Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Fahri Erenel

Fahri Erenel,  Prof.

CV
Öğretim Üyesi, EPAM Müdürü

He is a B-class occupational safety specialist. Measurement and Evaluation, Analysis of Open Ended Questions and Answers, and "War of Reason with Reason, the Presidential Government System, Planning and Management of Defense Resources, Current Views on Disaster and Emergency Management, Protection of Critical Facilities and Infrastructures" and numerous book chapters on counter-terrorism. exists. Between 2011 and 2017, he worked as a founder, administrator, lecturer and member of various commissions in different academic units at Istanbul Altınbaş University. Currently, he is a faculty member of Istinye University Department of Political Science and Public Administration, Head of Occupational Health and Safety Graduate Program, Head of Ethics Committee for Social and Human Sciences Research at Istinye University, Director of Security and Defense Strategies Application and Research Center (GUVSAM). is on duty. He is an Honorary Member of the Turkish Armed Forces Military Sciences Research Center. He was awarded the TASAM Strategic Vision Scientist Award in 2019. He received training on search and rescue activities at AKUT Search and Rescue Association and carried out the responsibility of the press relations unit. He is still a Member of the Board of Trustees of AKUT Foundation. He is a licensed athlete of AKUT Sports Club Athletics. He has participated in numerous ultra-marathons and marathons. He speaks German and English.

Research Areas: International Relations and Defense Policies, International Terrorism, Leadership, Disaster Managment, Occupational Health and Safety, Educational Management and Supervision, Political Institutions, Environmental Management and Sustainable Development, Human Resources Management

Main Areas: Yönetim ve Strateji,  Stratejik Yönetim,  Kurumsal Yönetişim, 

2022 - ABD Hegemonyasının Sonu ve NATO'nun Varlığı
ERENEL FAHRİ. Avrasya Dosyası, 43-52.
2022 - Konut Kredilerinde Dijital Dönüşüm Üzerine Araştırma
ÇALIŞ GÜLBEYAZ, ERENEL FAHRİ. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(4), 462-481.
2022 - A Smart and Mechanized Agricultural Application: From Cultivation to Harvest
KIANI FARZAD, RANDOZA GİOVANNİ, SEYYEDDABAŞI EMİR, YELMEN İLKAY, NEMATZADEH MIANDOAB SAJJAD, ANKA FATEME AYŞİN, ERENEL FAHRİ, ZONTUL METİN, LANZE STEFANİA, MUZİRFATİ ANSELME. Applied Sciences-Basel, 12(12), 1-22.
2021 - Jeopolitik Teoriler ve Avrasya'nın Merkezinde Güç Savaşları
ERENEL FAHRİ. Avrasya Dosyası Stratejik Araştırmalar Dergisi, 12(1), 11-29.
2021 - The Human Body Becoming the Terrorist's Weapon: The Phenomenon of Suicide Terrorism
ERENEL FAHRİ, NİĞDELİOĞLU HAPPANİ NURİYE. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Dergisi, 10(2), 175-192.
2021 - Türkiye'nin Çevresel Güvenliğini Şekillendirme Çabaları
ERENEL FAHRİ. SDE (Stratejik Düşünce Enstitüsü) Akademi Dergisi, 1(1), 12-37.
2020 - Doğu Akdeniz’in Yeni Aktörleri:Rusya ve Çin
ERENEL FAHRİ. Avrasya Dosyası, 11(2), 120-144.
2019 - Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Adası :Artan Önem ve Artan Aktör Sayısı
ERENEL FAHRİ. Stratejist,
2019 - Doğu Akdeniz Güvenlik Algılamaları Bağlamında, Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması(PESCO) ve Enerji Güvenliği Meselelerinin Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerine Olası Yansımalarını Anlamak
KISACIK SİNA,ERENEL FAHRİ. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 2(1), 51-76.
2019 - Muharebeye Toplumbilimsel Bir Bakış
ÇAYA SİNAN,ERENEL FAHRİ. Sosyal Bilimler Dergisi(SOBİDER), 6(41), 98-115.
