Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Gülsüm GÖKGÖZ

Gülsüm Gökgöz,  Faculty Member, PhD

CV

Gülsüm Gökgöz completed her undergraduate study at Boğaziçi University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Management in 1993. She completed her master's and doctoral studies on Management and Organization at Cumhuriyet University Social Sciences Institute, Department of Management. She worked as a research assistant at the same University in the Department of Business Administration between 1994 and 2000. For 18 years from November 2000 till February 2017 she had continued her academic career and at Istanbul Kultur University and had taken various managerial positions. she had worked as an assistant professor at the Department of Business Administration at the Faculty of Economics and Administrative Sciences, had been the Head of the Logistics Program, Vice President of the Department of BA, Vice Dean of the Faculty of Economics and Administrative Sciences, Deputy Director of the SME Research and Application Center (KOBİMER) and Head of the Student Life Center. She had been a member of Faculty and Administrative Board of Faculty of Economics and Administrative Sciences, certified lecturer for İKÜ-KOSGEB-İŞKUR Applied Entrepreneurship Trainings, Member of KADMER Advisory Board and Education Committee, Director of Horizontal and Vertical Transition Commission, Coordinator of Summer Education and Double & Minor Programs., Gülsüm Gökgöz has been serving as an assistant professor in the Department of International Trade and Management at İstinye University since May 2017.

Research Areas: Organizational Behavior, Organization, Strategic Management, Sale, Entrepreneurship

Main Areas: Yönetim ve Strateji,  Örgütsel Davranış,  Stratejik Yönetim, 

, “A Research Concerning Role Conflict in Health Organizations “
2017 - Ulusal Hakemli
Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, GÖKGÖZ GÜLSÜM,YILDIRIM İBRAHİM
Girişimcilik Algısı ve Aile İşletmesi Kurma Eğilimi Üzerine Nitel Bir Araştırma
2014 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Psikoloji ,
ELECTRE Yönteminin Farklı Versiyonlarının Karşılaştırılması
2010 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Nicel Karar Yöntemleri ,
Marka Güveninin Ürün Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi: Spor Malzemeleri Parekende Piyasasında Bir Araştırma
2007 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Pazarlama ,
Marka İmajı: Marka İmajının Türkiye’nin İhracatına Etkisi
2007 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Pazarlama ,