Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Hacer Özgen  Narcı

Hacer Özgen Narcı,  Prof.

CV
Faculty Member

Hacer ÖZGEN NARCI who completed his undergraduate education at Hacettepe University School of Health Administration in 1990, completed his graduate education in Hacettepe University Administration of Health Institutions program in 1993. She completed his Ph.D. degree in the United States in 2000 at the Virginia Commonwealth University Health Services Organization and Research field. Hacer ÖZGEN NARCI started his academic career in 1992 as a research assistant at the School of Health Administration of Hacettepe University, she worked as a lecturer between 2001-2005, as an assistant professor between 2005-2006, as an associate professor between 2006-2012 and as a professor in 2012 at the same institution. She worked as a professor in the Department of Health Management at Acıbadem University between 2012-2014, as a professor at the Department of Health Management at Medipol University in İstanbul between 2014-2017. Currently, she continues his academic life in Department of Health Management at the Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences of İstinye University. Hacer ÖZGEN NARCI has lectured on various issues related to Management and health Management at all levels of higher education programs and has worked as executive, researcher and consultant in numerous national and international projects. There are publications in prestigious international journals in the field of health Management.

Research Areas: Efficiency, Out-of-Pocket Health Expenditures, Financial Risk Protection, Fairness, Competition, Strategic Management

