İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Hacer Özgen  NARCI

Hacer Özgen Narcı,  Prof. Dr.

CV

Hacer Özgen Narcı 1986 yılında Sağlık Meslek Lisesi’ni birincilikle bitirmiş ve 6 yıl süre ile hemşirelik mesleğini icra etmiştir. Çalışarak okuduğu lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu’nda, yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi alanında tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi bursu ile Amerika Birleşik Devletleri Virginia Commonwealth Üniversitesi’nde Sağlık Hizmetleri Organizasyonu ve Araştırma alanında 2000 yılında tamamlamıştır. Doçent unvanını Yönetim ve Organizasyon alanında almıştır. Endüstriyel Örgüt Teorisini kullanarak diyaliz merkezlerinin teknik verimliliklerini etkileyen faktörleri incelediği doktora tezi 2001 yılı En İyi Doktora Çalışması olarak “The James W. Begun” ödülüne layık görülmüştür. Geliştirdiği teknik verimlilik ölçüm modeli uluslararası çalışmalarda referans kaynağıdır. Ulusal ve uluslararası makale, kitap ve kitap bölümleri bulunan Özgen Narcı, ulusal ve uluslararası çok sayıda dergide hakemlik yapmaktadır. Harvard Üniversitesi öğretim üyeleriyle birlikte Türkiye’nin ilk Ulusal Sağlık Hesaplarını hazırlayan ve Türkiye’de informal cepten sağlık harcamalarıyla ilgili ilk çalışmayı gerçekleştiren ekipte yer almıştır. TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu sponsorluğunda ulusal ve uluslararası çok sayıda araştırma projesinde yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görev almıştır. Yirmi yılı aşkın süredir lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çeşitli derslerin yanı sıra ulusal ve uluslararası platformlarda eğitimler vermiştir. 2012–2017 yılları arasında Acıbadem Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi’nde Sağlık Yönetimi Bölümü Başkanı olarak görev yapmıştır. 2017-2019 yılları arasında İstinye Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Kurucu Bölüm Başkanı ve Amerika Birleşik Devletleri Duquesne Üniversitesi Sağlık Sistemleri ve Yönetimi Bölümü Başkanı olarak çalışmıştır. Ağustos 2020 tarihinde İSÜ ailesine tekrar katılan Özgen Narcı, Sağlık Yönetimi Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Araştırma Alanları: Verimlilik, Cepten Sağlık Harcamaları, Sağlık Sektöründe Rekabet, Stratejik Yönetim

Temel Alanları: Yönetim ve Organizasyon,  Sağlık İşletmeleri Yönetimi,  Stratejik Yönetim, 

Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Değerlendirme
2015 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-975-06-2620-3
HAYRAN OSMAN EROL,ÖZGEN NARCI HACER,AYDIN SABAHATTİN,TAŞDEMİR MUSTAFA,SUR HAYDAR
Sağlık Ekonomisi
2015 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-975-06-2617-3
ÖZGEN NARCI HACER,HAYRAN OSMAN EROL,AYDIN SABAHATTİN,TAŞDEMİR MUSTAFA,KARAHAN HATİCE,SUR HAYDAR
Technical Efficiency in the Dialysis Industry The Roles of Market Structure and Facility Conduct
2009 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 3639172035
ÖZGEN HACER
Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları Hanehalkı Sağlık Harcamaları 2002 2003
2006 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-590-173-6
ÖZGEN HACER, YALÇIN PINAR
Sağlık Diplomasisi: Sağlık Politikaları Sistem Analisti Eğitimi
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-4797-13-4
HAYRAN OSMAN EROL,TAŞDEMİR MUSTAFA,ÖZGEN NARCI HACER,SUR HAYDAR,TARIM MEHVEŞ,AYDIN SABAHATTİN,KARAHAN HATİCE,PALTEKİ TUNÇAY,TATAR MEHTAP,KARAMAN MUHAMMET İHSAN,KÖSE İLKER,Yiğitbaşı Gazi
Sağlık Diplomasisi: Sağlık Politikaları Sistem Analisti Eğitimi
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-4797-13-4
HAYRAN OSMAN EROL,TAŞDEMİR MUSTAFA,ÖZGEN NARCI HACER,SUR HAYDAR,TARIM MEHVEŞ,AYDIN SABAHATTİN,KARAHAN HATİCE,PALTEKİ TUNÇAY,TATAR MEHTAP,KÖSE İLKER,KARAMAN MUHAMMET İHSAN,Yiğitbaşı Gazi
Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi
2014 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
ÖZGEN NARCI HACER
Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi
2014 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
ÖZGEN NARCI HACER
Capturing Innovation inSurgeries: An Evaluation from a Management Perspective
2019 - Uluslararası Hakemli
Knowledge-Based Development, ARKALI OLCAY GÖKÇEN, ÖZGEN NARCI HACER, GÜRLER METİN, BULU MELİH
İl Düzeyinde Görev Yapan Kamu Sağlık Yöneticilerinin Karar Verme Stilleri ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması
2019 - Ulusal Hakemli
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, ŞEN NÜRŞEN, ÖZGEN NARCI HACER, KALMUK GÜLHAN
Examining Health Care Spending Trends over a Decade: The Palestinian Case
2015 - Uluslararası Hakemli
Eastern Mediterranean Health Journal, HAMIDI SAMER, ÖZGEN NARCI HACER, AKİNCİ FEVZİ, NACAKGEDİGİ ONUR
An Examination of Competition and Efficiency for Hospital Industry
2015 - Uluslararası Hakemli
Health Care Management Science, ÖZGEN NARCI HACER,NARCI MUSTAFA,TARCAN MENDERES,ŞAHİN İSMET
Financial Catastrophe and Poverty Effects of Out of Pocket Payments in Turkey
2015 - Uluslararası Hakemli
The European Journal of Health Economics, ÖZGEN NARCI HACER,ŞAHİN İSMET,YILDIRIM HASAN HÜSEYİN
Assessment of Hospital Efficiency under Health Transformation Program in Turkey
2011 - Uluslararası Hakemli
Central European Journal of Operations Research, ŞAHİN İSMET, OZCAN YASAR, ÖZGEN HACER
Predictors of Informal Health Payments The Example from Turkey
2010 - Uluslararası Hakemli
JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, ÖZGEN HACER, ŞAHİN BAYRAM, BELLI PAOLO, TATAR MEHTAP, BERMAN PETER
Measurement of Efficiency of the Dialysis Sector in Turkey using Data Envelopment Analysis
2010 - Uluslararası Hakemli
HEALTH POLICY, ÖZGEN HACER, ŞAHİN İSMET
Cepten Sağlık Harcamalarının Hakkaniyet Açısından Değerlendirilmesi
2010 - Ulusal Hakemli
Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, ÖZGEN NARCI HACER
Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Hakkaniyet
2008 - Ulusal Hakemli
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, UĞURLUOĞLU ECE, ÖZGEN HACER
Sağlıkta Hizmetleri Finansmanında İnformal Ödemeler
2008 - Ulusal Hakemli
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, ÖZGEN HACER, TATAR MEHTAP
Sağlık Sektöründe Bir Verimlilik Değerlendirme Tekniği Olarak Maliyet Etkililik Analizi ve Türkiye de Durum
2007 - Ulusal Hakemli
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, ÖZGEN HACER, TATAR MEHTAP
Informal Payments in the Health Sector A Case Study from Turkey
2007 - Uluslararası Hakemli
HEALTH AFFAIRS, TATAR MEHTAP, ÖZGEN HACER, ŞAHİN BAYRAM, BELLI PAOLO, BERMAN PETER
Sağlık Hizmetleri Finansmanında Cepten Harcama: Nedir? Neden Önemlidir?
2007 - Ulusal Hakemli
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, ÖZGEN NARCI HACER
Does Chain Affiliation Make a Difference in Efficiency of Dialysis Providers in the USA
2006 - Uluslararası Hakemli
Social Science and Medicine, ÖZGEN NARCI HACER
Longitudinal Analysis of Efficiency in Multiple Output Dialysis Markets
2004 - Uluslararası Hakemli
Health Care Management Science, ÖZGEN NARCI HACER, OZCAN YASAR
Türkiye de Diyaliz Sektörünün Gelişimi ve Prodüktivitesinin Değerlendirilmesi
