Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Enes Kurt completed his undergraduate education at Haliç University, Faculty of Business, Department of International Trade and Business Administration in 2016. He graduated "Micro approach to the Turkish defense industry: An inventory and periodization study in defense industry enterprises (1836-2018)" with thesis from the Innovation, Entrepreneurship and Management Program in Yıldız Technical University Institute of Social Sciences in 2018. In the same year, he started his doctorate education in Yıldız Technical University, Institute of Social Sciences, Department of Business Administration, Management and Organization program. Enes Kurt has been serving as an research assistant in the Department of International Trade and Management at İstinye University since March 2017.

Main Areas: Yönetim ve Strateji, 

2022 - The Transformation of the Turkish Defence Industry from the time of the Ottoman Empire to the Republic of Turkey, 1834-1950
KURT ENES, ŞEHİTOĞLU YASİN. Industrial History Review, 31(86),
2021 - BİLİMSEL YÖNETİM DÜŞÜNCESİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ DÜŞÜNCESİNE DOĞRU: 1929 BÜYÜK BUHRANI’NIN YÖNETİM ÇALIŞMALARINA ETKİSİ
KURT ENES, ŞEHİTOĞLU YASİN. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 9(66), 1327-1334.
2021 - TÜRK YÖNETİM BİLİMİNE TARİHE DÖNÜŞ KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE BİR BAKIŞ: SINIFLAR, İŞ DÜNYASI VE BİLGİ TRANSFERİ
KURT ENES, ŞEHİTOĞLU YASİN. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), 1699-1722.
2021 - Türkiye’de Salgın Hastalıklar ve İşletme Tarihi: Salgın Hastalıkla Mücadelede Büyüyen Bir Girişimci Olarak Necip Akar
KURT ENES, ŞEHİTOĞLU YASİN, ŞENGÜLLENDİ MUHAMMET FATİH. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 15(2), 45-54.
2020 - Toksik Liderlik ve Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları İlişkisinde Kariyerizmin Aracı Rolü
ŞENGÜLLENDİ MUHAMMET FATİH,ŞEHİTOĞLU YASİN,KURT ENES. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 11(22), 743-765.
2020 - İşletme Eğitimi Alanının Kavramsal Yapısının Keşfi: Bir Bibliyometrik Analiz
ŞEHİTOĞLU YASİN,BİLGETÜRK MAHMUT,ŞENGÜLLENDİ MUHAMMET FATİH,KURT ENES. Türkiye Eğitim Dergisi, 5(2), 415-443.
2019 - Klasik ve Neo-Klasik Yönetim Düşüncesi Bağlamında ”Strateji”
KURT ENES. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 150-156.
Sultan II. Abdülhamid ve Osmanlı Modernleşmesi
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-461-602-6
KURT ENES, ŞEHİTOĞLU YASİN
Yönetim, Strateji ve Organizasyon Alanında Bilimsel Tartışmalar
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-8443-46-2
KURT ENES
Türk Savunma Sanayii Tarihi: Dönemler ve Aktörler 1834 - 2020
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786254081156
ŞEHİTOĞLU YASİN, KURT ENES
(2021), "İşletme Tarihi ve Yönetim ve Örgüt Çalışmalarında Tarih Kullanımında Birleşmeye Doğru: BH, BHR ve JHM Dergileri Üzerine Bir Bibliyometrik Analiz", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji",
(2021), "İşletme Yönetimi Bilgisinin Uluslararası Seyahati: 1924 Prag Uluslararası Bilimsel Yönetim Kongresi", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji",
"Örgütlerde Bilgi Saklama Kavramının Bibliyometrik Yöntemle İncelenmesi", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
"Sosyal Bilimlerde Covid-19 Çalışmalarının Genel Görünümü", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2020), "İşletme Tarihi Çalışmalarında Ana Aktörler - Ana Konular: Business History Dergisi Üzerinde Bir İnceleme", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2019), "Devlet ve İş Adamları İlişkisine Politik Bağlamda Bir Bakış: 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi Örneği", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2018), "1929 Büyük Buhranı’nın Yönetim Çalışmalarına Etkisi: 1924 Prag Uluslararası Yönetim Kongresi ve 1935 Londra Uluslararası Bilimsel Yönetim Kongresi Karşılaştırması", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2018), "İSO 500 Listesinin 50. Yılına Girerken En Büyük 50 Sanayi Kuruluşu Bağlamında Bir Analiz ve Dönemlendirme Çalışması", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2018), "II. Abdülhamid Dönemi’nde Kurulan Uzun Ömürlü İşletmeler: Osmanlı Devleti ve İngiltere Karşılaştırması-Sektörel Bir Analiz", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2017), "Does The Experience Level Have A Moderator Effect In The Relation Between Transformational Leadership and Positive Psychological Capital?", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",