İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi, İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü’nde 2016 yılında tamamlayan Enes KURT, aynı yılda başladığı yüksek lisans eğitimini ise 2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim Programı’ndan "Türk savunma sanayii tarihine mikro yaklaşım: Savunma sanayii işletmelerine dair bir envanter ve dönemselleştirme çalışması (1836-2018)" tezi ile mezun olarak tamamlamıştır. Aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon programında doktora eğitimine başlamıştır. Enes Kurt, 2017 Mart itibarı ile İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi araştırma görevlisi olarak akademik kadroda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Uluslararası Ticaret, Stratejik Yönetim, İşletmecilik Tarihi

Temel Alanları: Yönetim ve Strateji, 

Sultan II. Abdülhamid ve Osmanlı Modernleşmesi
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-461-602-6
KURT ENES, ŞEHİTOĞLU YASİN
Yönetim, Strateji ve Organizasyon Alanında Bilimsel Tartışmalar
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-8443-46-2
KURT ENES
Türk Savunma Sanayii Tarihi: Dönemler ve Aktörler 1834 - 2020
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786254081156
ŞEHİTOĞLU YASİN, KURT ENES
Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Savunma Sanayi Fabrikaları (1923 – 1950)
2023 - Uluslararası Hakemli
Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, KURT ENES, ŞEHİTOĞLU YASİN
The Transformation of the Turkish Defence Industry from the time of the Ottoman Empire to the Republic of Turkey, 1834-1950
2022 - Uluslararası Hakemli
Industrial History Review, KURT ENES, ŞEHİTOĞLU YASİN
BİLİMSEL YÖNETİM DÜŞÜNCESİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ DÜŞÜNCESİNE DOĞRU: 1929 BÜYÜK BUHRANI’NIN YÖNETİM ÇALIŞMALARINA ETKİSİ
2021 - Uluslararası Hakemli
Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, KURT ENES, ŞEHİTOĞLU YASİN
TÜRK YÖNETİM BİLİMİNE TARİHE DÖNÜŞ KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE BİR BAKIŞ: SINIFLAR, İŞ DÜNYASI VE BİLGİ TRANSFERİ
2021 - Uluslararası Hakemli
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, KURT ENES, ŞEHİTOĞLU YASİN
Türkiye’de Salgın Hastalıklar ve İşletme Tarihi: Salgın Hastalıkla Mücadelede Büyüyen Bir Girişimci Olarak Necip Akar
2021 - Uluslararası Hakemli
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, KURT ENES, ŞEHİTOĞLU YASİN, ŞENGÜLLENDİ MUHAMMET FATİH
Toksik Liderlik ve Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları İlişkisinde Kariyerizmin Aracı Rolü
2020 - Uluslararası Hakemli
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, ŞENGÜLLENDİ MUHAMMET FATİH,ŞEHİTOĞLU YASİN,KURT ENES
İşletme Eğitimi Alanının Kavramsal Yapısının Keşfi: Bir Bibliyometrik Analiz
2020 - Uluslararası Hakemli
Türkiye Eğitim Dergisi, ŞEHİTOĞLU YASİN,BİLGETÜRK MAHMUT,ŞENGÜLLENDİ MUHAMMET FATİH,KURT ENES
Klasik ve Neo-Klasik Yönetim Düşüncesi Bağlamında ”Strateji”
2019 - Ulusal Hakemli
Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, KURT ENES
İşletme Tarihi ve Yönetim ve Örgüt Çalışmalarında Tarih Kullanımında Birleşmeye Doğru: BH, BHR ve JHM Dergileri Üzerine Bir Bibliyometrik Analiz
2021 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji ,
İşletme Yönetimi Bilgisinin Uluslararası Seyahati: 1924 Prag Uluslararası Bilimsel Yönetim Kongresi
2021 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji ,
Örgütlerde Bilgi Saklama Kavramının Bibliyometrik Yöntemle İncelenmesi
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Sosyal Bilimlerde Covid-19 Çalışmalarının Genel Görünümü
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
İşletme Tarihi Çalışmalarında Ana Aktörler - Ana Konular: Business History Dergisi Üzerinde Bir İnceleme
2020 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Devlet ve İş Adamları İlişkisine Politik Bağlamda Bir Bakış: 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi Örneği
2019 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
1929 Büyük Buhranı’nın Yönetim Çalışmalarına Etkisi: 1924 Prag Uluslararası Yönetim Kongresi ve 1935 Londra Uluslararası Bilimsel Yönetim Kongresi Karşılaştırması
2018 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
İSO 500 Listesinin 50. Yılına Girerken En Büyük 50 Sanayi Kuruluşu Bağlamında Bir Analiz ve Dönemlendirme Çalışması
2018 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
II. Abdülhamid Dönemi’nde Kurulan Uzun Ömürlü İşletmeler: Osmanlı Devleti ve İngiltere Karşılaştırması-Sektörel Bir Analiz
2018 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Does The Experience Level Have A Moderator Effect In The Relation Between Transformational Leadership and Positive Psychological Capital?
2017 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,