2003 - Ulusal Hakemli
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, ÖZGEN HACER, ŞAHİN İSMET
A National Study of Efficiency for Dialysis Centers An Examination of Market Competition and Facility Characteristics for Production of Multiple Dialysis Outputs
2002 - Uluslararası Hakemli
Health Services Research, ÖZGEN HACER, OZCAN YASAR
İşlem Maliyetleri Teorisi Sağlık Hizmetleri İşlemlerinde Sözleşme mi Yoksa Örgüt İçi Yapılanma mı
2002 - Ulusal Hakemli
Amme İdaresi Dergisi, ÖZGEN NARCI HACER
Sağlık Bakanlığı İl Devlet Hastanelerinin Karşılaştırmalı Verimlilik Analizi
2000 - Ulusal Hakemli
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, ŞAHİN İSMET, ÖZGEN HACER
Do Mergers Enhance the Performance of Hospital Efficiency
2000 - Uluslararası Hakemli
JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY, HARRIS JAMES, ÖZGEN HACER, OZCAN YASAR
Turkish Hospital Management At A Crossroads Prospects for the Year 2000
1998 - Uluslararası Hakemli
The Journal of Health Administration Education, TATAR FAHREDDİN, TATAR MEHTAP, ŞAHİN İSMET, ÇELİK YUSUF, ÖZGEN HACER, ÖKEM GÜLDEM
Hastane Yönetiminde Gelecekte Önem Kazanacak Alan ve Konular ile Bu Alan ve Konularda Başarılı Olmak için Gerekli Bilgi Beceri Yetenekler
1995 - Ulusal Hakemli
Toplum ve Hekim, TATAR FAHREDDİN, TATAR MEHTAP, ŞAHİN İSMET, ÖZGEN HACER, ÇELİK YUSUF, ÖKEM GÜLDEM
Hacettepe Üniversitesi Dahiliye Beyin Cerrahi ve Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane Enfeksiyonlarının Hastaya Olan Maliyeti Konulu Tanımlayıcı Bir Araştırma
1995 - Ulusal Hakemli
Toplum ve Hekim, ÖZGEN HACER, ÇELİK YUSUF, TEZCAN SABAHAT
Sağlık Bakım Hizmetlerinde Kalite Nedir Hasta Tatmini Boyutuyla İlgili Bir Değerlendirme
1995 - Ulusal Hakemli
Toplum ve Hekim, ÖZGEN NARCI HACER
TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE EKSİK SİGORTA SORUNU
2017 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Sağlık Ekonomisi ,
Türkiye de Cepten Sağlık Harcamaları
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Sağlıkta Performans Yönetimi Finansman ve Kalite İlişkisi
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Türkiye de Sağlık Hizmetleri Üretiminde Verimlilik Ölçümünün Güncel Konuları
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Cepten Sağlık Harcamalarının Finansal Etkileri Katastrofik Harcamalar ve Yoksullaşma
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Sağlık Yönetimi Eğitimine Akademisyen Bakışı
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Healthcare Reform and New Challenges in Turkish Healthcare System and Operations Research
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Cepten Sağlık Harcamaları ve Hakkaniyet
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Sağlık Hizmetlerinin Verimliliği
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Toplam Kalite Yönetimi Sağlık Bakanlığı Hastaneleri için Bir Model Önerisi
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Türkiye de Diyaliz Endüstrisinin Gelişimi ve Performansından İzlenimler
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Diyaliz Sektörünün Teknik Verimliliği
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Katastrofik Cepten Sağlık Harcamaları ve Belirleyicileri
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Performance After Mergers A DEA Study
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Factors Associated with Efficiency in Producing Dialysis Treatments
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Technical Efficiency in Renal Dialysis An Application of Data Envelopment Analysis
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Longitudinal Analysis of Efficiency in Dialysis
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
İnformal Cepten Sağlık Harcamaları İle İlişkili Faktörler
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Veri Zarflama Analizi İle Üniversite Hastanelerinin Verimlilik Ölçümü
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Formal and Informal Payments for Health in Turkey Size Composition and Equity
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
An Examination of Competition and Efficiency for Hospital Industry
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Cepten Sağlık Harcamalarının Yoksullaşmaya Etkisi
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Sağlık Bakanlığı Genel Hastanelerinin Teknik Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliğinin Değerlendirilmesi
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Türkiye de Cepten Sağlık Harcamasında Dikey Hakkaniyetin Değerlendirilmesi
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Türkiye de Cepten Sağlık Harcamaları İle İlişkili Faktörlerin İncelenmesi
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
JAMES W. BEGUN AWARD
2001