ (2019), "Management and Organization: Various Approaches", "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji, Bilimsel Kitap
ERENEL FAHRİ,ÖZDEMİR BURCU (2018), "A CRITICIAL REVIEW OF SOCIAL SCIENCE: THEORY AND PRACTICE", "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler, Bilimsel Kitap
ERENEL FAHRİ (2016), "Aklın Akılla Savaşı", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
(2019), "TASAM Stratejik Vizyon Sahibi Bilim İnsanı Ödülü", "Sivil Toplum Kuruluşu", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ", "DOÇENT", "Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü", "Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi-TASAM", Bilim - Sanat Ödülleri
(2002), "Eser Yazma Başarı Ödülü", "Kamu", "ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü", "GENELKURMAY BASKANLIGI", Çalışma Ödülü
(2012), "Askeri Araştırmalar Merkezi Onur Üyeliği", "Kamu", "ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü", "GENELKURMAY BAŞKANLIĞI", Bilim - Sanat Ödülleri