2018 - The Applicability of Program Management Approach in the Defense Acquisition Projects in Order to Avoid Deviations
EREN ÖZHAN,ERENEL FAHRİ. İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi, 5(17), 163-193.
2016 - Defense Industry Clusters in Turkey
Demir Kadir Alpaslan,ERENEL FAHRİ,CAYMAZ EBRU. Jorunal of Defense Resources Management, 1(12), 7-20.
2016 - Open Innovation in Human Resources and the Use ofCrowdsourcing
BOZAT ZEYNEP AYFER,ERENEL FAHRİ. Modern Management Science and Engineering, 4(1), 43-52.
2015 - The Effect Of Path Goal Leadership Styles On Work Group Performance A Research On Jewellery Industry In Istanbul
ERENEL FAHRİ. Journal of Management, Marketing and Logistics, 2( 2015), 360-376.
2015 - An Exploratory Research On Diversity Management The Turkish Case with Special Reference To The Position Of Senior Citizens
ERENEL FAHRİ. International Journal of Economics, Commerce and Management, 3(5), 1007-1014.
2015 - Savunma Planlamasında Enerjinin Önemi
CAYMAZ EBRU,ERENEL FAHRİ. Milli Güvenlik ve Askeri Bilimler Dergisi, 2(7), 23-30.
2015 - Evolution of Organizational Niches A Study on General and Specialist Organizations
ERENEL FAHRİ. International Journal of Human Sciences, 12(2), 611-624.
2014 - Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Sorunlarının Çözümünde Yeterliliği:Afrika Birliği Örneği
ERENEL FAHRİ,CAYMAZ EBRU. İstabul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 117-135.
2014 - The Relationship Between Corporate Sustainability And Corporate Social Responsibility In Business Global Compact Turkey
CAYMAZ EBRU,SORAN SEMİH,ERENEL FAHRİ. Journal of Management, Marketing and Logistics, 1(3), 208-217.
2013 - The Effect of Ladership Charisma Engagement and Group Belonging on Volunteer Work Performance AKUT Search and Rescue Association Example
CAYMAZ EBRU,GÜRER BURAK,ERENEL FAHRİ. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1-19.
2013 - Validation of a Conscientius Corporate Brand Framework A Turkish Study
BAŞ TÜRKER,ÜLGEN AYDINLIK ARZU,SVENSSON GÖRAN,MYSEN TORE,ERENEL FAHRİ. International Journal of Business and Globalisation, 10(2-2013), 173-184.
2012 - Personel Temin ve Seçim Sürecinde Adaylarda Oluşan Adalet Algısının Örgüte Etkilerinin Analizi
ERENEL FAHRİ. Maliye Finans Yazıları, 26(95), 9-20.
2011 - Üniversite Öğrencilerinin İşveren Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Keşfedici Bir Araştırma
BAŞ TÜRKER,ÜLGEN AYDINLIK ARZU,ERENEL FAHRİ. Ege Akademik Bakış, 11(3), 439-452.
Management and Organization: Various Approaches
2019 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-631-78282-8
EZİLMEZ BİLAL
Management and Organization:Varius Approaches
2019 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-632-78282-8
ERENEL FAHRİ
GLOBAL MARITIME GEOPOLITICS
2022 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-1-80135-115-7
CAYMAZ EBRU, ERENEL FAHRİ
Güvenlik Araştırmaları,Cilt-2698
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-8414-27-3
CAYMAZ EBRU, ERENEL FAHRİ
21 .Yüzyılda Bütün Boyutları ile Çin Halk Cumhuriyeti - Cilt 1
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-417-869-6
ERENEL FAHRİ
Stratejiden Poltikaya Güvenlik
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-7604-76-7
ERENEL FAHRİ
İşletmelerde Dijital Yönetim
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-7588-38-6
ERENEL FAHRİ, CAYMAZ EBRU
Uluslararası Göç Mücadelesinin Yeni Alanı - Doğu Akdeniz
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-7059-55-8
ERENEL FAHRİ, SOYDEMİR ABDULLAH
Avrasya Denkleminde Rusya-Çin Rekabeti
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-7624-30-5
ERENEL FAHRİ
Sosyal Bilimlerde Covid -19 Salgını :Dönemler ve Değişim Dinamikleri
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-74654-6-7
ERENEL FAHRİ
Gazilerimizden Anılar
2021 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 978-605-4881-42-0
ERENEL FAHRİ
Türkiye'de Yeni Bir Yönetim Modeli:Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-033-103-5
ERENEL FAHRİ
Türkiye'de Yeni bir Yönetim Modeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-033-103-5
ERENEL FAHRİ, ÇINAR MEHMET FATİH
Savunma Kaynaklarının Planlanması ve Yönetimi
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: : 978-605-133-889-7
ERENEL FAHRİ
Kritik Altyapı ve Tesislerin Korunması
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-402-448-1
ERENEL FAHRİ, CAYMAZ EBRU, KISACIK SİNA
Kritik Altyapı ve Tesislerin Korunması
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-402-448-1
ERENEL FAHRİ, CAYMAZ EBRU
Göç ve Etkileri Güvenlik, Toplum, Kadın, Çocuk, Ekonomi, Dış Politika
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-7676-43-4
ERENEL FAHRİ, CAYMAZ EBRU
Ege Jeopolitiği-Cilt 2
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-033-214-8
ERENEL FAHRİ
Ege Jeopolitiği -Cilt 2
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-033-214-8
ERENEL FAHRİ
Savunma Kaynaklarının Planlanması ve Yönetimi
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-133-711-1
CAYMAZ EBRU, ERENEL FAHRİ
Acil Durum ve Afet Yönetimine Güncel Bir Bakış
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-033-206-3
ERENEL FAHRİ,CAYMAZ EBRU
A CRITICIAL REVIEW OF SOCIAL SCIENCE: THEORY AND PRACTICE
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978 93 81043 28 8
ERENEL FAHRİ,ÖZDEMİR BURCU
Aklın Akılla Savaşı
2016 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 9786-055729684
ERENEL FAHRİ
Tarih-Toplum-Hukuk Bağlamında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yazıları
2019 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-7604-07-1
ÖZDEMİR BURCU,ERENEL FAHRİ
Management and Organization: Various Approaches
2019 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-631-78282-8
ERENEL FAHRİ
Sektör Analizleri ile Türkiye Ekonomisi
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-258-615-3
ERENEL FAHRİ
Geleceğin Güvenliği
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-4881-32-13
ERENEL FAHRİ
(2019), "TASAM Stratejik Vizyon Sahibi Bilim İnsanı Ödülü", "Sivil Toplum Kuruluşu", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ", "DOÇENT", "Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü", "Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi-TASAM", Bilim - Sanat Ödülleri
(2002), "Eser Yazma Başarı Ödülü", "Kamu", "ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü", "GENELKURMAY BASKANLIGI", Çalışma Ödülü
(2012), "Askeri Araştırmalar Merkezi Onur Üyeliği", "Kamu", "ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü", "GENELKURMAY BAŞKANLIĞI", Bilim - Sanat Ödülleri
(2019), "Akademik Onurlandırma", "Üniversite", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ", "DOÇENT", "Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ", Çalışma Ödülü
(2013), "An exploratory research on strategic planning in public institutions: Turkish prime ministry disaster and emergency management presidency case", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması>Katılım ve Yönetişim>Stratejik Yönetim", "10.1016/j.sbspro.2013.10.485", "1877-0428",
(2018), "İş Yaşamında Yalnızlık Nomofobi'yi Tetikler Mi? İstinye Üniversitesi Örneği", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Halkla İlişkiler>Halkla İlişkiler>Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları>Kurumsal İletişim>nomofobi,yalnızlık,iş yaşamında yalnızlık",
