Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Enes Kurt

Enes Kurt,  Research Asst.

CV
Research Assistant

Enes Kurt completed his undergraduate education at Haliç University, Faculty of Business, Department of International Trade and Business Administration in 2016. He graduated "Micro approach to the Turkish defense industry: An inventory and periodization study in defense industry enterprises (1836-2018)" with thesis from the Innovation, Entrepreneurship and Management Program in Yıldız Technical University Institute of Social Sciences in 2018. In the same year, he started his doctorate education in Yıldız Technical University, Institute of Social Sciences, Department of Business Administration, Management and Organization program. Enes Kurt has been serving as an research assistant in the Department of International Trade and Management at İstinye University since March 2017.

Main Areas: Yönetim ve Strateji, 

2021 - Türkiye’de Salgın Hastalıklar ve İşletme Tarihi: Salgın Hastalıkla Mücadelede Büyüyen Bir Girişimci Olarak Necip Akar
KURT ENES, ŞEHİTOĞLU YASİN, ŞENGÜLLENDİ MUHAMMET FATİH. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 15(2), 45-54.
2020 - İşletme Eğitimi Alanının Kavramsal Yapısının Keşfi: Bir Bibliyometrik Analiz
ŞEHİTOĞLU YASİN,BİLGETÜRK MAHMUT,ŞENGÜLLENDİ MUHAMMET FATİH,KURT ENES. Türkiye Eğitim Dergisi, 5(2), 415-443.
2020 - Toksik Liderlik ve Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları İlişkisinde Kariyerizmin Aracı Rolü
ŞENGÜLLENDİ MUHAMMET FATİH,ŞEHİTOĞLU YASİN,KURT ENES. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 11(22), 743-765.
2019 - Klasik ve Neo-Klasik Yönetim Düşüncesi Bağlamında ”Strateji”
KURT ENES. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 150-156.