İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Enes Kurt

Enes Kurt,  Araştırma Görevlisi

CV
Araştırma Görevlisi

Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi, İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü’nde 2016 yılında tamamlayan Enes KURT, aynı yılda başladığı yüksek lisans eğitimini ise 2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim Programı’ndan "Türk savunma sanayii tarihine mikro yaklaşım: Savunma sanayii işletmelerine dair bir envanter ve dönemselleştirme çalışması (1836-2018)" tezi ile mezun olarak tamamlamıştır. Aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon programında doktora eğitimine başlamıştır. Enes Kurt, 2017 Mart itibarı ile İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi araştırma görevlisi olarak akademik kadroda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Uluslararası Ticaret, Stratejik Yönetim, İşletmecilik Tarihi

Temel Alanları: Yönetim ve Strateji,