Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Hacer Özgen  Narcı

Hacer Özgen Narcı,  Prof.

CV
Faculty Member

Hacer ÖZGEN NARCI who completed his undergraduate education at Hacettepe University School of Health Administration in 1990, completed his graduate education in Hacettepe University Administration of Health Institutions program in 1993. She completed his Ph.D. degree in the United States in 2000 at the Virginia Commonwealth University Health Services Organization and Research field. Hacer ÖZGEN NARCI started his academic career in 1992 as a research assistant at the School of Health Administration of Hacettepe University, she worked as a lecturer between 2001-2005, as an assistant professor between 2005-2006, as an associate professor between 2006-2012 and as a professor in 2012 at the same institution. She worked as a professor in the Department of Health Management at Acıbadem University between 2012-2014, as a professor at the Department of Health Management at Medipol University in İstanbul between 2014-2017. Currently, she continues his academic life in Department of Health Management at the Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences of İstinye University. Hacer ÖZGEN NARCI has lectured on various issues related to Management and health Management at all levels of higher education programs and has worked as executive, researcher and consultant in numerous national and international projects. There are publications in prestigious international journals in the field of health Management.

Research Areas: Efficiency, Out-of-Pocket Health Expenditures, Financial Risk Protection, Fairness, Competition, Strategic Management

Main Areas: Organizasyon,  Sağlık İşletmeciliği, 

2018 - Capturing Innovation inSurgeries: An Evaluation from a Management Perspective
BULU MELİH,ARKALI OLCAY GÖKÇEN,ÖZGEN NARCI HACER,GÜRLER METİN. Knowledge-Based Development,
2015 - An Examination of Competition and Efficiency for Hospital Industry
ÖZGEN NARCI HACER,NARCI MUSTAFA,TARCAN MENDERES,ŞAHİN İSMET. Health Care Management Science,
2015 - Financial Catastrophe and Poverty Effects of Out of Pocket Payments in Turkey
ÖZGEN NARCI HACER,ŞAHİN İSMET,YILDIRIM HASAN HÜSEYİN. The European Journal of Health Economics,
2015 - Examining Health Care Spending Trends over a Decade: The Palestinian Case
ÖZGEN NARCI HACER. Eastern Mediterranean Health Journal,
2011 - Assessment of Hospital Efficiency under Health Transformation Program in Turkey
ÖZGEN NARCI HACER. Central European Journal of Operations Research,
2010 - Predictors of Informal Health Payments The Example from Turkey
ÖZGEN NARCI HACER. Journal of Medical Systems,
2010 - Measurement of Efficiency of the Dialysis Sector in Turkey using Data Envelopment Analysis
ÖZGEN NARCI HACER. Health Policy,
2010 - Cepten Sağlık Harcamalarının Hakkaniyet Açısından Değerlendirilmesi
ÖZGEN NARCI HACER. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi,
2008 - Sağlıkta Hizmetleri Finansmanında İnformal Ödemeler
ÖZGEN NARCI HACER. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,
2008 - Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Hakkaniyet
ÖZGEN NARCI HACER. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,
2007 - Informal Payments in the Health Sector A Case Study from Turkey
ÖZGEN NARCI HACER. Health Affairs,
2007 - Sağlık Hizmetleri Finansmanında Cepten Harcama: Nedir? Neden Önemlidir?
ÖZGEN NARCI HACER. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,
2007 - Sağlık Sektöründe Bir Verimlilik Değerlendirme Tekniği Olarak Maliyet Etkililik Analizi ve Türkiye de Durum
ÖZGEN NARCI HACER. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,
2006 - Does Chain Affiliation Make a Difference in Efficiency of Dialysis Providers in the USA
ÖZGEN NARCI HACER. Social Science and Medicine,
2004 - Health Care Management Science
ÖZGEN NARCI HACER. Longitudinal Analysis of Efficiency in Multiple Output Dialysis Markets,
2003 - Türkiye de Diyaliz Sektörünün Gelişimi ve Prodüktivitesinin Değerlendirilmesi
ÖZGEN NARCI HACER. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,
2002 - A National Study of Efficiency for Dialysis Centers An Examination of Market Competition and Facility Characteristics for Production of Multiple Dialysis Outputs
ÖZGEN NARCI HACER. Health Services Research,
2002 - İşlem Maliyetleri Teorisi Sağlık Hizmetleri İşlemlerinde Sözleşme mi Yoksa Örgüt İçi Yapılanma mı
ÖZGEN NARCI HACER. Amme İdaresi Dergisi,
2000 - Sağlık Bakanlığı İl Devlet Hastanelerinin Karşılaştırmalı Verimlilik Analizi
ÖZGEN NARCI HACER. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,
2000 - Do Mergers Enhance the Performance of Hospital Efficiency
ÖZGEN NARCI HACER. Journal of the Operational Research Society,
1998 - Turkish Hospital Management At A Crossroads Prospects for the Year 2000
ÖZGEN NARCI HACER. The Journal of Health Administration Education,
1995 - Hacettepe Üniversitesi Dahiliye Beyin Cerrahi ve Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane Enfeksiyonlarının Hastaya Olan Maliyeti Konulu Tanımlayıcı Bir Araştırma
ÖZGEN NARCI HACER. Toplum ve Hekim,
1995 - Hastane Yönetiminde Gelecekte Önem Kazanacak Alan ve Konular ile Bu Alan ve Konularda Başarılı Olmak için Gerekli Bilgi Beceri Yetenekler
ÖZGEN NARCI HACER. Toplum ve Hekim,
1995 - Sağlık Bakım Hizmetlerinde Kalite Nedir Hasta Tatmini Boyutuyla İlgili Bir Değerlendirme
ÖZGEN NARCI HACER. Toplum ve Hekim,
Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Değerlendirme
2015 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
HAYRAN OSMAN EROL,ÖZGEN NARCI HACER,AYDIN SABAHATTİN,TAŞDEMİR MUSTAFA,SUR HAYDAR
Sağlık Ekonomisi
2015 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
ÖZGEN NARCI HACER,HAYRAN OSMAN EROL,AYDIN SABAHATTİN,TAŞDEMİR MUSTAFA,KARAHAN HATİCE,SUR HAYDAR
Sağlık Diplomasisi: Sağlık Politikaları Sistem Analisti Eğitimi
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-4797-13-4
HAYRAN OSMAN EROL,TAŞDEMİR MUSTAFA,ÖZGEN NARCI HACER,SUR HAYDAR,TARIM MEHVEŞ,AYDIN SABAHATTİN,KARAHAN HATİCE,PALTEKİ TUNÇAY,TATAR MEHTAP,KARAMAN MUHAMMET İHSAN,KÖSE İLKER,Yiğitbaşı Gazi
Sağlık Diplomasisi: Sağlık Politikaları Sistem Analisti Eğitimi
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-4797-13-4
HAYRAN OSMAN EROL,TAŞDEMİR MUSTAFA,ÖZGEN NARCI HACER,SUR HAYDAR,TARIM MEHVEŞ,AYDIN SABAHATTİN,KARAHAN HATİCE,PALTEKİ TUNÇAY,TATAR MEHTAP,KÖSE İLKER,KARAMAN MUHAMMET İHSAN,Yiğitbaşı Gazi
Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi
2014 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
ÖZGEN NARCI HACER
Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi
2014 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
ÖZGEN NARCI HACER
Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları Hanehalkı Sağlık Harcamaları 2002 2003
2006 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
ÖZGEN NARCI HACER
Technical Efficiency in the Dialysis Industry The Roles of Market Structure and Facility Conduct
2009 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN:
ÖZGEN NARCI HACER
(2001), "JAMES W. BEGUN AWARD", "Üniversite", "DEPARTMENT OF HEALTH ADMINISTRATION",