(2021), "KRİYOPOLİTİK VE KUZEY PASİFİK JEOPOLİTİĞİ KAPSAMINDA ABD, RUSYA VE ÇİN MÜCADELESİ ", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Bölgesel Çalışmalar",
"Değişikliğinin Yaratacağı Etkilere Karşı Kritik Tesis ve Altyapıların Korunması,", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması>Kriz ve Konu Yönetimi",
"Building Resilience in the Defense Industry: The Turkish Case", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Stratejik Yönetim",
(2022), "Yerel Yönetim(İlçe)’lere Yönelik Afet ve Acil Durum Yönetişim Model Önerisi", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması>Kentsel Alan Yönetimi",
(2018), "A Research on Competence Mismatch in Capability Based Defense Planning", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>İnsan Kaynakları Yönetimi>Polis ve İç Güvenlik Araştırmaları>Yetenek Yönetimi,Savunma Kaynakları Yönetimi,Yetenek Temelli Savunma Planlaması", "2248 - 2245",
(2019), "Osmanlı İlmiye Teşkilatında Bir Kurum Olarak İltimaslı Tayinlerin Sürdürülmesine Yönelik Tarihsel Bir Araştırma", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>İnsan Kaynakları Yönetimi>Kurumsal Kuram,Örgüt Teorisi",
(2019), "Military Human Resources Management in The Robotic Warfare Era", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>İnsan Kaynakları Yönetimi>Polis ve İç Güvenlik Araştırmaları>Robotik Savaş,Askeri İnsan Kaynakları Yönetimi", "2248-2385",
"A RENEWED INTEREST IN SCIENCE DIPLOMACY AND THE ARCTIC", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler",
"Dijitalleşmenin Askerlik Mesleği Üzerine Etkileri̇ ve Dijital Askerler", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
"Yerel Yönetimlerin Afetlere Yönelik Yönetişim Kapasitelerinin Arttırılması", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2020), "Robotik Çağda Silahlı Kuvvetlerde İnsan Kaynakları Yönetimi", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
"Güvenlik Anlayışında Paradigma Değişimi ve Savunma Alanına Yansımaları", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler",
"“Asimetrik Saldırılar ve Stratejik Tesislerin Güvenliği”", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
"Afet ve Acı̇l Durumlar Iiçı̇n Hazırlanan Planlar: Karmaşıklık mı? Sadelı̇k ve Bası̇tlı̇k mı̇?", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2018), "Savunma Tedarik Projelerinde Program Yönetim Yaklaşımının Uygulanabilirliği", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2018), "Lojistik Sektöründe Yeni Bir Uygulama:Butik Lojistik", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2004), "İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Bir Anlayış Yetkinlik", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2011), "Çalışma Yaşamında Yaşanan Gelişmeler Kapsamında İnsan Kaynakları Yönetiminde Görev ve Etkinlik Analizi İnsan Kaynakları Yönetiminin Görevleri Sınırsız mı", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2012), "Türk Kültüründe Toplulukçuluk Üzerine Bir Meta Analizi", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2013), "A Model Proposal for Efficient Disaster Management The Turkish Sample", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2013), "An Exploratory Research On Strategic Planning In Public Institutions Turkish Prime Ministry Disaster And Emergency Management Presidency Case", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2013), "Giderek Yaşlanma Eğilimi Gösteren Nüfus Yapımızda Sayıları Artan Yaşlı İnsanlarımıza Yönelik Danışmanlık Hizmeti Uygulaması Almanya Örneğinin İncelenmesi ve Yapılabileceklerin Ortaya Konulması", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2014), "İş Güvenliği Uzmanlarının Eğitiminin İş Kazalarının Önlenmesindeki Önemi", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2012), "Liderlik Stilleri ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bir Meta Analizi", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2013), "An Exploratory Research on Motivating and Integrating 60 Plus People into Work Life The Turkish People", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2018), "İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrol ve Denetim EtkinliğininArttırılması Üzerine Bir Model Önerisi", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
"The New Fault Lines in Turkey’s Security Strategy", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler",
"Konteyner Taşımacılığı ve Güvenlik", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası Ticaret",
(2018), "Vekalet Savaşlarında Çatışma Yönetimi", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler",