İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Yasemin TORUN

Yasemin Torun,  Dr. Öğr. Üyesi

CV

Yasemin Torun yüksek lisansını 2011 yılında İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı’nda tamamlamıştır. Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı’nda 2016 yılında tamamlayan Dr. Yasemin Torun 2017 itibarı ile İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı İşletme bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik kadroda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Psikolojisi ve Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi

Temel Alanları: Yönetim ve Strateji,  Stratejik Yönetim,  İnsan Kaynakları Yönetimi, 

Örgütlerde Bağlılık
2021 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 78-625-7316-73-6
TORUN YASEMİN
Eğitim Bilimleride Yenilikler ve Nitelik Arayışı
2016 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
TORUN YASEMİN,OKUMUŞ DERYA
Felsefe ve Örgüt Teorisi
2013 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
TORUN YASEMİN,YAŞBAY HAVA
Örgüt Yönetimi Bir Derleme
2015 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
ÇETİN CANAN,TORUN YASEMİN
The Mediating Role of Entrepreneurial Intention in the Relationship between University Students’ Core Self-evaluation and Career Stress: A Case Study of Foundation University Students
2021 - Uluslararası Hakemli
Pamukkale University Journal of Education, TORUN YASEMİN, ÇAKAR HİLAL, BUDAK SEZER
Örgütsel Sinizmin Kuşaklar Bazında Değerlendirilmesi Kuşaklara Göre Örgütsel Sinizmin Hedefinde Ne Var
2015 - Uluslararası Hakemli
İş ve İnsan Dergisi,, TORUN YASEMİN,ÇETİN CANAN
Evaluation of Executive Selection from Perspective of the Corporate Reputation: a Research on Financial Institutions' Executives in Turkey
2014 - Uluslararası Hakemli
European Journal of Social Sciences Education and Research, Topal Zehra,TORUN YASEMİN
Is Ahlaki Uygulamalarinin Hastane Performansina Etkisi Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Saha Çalismasi
2014 - Uluslararası Hakemli
Is Ahlakı Dergisi, TARIM MEHVEŞ,ZAİM HALİL,TORUN YASEMİN
The Effect of Occupational Health and Safety Practices On the Job Performance of Health Workers
2018 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
The Effect of Occupational Health and Safety Practices On the Job Performance of Health Workers
2018 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Personel Güçlendirmenin İşten ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Siizmin Aracılık Rolü
2018 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Relations Between Academicians' Percieved Organiztional Image, Employee Engagement and Job Performance
2017 - Uluslararası
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri ,
Örgütsel Sinizmin Kuşaklar Bazında Değerlendirilmesi Kuşaklara Göre Örgütsel Sinizmin Hedefinde Ne Var
2015 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
The Role of Social Media on Corporate Reputation in the Smartphone Market A student Perspective
Uluslararası ISSN 2303-4564
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Reklamların Toplumsal Etkileri ve Reklam faaliyetlerinin Etik ve İş Etiği Açısından Değerlendirilmesi
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
THE EFFECTS OF PSYCHODRAMA APPLICATIONS ON KNOWLEDGE SHARING BEHAVIOUR AND EXPOSING TACIT KNOWLEDGE IN ORGANIZATIONS
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bilgi ve Belge Yönetimi ,