İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Gülsüm Gökgöz

Gülsüm Gökgöz,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi, Bölüm Başkan V.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde 1993 yılında tamamlayan Gülsüm Gökgöz, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalı’nda tamamladı. 1994 – 2000 yılları arasında aynı üniversitede İşletme Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Kasım 2000 – Şubat 2017 yılları süresince İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalıştı. Söz konusu yıllarda Lojistik Program Başkanlığı, İşletme Bölüm Başkan Yardımcılığı, İİBF Dekan Yardımcılığı, KOBİ Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOBİMER) Müdür Yardımcılığı ve Öğrencilik Yaşamı Birimi Başkanlığı görevlerinde bulundu. İİBF Fakülte ve Yönetim Kurulu üyeliği, İKÜ-KOSGEB-İŞKUR Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri eğitimciliği, KADMER Danışma Kurulu ve Eğitim Komitesi üyeliği, Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu Üyeliği, İİBF Yaz Öğretimi koordinatörlüğü, ÇAP ve YANDAL danışmanlığı yapan, yönetim ve satış alanında çeşitli şirket eğitimleri veren Gülsüm Gökgöz, Mayıs 2017 itibari ile İstinye Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik kadroda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Örgütsel Davranış, Organizasyon, Stratejik Yönetim, Satış

Temel Alanları: Yönetim ve Strateji,  Örgütsel Davranış,  Stratejik Yönetim,