Main Areas: Organizasyon,  Örgüt Ekonomisi,  Örgüt Kuramı, 

2019 - Capturing Innovation inSurgeries: An Evaluation from a Management Perspective
ARKALI OLCAY GÖKÇEN, ÖZGEN NARCI HACER, GÜRLER METİN, BULU MELİH. Knowledge-Based Development, 10(2), 107-127.
2019 - İl Düzeyinde Görev Yapan Kamu Sağlık Yöneticilerinin Karar Verme Stilleri ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması
ŞEN NÜRŞEN, ÖZGEN NARCI HACER, KALMUK GÜLHAN. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,
2015 - Examining Health Care Spending Trends over a Decade: The Palestinian Case
HAMIDI SAMER, ÖZGEN NARCI HACER, AKİNCİ FEVZİ, NACAKGEDİGİ ONUR. Eastern Mediterranean Health Journal,
2015 - An Examination of Competition and Efficiency for Hospital Industry
ÖZGEN NARCI HACER,NARCI MUSTAFA,TARCAN MENDERES,ŞAHİN İSMET. Health Care Management Science,
2015 - Financial Catastrophe and Poverty Effects of Out of Pocket Payments in Turkey
ÖZGEN NARCI HACER,ŞAHİN İSMET,YILDIRIM HASAN HÜSEYİN. The European Journal of Health Economics,
2011 - Assessment of Hospital Efficiency under Health Transformation Program in Turkey
ŞAHİN İSMET, OZCAN YASAR, ÖZGEN HACER. Central European Journal of Operations Research,
2010 - Predictors of Informal Health Payments The Example from Turkey
ÖZGEN HACER, ŞAHİN BAYRAM, BELLI PAOLO, TATAR MEHTAP, BERMAN PETER. JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS,
2010 - Measurement of Efficiency of the Dialysis Sector in Turkey using Data Envelopment Analysis
ÖZGEN HACER, ŞAHİN İSMET. HEALTH POLICY,
2010 - Cepten Sağlık Harcamalarının Hakkaniyet Açısından Değerlendirilmesi
ÖZGEN NARCI HACER. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi,
2008 - Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Hakkaniyet
UĞURLUOĞLU ECE, ÖZGEN HACER. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,
2008 - Sağlıkta Hizmetleri Finansmanında İnformal Ödemeler
ÖZGEN HACER, TATAR MEHTAP. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,
2007 - Sağlık Sektöründe Bir Verimlilik Değerlendirme Tekniği Olarak Maliyet Etkililik Analizi ve Türkiye de Durum
ÖZGEN HACER, TATAR MEHTAP. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,
2007 - Informal Payments in the Health Sector A Case Study from Turkey
TATAR MEHTAP, ÖZGEN HACER, ŞAHİN BAYRAM, BELLI PAOLO, BERMAN PETER. HEALTH AFFAIRS,
2007 - Sağlık Hizmetleri Finansmanında Cepten Harcama: Nedir? Neden Önemlidir?
ÖZGEN NARCI HACER. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,
2006 - Does Chain Affiliation Make a Difference in Efficiency of Dialysis Providers in the USA
ÖZGEN NARCI HACER. Social Science and Medicine,
2004 - Longitudinal Analysis of Efficiency in Multiple Output Dialysis Markets
ÖZGEN NARCI HACER, OZCAN YASAR. Health Care Management Science,
2003 - Türkiye de Diyaliz Sektörünün Gelişimi ve Prodüktivitesinin Değerlendirilmesi
ÖZGEN HACER, ŞAHİN İSMET. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,
2002 - A National Study of Efficiency for Dialysis Centers An Examination of Market Competition and Facility Characteristics for Production of Multiple Dialysis Outputs
ÖZGEN HACER, OZCAN YASAR. Health Services Research,
2002 - İşlem Maliyetleri Teorisi Sağlık Hizmetleri İşlemlerinde Sözleşme mi Yoksa Örgüt İçi Yapılanma mı
ÖZGEN NARCI HACER. Amme İdaresi Dergisi,
2000 - Sağlık Bakanlığı İl Devlet Hastanelerinin Karşılaştırmalı Verimlilik Analizi
ŞAHİN İSMET, ÖZGEN HACER. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,
2000 - Do Mergers Enhance the Performance of Hospital Efficiency
HARRIS JAMES, ÖZGEN HACER, OZCAN YASAR. JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY,
1998 - Turkish Hospital Management At A Crossroads Prospects for the Year 2000
TATAR FAHREDDİN, TATAR MEHTAP, ŞAHİN İSMET, ÇELİK YUSUF, ÖZGEN HACER, ÖKEM GÜLDEM. The Journal of Health Administration Education,
1995 - Hastane Yönetiminde Gelecekte Önem Kazanacak Alan ve Konular ile Bu Alan ve Konularda Başarılı Olmak için Gerekli Bilgi Beceri Yetenekler
TATAR FAHREDDİN, TATAR MEHTAP, ŞAHİN İSMET, ÖZGEN HACER, ÇELİK YUSUF, ÖKEM GÜLDEM. Toplum ve Hekim,
1995 - Hacettepe Üniversitesi Dahiliye Beyin Cerrahi ve Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane Enfeksiyonlarının Hastaya Olan Maliyeti Konulu Tanımlayıcı Bir Araştırma
ÖZGEN HACER, ÇELİK YUSUF, TEZCAN SABAHAT. Toplum ve Hekim,
1995 - Sağlık Bakım Hizmetlerinde Kalite Nedir Hasta Tatmini Boyutuyla İlgili Bir Değerlendirme
ÖZGEN NARCI HACER. Toplum ve Hekim,
Technical Efficiency in the Dialysis Industry The Roles of Market Structure and Facility Conduct
2009 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 3639172035
ÖZGEN HACER
Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları Hanehalkı Sağlık Harcamaları 2002 2003
2006 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-590-173-6
ÖZGEN HACER, YALÇIN PINAR
Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Değerlendirme
2015 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
HAYRAN OSMAN EROL,ÖZGEN NARCI HACER,AYDIN SABAHATTİN,TAŞDEMİR MUSTAFA,SUR HAYDAR
Sağlık Ekonomisi
2015 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
ÖZGEN NARCI HACER,HAYRAN OSMAN EROL,AYDIN SABAHATTİN,TAŞDEMİR MUSTAFA,KARAHAN HATİCE,SUR HAYDAR
Sağlık Diplomasisi: Sağlık Politikaları Sistem Analisti Eğitimi
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-4797-13-4
HAYRAN OSMAN EROL,TAŞDEMİR MUSTAFA,ÖZGEN NARCI HACER,SUR HAYDAR,TARIM MEHVEŞ,AYDIN SABAHATTİN,KARAHAN HATİCE,PALTEKİ TUNÇAY,TATAR MEHTAP,KARAMAN MUHAMMET İHSAN,KÖSE İLKER,Yiğitbaşı Gazi
Sağlık Diplomasisi: Sağlık Politikaları Sistem Analisti Eğitimi
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-4797-13-4
HAYRAN OSMAN EROL,TAŞDEMİR MUSTAFA,ÖZGEN NARCI HACER,SUR HAYDAR,TARIM MEHVEŞ,AYDIN SABAHATTİN,KARAHAN HATİCE,PALTEKİ TUNÇAY,TATAR MEHTAP,KÖSE İLKER,KARAMAN MUHAMMET İHSAN,Yiğitbaşı Gazi
Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi
2014 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
ÖZGEN NARCI HACER
Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi
2014 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
ÖZGEN NARCI HACER
(2001), "JAMES W. BEGUN AWARD", "Üniversite", "DEPARTMENT OF HEALTH ADMINISTRATION",
(2017), "TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE EKSİK SİGORTA SORUNU", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Sağlık Ekonomisi",
"Türkiye de Cepten Sağlık Harcamaları", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon",
"Sağlıkta Performans Yönetimi Finansman ve Kalite İlişkisi", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon",
"Türkiye de Sağlık Hizmetleri Üretiminde Verimlilik Ölçümünün Güncel Konuları", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon",
"Cepten Sağlık Harcamalarının Finansal Etkileri Katastrofik Harcamalar ve Yoksullaşma", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon",
"Sağlık Yönetimi Eğitimine Akademisyen Bakışı", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon",
"Healthcare Reform and New Challenges in Turkish Healthcare System and Operations Research", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon",
"Cepten Sağlık Harcamaları ve Hakkaniyet", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon",
"Sağlık Hizmetlerinin Verimliliği", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon",
"Toplam Kalite Yönetimi Sağlık Bakanlığı Hastaneleri için Bir Model Önerisi", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi",
"Türkiye de Diyaliz Endüstrisinin Gelişimi ve Performansından İzlenimler", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi",
"Diyaliz Sektörünün Teknik Verimliliği", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi",
"Katastrofik Cepten Sağlık Harcamaları ve Belirleyicileri", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi",
"Performance After Mergers A DEA Study", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi",
"Factors Associated with Efficiency in Producing Dialysis Treatments", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi",
"Technical Efficiency in Renal Dialysis An Application of Data Envelopment Analysis", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi",
"Longitudinal Analysis of Efficiency in Dialysis", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi",
"İnformal Cepten Sağlık Harcamaları İle İlişkili Faktörler", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi",
"Veri Zarflama Analizi İle Üniversite Hastanelerinin Verimlilik Ölçümü", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi",
"Formal and Informal Payments for Health in Turkey Size Composition and Equity", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi",
"An Examination of Competition and Efficiency for Hospital Industry", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi",
"Cepten Sağlık Harcamalarının Yoksullaşmaya Etkisi", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi",
"Sağlık Bakanlığı Genel Hastanelerinin Teknik Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliğinin Değerlendirilmesi", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi",
"Türkiye de Cepten Sağlık Harcamasında Dikey Hakkaniyetin Değerlendirilmesi", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi",
"Türkiye de Cepten Sağlık Harcamaları İle İlişkili Faktörlerin İncelenmesi", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi",