İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Hacer Özgen  Narcı

Hacer Özgen Narcı,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

Hacer Özgen Narcı 1986 yılında Sağlık Meslek Lisesi’ni birincilikle bitirmiş ve hemşire olarak çalışma hayatına başlamıştır. Çalışarak okuduğu lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu’nda, yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi “Sağlık Kurumları Yönetimi” alanında tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi bursu ile Amerika Birleşik Devletleri Virginia Commonwealth Üniversitesi’nde “Sağlık Hizmetleri Organizasyonu ve Araştırma” alanında 2000 yılında tamamlamıştır. Diyaliz merkezlerinin teknik verimliliklerini etkileyen örgütsel ve çevresel faktörleri incelediği doktora tezi 2001 yılı En İyi Doktora Çalışması olarak “The James W. Begun” ödülüne layık görülmüş ve Sağlık Yönetimi alanındaki en prestijli dergide yayınlanmıştır. Dr. Özgen Narcı doçent unvanını 2006 yılında “Yönetim ve Organizasyon” alanında almıştır. Ulusal ve uluslararası makale, kitap ve kitap bölümleri bulunan Dr. Özgen Narcı, ulusal ve uluslararası çok sayıda dergide hakemlik yapmaktadır. Harvard Üniversitesi öğretim üyeleriyle birlikte Türkiye’nin ilk Ulusal Sağlık Hesaplarını hazırlayan ve Türkiye’de informal cepten sağlık harcamalarıyla ilgili ilk çalışmayı gerçekleştiren ekipte yer almıştır. TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu sponsorluğunda ulusal ve uluslararası çok sayıda araştırma projesinde yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görev almıştır. Son 20 yıldır lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde derslerin yanı sıra ulusal ve uluslararası platformlarda eğitimler vermekte ve tez danışmanlığı yapmaktadır. 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden emekli olan Dr. Özgen Narcı, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Duquesne Üniversitesi’nde Sağlık Yönetimi Bölümü’nde çalışmıştır. Emeklilik sonrası çalıştığı birimlerde Bölüm Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. Ağustos 2020 tarihinden bu yana İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Özgen Narcı, Mustafa Narcı ile evlidir ve Liv Koleji 3. sınıf öğrencisi Bade Nur Narcı’nın annesidir.

Araştırma Alanları: Verimlilik, Cepten Sağlık Harcamaları, Sağlık Sektöründe Rekabet, Stratejik Yönetim

Temel Alanları: Organizasyon,  Sağlık İşletmeciliği, 

2019 - Capturing Innovation inSurgeries: An Evaluation from a Management Perspective
ARKALI OLCAY GÖKÇEN, ÖZGEN NARCI HACER, GÜRLER METİN, BULU MELİH. Knowledge-Based Development, 10(2), 107-127.
2019 - İl Düzeyinde Görev Yapan Kamu Sağlık Yöneticilerinin Karar Verme Stilleri ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması
ŞEN NÜRŞEN, ÖZGEN NARCI HACER, KALMUK GÜLHAN. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,
2015 - Examining Health Care Spending Trends over a Decade: The Palestinian Case
HAMIDI SAMER, ÖZGEN NARCI HACER, AKİNCİ FEVZİ, NACAKGEDİGİ ONUR. Eastern Mediterranean Health Journal,
2015 - Financial Catastrophe and Poverty Effects of Out of Pocket Payments in Turkey
ÖZGEN NARCI HACER,ŞAHİN İSMET,YILDIRIM HASAN HÜSEYİN. The European Journal of Health Economics,
2015 - An Examination of Competition and Efficiency for Hospital Industry
ÖZGEN NARCI HACER,NARCI MUSTAFA,TARCAN MENDERES,ŞAHİN İSMET. Health Care Management Science,
2011 - Assessment of Hospital Efficiency under Health Transformation Program in Turkey
ŞAHİN İSMET, OZCAN YASAR, ÖZGEN HACER. Central European Journal of Operations Research,
2010 - Cepten Sağlık Harcamalarının Hakkaniyet Açısından Değerlendirilmesi
ÖZGEN NARCI HACER. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi,
2010 - Predictors of Informal Health Payments The Example from Turkey
ÖZGEN HACER, ŞAHİN BAYRAM, BELLI PAOLO, TATAR MEHTAP, BERMAN PETER. JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS,
2010 - Measurement of Efficiency of the Dialysis Sector in Turkey using Data Envelopment Analysis
ÖZGEN HACER, ŞAHİN İSMET. HEALTH POLICY,
2008 - Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Hakkaniyet
UĞURLUOĞLU ECE, ÖZGEN HACER. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,
2008 - Sağlıkta Hizmetleri Finansmanında İnformal Ödemeler
ÖZGEN HACER, TATAR MEHTAP. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,
2007 - Informal Payments in the Health Sector A Case Study from Turkey
TATAR MEHTAP, ÖZGEN HACER, ŞAHİN BAYRAM, BELLI PAOLO, BERMAN PETER. HEALTH AFFAIRS,
2007 - Sağlık Hizmetleri Finansmanında Cepten Harcama: Nedir? Neden Önemlidir?
ÖZGEN NARCI HACER. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,
2007 - Sağlık Sektöründe Bir Verimlilik Değerlendirme Tekniği Olarak Maliyet Etkililik Analizi ve Türkiye de Durum
ÖZGEN HACER, TATAR MEHTAP. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,
2006 - Does Chain Affiliation Make a Difference in Efficiency of Dialysis Providers in the USA
ÖZGEN NARCI HACER. Social Science and Medicine,
2004 - Longitudinal Analysis of Efficiency in Multiple Output Dialysis Markets
ÖZGEN NARCI HACER, OZCAN YASAR. Health Care Management Science,
2003 - Türkiye de Diyaliz Sektörünün Gelişimi ve Prodüktivitesinin Değerlendirilmesi
ÖZGEN HACER, ŞAHİN İSMET. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,
2002 - İşlem Maliyetleri Teorisi Sağlık Hizmetleri İşlemlerinde Sözleşme mi Yoksa Örgüt İçi Yapılanma mı
ÖZGEN NARCI HACER. Amme İdaresi Dergisi,
2002 - A National Study of Efficiency for Dialysis Centers An Examination of Market Competition and Facility Characteristics for Production of Multiple Dialysis Outputs
ÖZGEN HACER, OZCAN YASAR. Health Services Research,
2000 - Do Mergers Enhance the Performance of Hospital Efficiency
HARRIS JAMES, ÖZGEN HACER, OZCAN YASAR. JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY,
2000 - Sağlık Bakanlığı İl Devlet Hastanelerinin Karşılaştırmalı Verimlilik Analizi
ŞAHİN İSMET, ÖZGEN HACER. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,
1998 - Turkish Hospital Management At A Crossroads Prospects for the Year 2000
TATAR FAHREDDİN, TATAR MEHTAP, ŞAHİN İSMET, ÇELİK YUSUF, ÖZGEN HACER, ÖKEM GÜLDEM. The Journal of Health Administration Education,
1995 - Hacettepe Üniversitesi Dahiliye Beyin Cerrahi ve Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane Enfeksiyonlarının Hastaya Olan Maliyeti Konulu Tanımlayıcı Bir Araştırma
ÖZGEN HACER, ÇELİK YUSUF, TEZCAN SABAHAT. Toplum ve Hekim,
1995 - Hastane Yönetiminde Gelecekte Önem Kazanacak Alan ve Konular ile Bu Alan ve Konularda Başarılı Olmak için Gerekli Bilgi Beceri Yetenekler
TATAR FAHREDDİN, TATAR MEHTAP, ŞAHİN İSMET, ÖZGEN HACER, ÇELİK YUSUF, ÖKEM GÜLDEM. Toplum ve Hekim,
1995 - Sağlık Bakım Hizmetlerinde Kalite Nedir Hasta Tatmini Boyutuyla İlgili Bir Değerlendirme
ÖZGEN NARCI HACER. Toplum ve Hekim,
Technical Efficiency in the Dialysis Industry The Roles of Market Structure and Facility Conduct
2009 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 3639172035
ÖZGEN HACER
Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları Hanehalkı Sağlık Harcamaları 2002 2003
2006 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-590-173-6
ÖZGEN HACER, YALÇIN PINAR
Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Değerlendirme
2015 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
HAYRAN OSMAN EROL,ÖZGEN NARCI HACER,AYDIN SABAHATTİN,TAŞDEMİR MUSTAFA,SUR HAYDAR
Sağlık Ekonomisi
2015 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
ÖZGEN NARCI HACER,HAYRAN OSMAN EROL,AYDIN SABAHATTİN,TAŞDEMİR MUSTAFA,KARAHAN HATİCE,SUR HAYDAR
Sağlık Diplomasisi: Sağlık Politikaları Sistem Analisti Eğitimi
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-4797-13-4
HAYRAN OSMAN EROL,TAŞDEMİR MUSTAFA,ÖZGEN NARCI HACER,SUR HAYDAR,TARIM MEHVEŞ,AYDIN SABAHATTİN,KARAHAN HATİCE,PALTEKİ TUNÇAY,TATAR MEHTAP,KARAMAN MUHAMMET İHSAN,KÖSE İLKER,Yiğitbaşı Gazi
Sağlık Diplomasisi: Sağlık Politikaları Sistem Analisti Eğitimi
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-4797-13-4
HAYRAN OSMAN EROL,TAŞDEMİR MUSTAFA,ÖZGEN NARCI HACER,SUR HAYDAR,TARIM MEHVEŞ,AYDIN SABAHATTİN,KARAHAN HATİCE,PALTEKİ TUNÇAY,TATAR MEHTAP,KÖSE İLKER,KARAMAN MUHAMMET İHSAN,Yiğitbaşı Gazi
Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi
2014 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
ÖZGEN NARCI HACER
Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi
2014 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
ÖZGEN NARCI HACER
(2001), "JAMES W. BEGUN AWARD", "Üniversite", "DEPARTMENT OF HEALTH ADMINISTRATION",