İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Gülhan Kalmuk

Gülhan Kalmuk,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulunda 1987 yılında tamamlayan Gülhan Kalmuk, yüksek lisansını ise 1998 yılında Başkent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı’nda tamamlamıştır. Doktorasını Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümün’de 2016 yılında tamamlamıştır. 1987-1998 yılları arasında Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde Sorumlu Hemşirelik ve Başhemşirelik, 1998-2001 yılları arasında Stok ve Malzeme Yönetimi Birim Sorumlusu, Toplam Kalite Yönetimi Sağlık Birimi Koordinatör Yardımcısı ve 2001-2006 yılları arasında Hastane Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2006-2009 yılları arasında Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesinin kuruluşu ve yönetimini Hastane Müdürü olarak yürütmüştür. 2009-2010 yılları arasında Okan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak, 2010-2016 yılları arasında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda Öğretim Görevlisi, çeşitli idari görevler ve Program Başkanlığı yapmıştır. Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Kalmuk, 2016 yılı Ekim ayı itibarı ile İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak akademik kadroda yer almıştır. 2016-2017 akademik yılında Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanlığını vekaleten sürdürmüştür. 2017 akademik yılı itibarı ile İstinye Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. 2018-2019 akademik yılı itibarı ile Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünü eş zamanlı olarak devam ettirmektedir.

Araştırma Alanları: Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Temel Alanları: Yönetim ve Strateji,  Sağlık Kurumları Yönetimi,